Na iPhone nefunguje funkcia dvoch SIM kariet (z ktorých jedna je eSIM karta)

Prečítajte si, ako riešiť problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní dvoch SIM kariet v iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR alebo starších modeloch, ktoré majú nano-SIM kartu a eSIM kartu. 

Skontrolujte programy

 • Váš iPhone musí byť odomknutý alebo musia oba mobilné programy pochádzať od rovnakého operátora.
 • Oba programy musia byť nastavené a pripravené na používanie.
 • Operátor alebo operátori musia podporovať používanie dvoch SIM kariet (z ktorých jedna je eSIM karta).
 • Ak vašu prvú SIM kartu poskytuje operátor so sieťou CDMA, druhá SIM karta nebude podporovať siete CDMA. Ďalšie informácie vám poskytne operátor.

Technológia eSIM v iPhone nie je dostupná v kontinentálnej Číne. V Hongkongu a Macau podporuje eSIM kartu iba iPhone XS. Prečítajte si o riešení problémov pri používaní dvoch nano-SIM kariet v kontinentálnej Číne, Hongkongu a Macau.

Ak sa eSIM karta nedá nastaviť

 • Overte si u operátora, či v rámci svojho programu pre iPhone môžete používať službu dvoch SIM kariet.
 • Ak máte firemný mobilný program, overte si u svojej spoločnosti alebo operátora, či túto funkciu podporuje. 
 • Overte si, či operátori majú vo vašej oblasti pokrytie a či práve nedošlo k výpadku služieb.
 • Uistite sa, že sú vaše mobilné programy nastavené, pripravené na používanie a nie sú zablokované v súvislosti s neuhradenou faktúrou.

Ak sa eSIM karta stále nedá nastaviť, požiadajte o podporu svojho operátora. 

Ak sa nezobrazuje jeden alebo oba mobilné programy

V menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta by sa mali zobrazovať oba vaše programy. Ak sa nezobrazujú, postupujte podľa nasledujúcich krokov. 

Nezobrazuje sa program na eSIM karte

 1. Postupujte podľa krokov na nastavenie mobilného programu s eSIM kartou.
 2. Otvorte ovládacie centrum a skontrolujte, či sa v stavovom riadku zobrazujú ikony oboch operátorov.

Nezobrazuje sa program na nano-SIM karte

Uistite sa, že nano-SIM karta je správne vložená v rámčeku na SIM karty:

 1. Vyberte rámček na SIM karty a pozrite sa, či karty nie sú poškodené alebo na nich nie sú stopy korózie.
 2. Vyberte SIM kartu z rámčeka na SIM karty a potom ju vložte späť.
 3. Rámček na SIM karty zasuňte až na doraz, aby nebol voľný.
 4. Otvorte ovládacie centrum a skontrolujte, či sa v stavovom riadku zobrazujú ikony oboch operátorov.

Ak nano-SIM karta nefunguje, nepasuje do telefónu, je ohnutá alebo sa vám na iPhone zobrazuje správa, že karta nie je kompatibilná so sieťou LTE, požiadajte operátora o novú nano-SIM kartu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak na iPhone stále nemôžete nastaviť alebo používať dve SIM karty, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple

Dátum zverejnenia: