Ak na Macu so systémom macOS Mojave alebo novším nemôžete nahrávať zvuk

Ak chcete nahrávať zvuk v apkách ako Logic Pro, MainStage, GarageBand či Final Cut Pro alebo v apkách na prácu so zvukom a videom od iných výrobcov, povoľte danej apke prístup ku vstupom zvuku zabudovaným vo vašom Macu alebo pripojeným k vášmu Macu.

Pri pokuse o nahrávanie sa môže zobraziť upozornenie, že vstup zvuku nie je prístupný. Alebo počas nahrávania možno nepočujete zvuk alebo nevidíte vlnové priebehy či pohyb meračov zvuku. Táto situácia môže nastať, keď nahrávate zvuk pomocou vstavaného mikrofónu počítača, externého USB mikrofónu alebo vstupov na externom audiorozhraní.

Podľa toho, ktorý systém macOS používate, povoľte apke prístup ku vstupom zvuku vykonaním príslušného postupu.


V systéme macOS Ventura

 1. Ukončite apku, ktorú používate na nahrávanie zvuku.
 2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Súkromie a bezpečnosť.
 3. Kliknite na Mikrofón.
 4. Zapnite nastavenie pre každú apku, ktorá potrebuje prístup ku vstavanému mikrofónu, externému USB mikrofónu alebo vstupom na externom audiorozhraní.
 5. Otvorte apku a skúste zvuk nahrať znova. 

Ak na nahrávanie zvuku používate externý mikrofón alebo audiorozhranie a nahrávanie stále nefunguje, zistite od výrobcu zariadenia, či nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru, a požiadajte o informácie o kompatibilite.


V systéme macOS Monterey, Big Sur, Catalina alebo Mojave

 1. Ukončite apku, ktorú používate na nahrávanie zvuku.
 2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Bezpečnosť a súkromie.
 3. Na paneli Súkromie kliknite na Mikrofón.
 4. Vyberte každú apku, ktorá potrebuje prístup ku vstavanému mikrofónu, externému USB mikrofónu alebo vstupom na externom audiorozhraní.
  Tab Súkromie v nastaveniach Bezpečnosť a súkromie systému macOS s vybratou položkou Mikrofón
 5. Otvorte apku a skúste zvuk nahrať znova. 

Ak na nahrávanie zvuku používate externý mikrofón alebo audiorozhranie a nahrávanie stále nefunguje, zistite od výrobcu zariadenia, či nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru, a požiadajte o informácie o kompatibilite.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: