iMessage, FaceTime a súkromie

iMessage a FaceTime chránia vaše osobné údaje a ponechávajú vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

iMessage je služba spoločnosti Apple, ktorá cez Wi-Fi alebo mobilné pripojenie posiela správy na iné iOS zariadenia (so systémom iOS 5 alebo novším), počítače Mac (so systémom OS X 10.8 alebo novším) a Apple Watch. Tieto správy nie sú započítané do vášho mobilného programu. Správy posielané cez iMessage môžu obsahovať fotky, videá a ďalšie informácie.

FaceTime je služba spoločnosti Apple, pomocou ktorej môžete uskutočňovať videohovory a audiohovory s užívateľmi, ktorí taktiež používajú iOS zariadenie alebo Mac, prípadne audiohovory pomocou Apple Watch. Tieto hovory nie sú započítané do vášho mobilného programu.

iMessage a FaceTime boli navrhnuté tak, aby využívali E2EE šifrovanie, takže spoločnosť Apple nedokáže žiadnym spôsobom dešifrovať obsah vašich konverzácií počas prenosu medzi zariadeniami. Ak je na vašom iOS alebo watchOS zariadení nastavený kód alebo heslo, uchované správy sú na zariadení zašifrované, takže k nim nie je možné pristupovať, pokiaľ je zariadenie zamknuté.

Správy iMessage môžete automaticky vymazať zo svojho zariadenia po 30 dňoch alebo po roku, prípadne si ich môžete navždy ponechať na zariadení. Ak ste zapli iCloud Zálohu alebo Správy v iCloude, sú správy iMessage zálohované v iCloude a zašifrované. iCloud Zálohu a Správy v iCloude môžete kedykoľvek vypnúť. V iOS prejdite do Nastavenia >[vaše meno] > iCloud. V macOS otvorte Správy, vyberte Správy > Nastavenia, vyberte iMessage a vypnite možnosť Povoliť správy v iCloude. Obsah FaceTime hovorov nie je nikdy ukladaný.

Do služieb iMessage a FaceTime sa môžete prihlásiť použitím svojho Apple ID, prípadne len použitím telefónneho čísla. Keď sa na zariadení prihlásite pomocou svojho Apple ID, budete automaticky prihlásení do služieb iMessage a FaceTime. Vaše Apple ID alebo telefónne čísla sa zobrazia osobám, ktoré kontaktujete, a ostatné osoby vás budú môcť kontaktovať pomocou vášho Apple ID a emailových adries alebo telefónnych čísiel vo vašom účte. V nastaveniach iMessage a FaceTime si môžete vybrať telefónne čísla alebo emailové adresy, pomocou ktorých budú uskutočňované nové konverzácie a na ktorých budete môcť prijímať správy a odpovedať na ne. Zároveň tu môžete pridať a overiť dodatočné informácie týkajúce sa dosiahnuteľnosti zo stránky vášho účtu Apple ID.

Spoločnosť Apple môže s cieľom prevádzkovania a vylepšovania poskytovaných produktov a služieb zaznamenávať a uchovávať niektoré informácie súvisiace s používaním služieb iMessage a FaceTime:

  • Počas používania služieb iMessage a FaceTime môže spoločnosť Apple uchovať informácie týkajúce sa používania služieb spôsobom, ktorý neumožňuje vašu identifikáciu.
  • Správy iMessage, ktoré sa nepodarilo odoslať, budú uchované spoločnosťou Apple po dobu 30 dní, aby ich bolo možné opätovne odoslať
  • Spoločnosť Apple môže zaznamenať a uchovať informácie o FaceTime hovoroch, napríklad informácie o osobách pozvaných do hovoru a nastaveniach siete na vašom zariadení, a uchovať tieto informácie po dobu 30 dní. Spoločnosť Apple nezisťuje, či užívatelia odpovedali na váš hovor a nemá prístup k obsahu vašich hovorov.
  • Niektoré apky na vašom zariadení (vrátane apiek Správy a FaceTime) môžu komunikovať so servermi spoločnosti Apple s cieľom stanoviť dosiahnuteľnosť iných užívateľov cez iMessage alebo FaceTime. Ak k tomu dôjde, spoločnosť Apple môže uchovať tieto telefónne čísla a emailové adresy priradené k vášmu účtu po dobu až 30 dní.

Používaním týchto funkcií súhlasíte s tým, že Apple a jej dcérske spoločnosti a zástupcovia môžu prenášať, zhromažďovať, spravovať, spracovávať a používať tieto informácie tak, ako je to popísané vyššie.

S informáciami prijatými spoločnosťou Apple sa po celý čas bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: