Ak dve nano-SIM karty na iPhone nefungujú

Prečítajte si, ako riešiť problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní dvoch nano-SIM kariet v iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max alebo iPhone XR zakúpenom v kontinentálnej Číne, Hongkongu alebo Macau.

Skontrolujte programy

 • Ak chcete používať dvoch rôznych operátorov, musíte mať odblokovaný iPhone. V opačnom prípade musí oba programy poskytovať ten istý operátor. Ak vašu prvú SIM kartu poskytuje operátor so sieťou CDMA, druhá SIM karta nebude podporovať siete CDMA. Ďalšie informácie vám poskytne operátor.
 • Oba programy musia byť nastavené a pripravené na používanie.
 • Uistite sa, že sa nachádzate v oblasti s pokrytím podporovaného signálu a že práve nedošlo k výpadku služieb.

Dve fyzické SIM karty možno používať v iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max a iPhone XR zakúpenom v kontinentálnej Číne, Hongkongu a Macau. Ak ste si kúpili iPhone SE (2. generácia) alebo iPhone XS v Hongkongu alebo Macau, prečítajte si, ako získať pomoc s používaním dvoch eSIM kariet.

Uistite sa, že obe nano-SIM karty sú správne vložené

Ak máte podozrenie, že nefunguje ani jedna SIM karta (alebo ani jeden slot na rámčeku na SIM karty), postupujte takto:

 1. Vyberte rámček na SIM karty a pozrite sa, či karty nie sú poškodené alebo na nich nie sú stopy korózie.
 2. Vyberte SIM karty z rámčeka a potom ich vložte späť tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.
 3. Rámček na SIM karty zasuňte až na doraz, aby nebol voľný.
 4. Otvorte ovládacie centrum a skontrolujte, či sa v stavovom riadku zobrazujú ikony oboch operátorov.
 5. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta a skontrolujte, či sa zobrazujú oba programy.
 6. Klepnite na každý program a uistite sa, že sú pri ňom uvedené správne informácie.

V ktorejkoľvek z týchto situácií požiadajte operátora o novú nano-SIM kartu: 

 • SIM karta nefunguje ani v jednom slote na SIM kartu.
 • SIM karta nepasuje alebo je zohnutá.

Ak primárny alebo sekundárny slot na rámčeku na SIM karty funguje len s jednou SIM kartou, vyberte funkčnú SIM kartu a vložte len SIM kartu, ktorá nefunguje. Ak karta nefunguje ani potom, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Ak práve telefonujete a na druhej linke sa zobrazuje správa Žiadna služba

iPhone môže naraz používať len jednu mobilnú dátovú sieť. Ak na volanie používate jednu linku, na druhej linke sa zobrazuje správa Žiadna služba. Ak váš operátor podporuje na vašom druhom čísle funkciu Volania cez Wi-Fi a máte túto funkciu zapnutú, môžete na tomto čísle prijímať prichádzajúce hovory. Ak telefonujete prostredníctvom linky, ktorá nie je vašou predvolenou dátovou linkou, musíte pre predvolenú dátovú linku zapnúť funkciu Volania cez Wi-Fi a zapnúť funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát, aby ste mohli prijímať hovory na predvolenej dátovej linke.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak sa problém nevyriešil, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: