Pripojenie viacerých displejov k Macu mini (2018)

Mac mini (2018) má štyri vstavané porty Thunderbolt 3, čo znamená, že k nemu môžete pripojiť HDMI displej a zároveň aj dva 4K displeje alebo jeden 5K displej.

Mac mini (2018) podporuje jeden HDMI displej s rozlíšením 4 096 x 2 160 pri 60 Hz a k tomu jednu z týchto konfigurácií:

  • Jeden 5K displej s rozlíšením 5 120 x 2 880 pri 60 Hz
  • Dva SST 4K displeje s rozlíšením 4 096 × 2 304 pri 60 Hz
  • Jeden MST 4K displej s maximálnym rozlíšením 4 096 × 2 304 pri 60 Hz

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: