Riešenie problémov s dvomi nano-SIM kartami

Prečítajte si, ako riešiť problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní dvoch nano-SIM kariet v iPhone XS Max alebo iPhone XR v Číne, Hongkongu alebo Macau.

Skontrolujte programy

 • Váš iPhone musí byť odomknutý alebo musia oba programy pochádzať od rovnakého operátora.
 • Oba programy musia byť nastavené a pripravené na používanie.
 • Uistite sa, že sa nachádzate v oblasti s pokrytím podporovaného signálu a že práve nedošlo k výpadku služieb.

Dve fyzické SIM karty možno používať v iPhone XS Max a iPhone XR zakúpenom v kontinentálnej Číne, Hongkongu alebo Macau. Ak sa nenachádzate v kontinentálnej Číne, prípadne ak ste v Hongkongu alebo Macau a máte iPhone XS, prečítajte si, ako riešiť problémy pri používaní dvoch SIM kariet, z ktorých jedna je eSIM karta.

Uistite sa, že obe nano-SIM karty sú správne vložené

Ak máte podozrenie, že nefunguje ani jedna SIM karta (alebo ani jeden slot na rámčeku na SIM karty), postupujte takto:

 1. Vyberte rámček na SIM karty a pozrite sa, či karty nie sú poškodené alebo na nich nie sú stopy korózie.
 2. Vyberte SIM karty z rámčeka a potom ich vložte späť tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.
 3. Rámček na SIM karty zasuňte až na doraz, aby nebol voľný.
 4. Otvorte ovládacie centrum a skontrolujte, či sa v stavovom riadku zobrazujú ikony oboch operátorov.
 5. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné a skontrolujte, či sa zobrazujú oba programy.
 6. Klepnite na každý program a uistite sa, že sú pri ňom uvedené správne informácie.

V ktorejkoľvek z týchto situácií požiadajte operátora o novú nano-SIM kartu: 

 • SIM karta nefunguje ani v jednom slote na SIM kartu.
 • SIM karta nepasuje alebo je zohnutá.

Ak primárny alebo sekundárny slot na rámčeku na SIM karty funguje len s jednou SIM kartou, vyberte funkčnú SIM kartu a vložte len SIM kartu, ktorá nefunguje. Ak karta nefunguje ani potom, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak sa problém nevyriešil, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: