Dôveryhodné koreňové certifikáty dostupné pre operačné systémy Apple

Priestor Trust Store obsahuje dôveryhodné koreňové certifikáty, ktoré sú v systémoch iOS, iPadOS, macOS, watchOS a tvOS predinštalované.

Dôveryhodnosť a certifikáty

Každý priestor Trust Store obsahuje tri kategórie certifikátov:

  • Dôveryhodné certifikáty vytvárajú certifikačnú reťaz, pomocou ktorej sa overujú ďalšie certifikáty podpísané dôveryhodnými koreňovými autoritami, napríklad pri vytváraní zabezpečeného pripojenia k webovému serveru. Keď správcovia IT vytvárajú konfiguračné profily, tieto dôveryhodné koreňové certifikáty do nich nemusia pridávať.
  • Certifikáty s výzvou nie sú dôveryhodné, ale ani zablokované. Pri použití niektorého z týchto certifikátov sa zobrazí otázka, či chcete certifikát považovať za dôveryhodný.
  • Zablokované certifikáty sa považujú za zneužité a nikdy nebudú dôveryhodné.

Predchádzajúce zdieľané priestory Trust Store

Archivované priestory Trust Store

iOS

macOS

watchOS

tvOS

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: