Poznámky k vydaniam aplikácie Skratky

Predchádzajúci používatelia aplikácie Workflow prechádzajú v systéme iOS 12 na aplikáciu Skratky. Tu sú najnovšie funkcie.

Novinky v aplikácii Skratky 2.2.1

Opravy chýb

 • Bol opravený problém, v dôsledku ktorého akcia Zistiť čas cesty pri získavaní časov cesty pre verejnú dopravu zobrazovala chybové hlásenie.
 • Bol opravený problém, v dôsledku ktorého sa nedalo dokončiť vymazanie položky z akcie Vybrať z menu.
 • Bol opravený problém, v dôsledku ktorého sa nemohli úspešne spúšťať akcie aplikácie Tweetbot.
 • Ďalšie opravy chýb a menšie vylepšenia.

Shortcuts 2.2

 • Boli pridané nové akcie aplikácie Poznámky: Vytvoriť poznámku, Pripojiť k poznámke, Nájsť poznámky a Zobraziť poznámku.
 • Bola pridaná akcia Získať čísla zo vstupu.
 • Akcia Zistiť čas trasy teraz vracia viac podrobností vrátane názvu trasy, času príchodu a vzdialenosti.
 • Akcia Zobraziť trasu teraz podporuje mapy Baidu.
 • Akcia Získať hodnotu zo slovníka teraz dokáže načítať aj hodnoty uložené hlbšie v slovníku, a to tak, že odošle viacero kľúčov oddelených bodkami.
 • Akcia Upraviť dátum teraz zahŕňa režim Získať začiatok týždňa.
 • Klepnutím na tab Knižnica sa teraz prejde naspodok knižnice.

Opravené chyby

 • Bolo odstránené zlyhanie, ku ktorému mohlo dochádzať v prípade, že bola zapnutá synchronizácia s iCloudom.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa pri synchronizácii skratiek s novým zariadením cez iCloud mohlo stratiť poradie skratiek v knižnici.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa pri použití akcie Otvoriť v apke mohla vytvoriť kópia dokumentu namiesto toho, aby sa otvoril pôvodný dokument.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa médiá z aplikácie Fotky neodovzdávali ako vstup do skratky v menu zdieľania.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Pripojiť k súboru vždy vytvárala súbory .txt, aj keď bola určená iná prípona súboru.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého mohla akcia Vibrovať spustená z knižnice spôsobiť zlyhanie.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa skratky v menu zdieľania, ktoré akceptujú „produkty iTunes“, nezobrazovali pri zdieľaní albumov v aplikácii Hudba alebo iTunes Store.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa pri udeľovaní prístupu k aplikácii Todoist zobrazovala chybová správa.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Skontrolovať pravopis fungovala len v americkej angličtine.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Nastaviť režim lietadlo zobrazovala chybu, ak už bol režim lietadlo zapnutý.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcie používajúce informácie o polohe zobrazovali chybu, ak sa spúšťali pomocou skratky na ploche.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Nahrať audio zobrazovala nesprávny uplynutý čas nahrávania.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa v kategórii aplikácie Bear nezobrazovali niektoré jej akcie.
 • Bol vylepšený výkon pri spúšťaní skratiek s mnohými slučkami Opakovať a podmienkami Ak.
 • Ďalšie opravy chýb a menšie vylepšenia.

Skratky 2.1.3

 • Opravené chyby

Informácie o obsahu zabezpečenia tejto aktualizácie nájdete v článku https://support.apple.com/sk-sk/HT201222.

Skratky 2.1.2

 • Bola pridaná akcia Zverejniť v službe Tumblr.
 • Akcia Zistiť dobu medzi dátumami teraz dokáže vypočítať počet mesiacov medzi dvoma dátumami.

Opravené chyby

 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa pri sťahovaní skratky nezobrazovala obrazovka s popisom, ktoré aplikácie a služby skratka používa.
 • Bol odstránený problém, ktorý spôsoboval zlyhanie skratiek s akciou Otvoriť apku alebo Prehrať zvuk spúšťaných prostredníctvom Siri.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého dochádzalo k zamrznutiu skratiek s akciami Opakovať so všetkými položkami, keď sa spúšťali z widgetu alebo tabu Knižnica.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Telefónne číslo nemusela rozpoznávať telefónne čísla obsahujúce čiarky (pauzy) alebo dlhé kódy liniek.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nemusela fungovať akcia Zobraziť trasu, keď sa spúšťala z widgetu aplikácie Skratky v zobrazení Dnes na zamknutej ploche.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nefungovala akcia Pridať novú pripomienku, ak nebol zadaný čas alebo miesto.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa pri platení prostredníctvom služby Apple Pay Cash mohlo zdať, že akcia Odoslať platbu sa nedokončila.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého pole predvolenej odpovede vo formáte dátumu akcie Požiadať o vstup nepodporovalo 24-hodinový čas.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Zistiť názov emoji zobrazovala názov emoji v angličtine, aj keď bolo zariadenie nastavené na iný jazyk.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého mohli niektoré skratky zobrazovať chybovú správu, keď sa spúšťali z vyhľadávania.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nemuseli byť skratky schopné stiahnuť webové stránky s dlhými názvami s kódovaním Unicode.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Spustiť workflow apky Editorial neodovzdávala výsledok.
 • Vylepšenia synchronizácie s iCloudom.
 • Vylepšenia lokalizácie.

Skratky 2.1.1

 • Aplikácia Skratky je teraz optimalizovaná pre 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia) a 11-palcový iPad Pro.

Opravené chyby

 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nefungovali niektoré akcie (napríklad Odoslať email, Diktovať text, Spustiť scénu v apke Domácnosť a Vibrovať zariadením) vyvolané pomocou Siri.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Nastaviť svietidlo spôsobovala zobrazenie chybovej správy.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nemohla akcia Zavolať vytáčať telefónne čísla so špeciálnymi znakmi (napríklad * alebo #).
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého neboli správne rozpoznávané desatinné čísla v jazykových prostrediach, v ktorých sa ako oddeľovač desatinných miest používa čiarka.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa mohol fotoalbum vybraný v akcii Uložiť do fotoalbumu resetovať na možnosť Všetky fotky.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Prepnúť budík nemohla vypínať budíky, kým používateľ nezapol a znova nevypol prepínač Povoliť.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Prečítať text používala pri čítaní hlasy so zníženou kvalitou.

Skratky 2.1

 • Pomocou akcií Získať aktuálne počasie a Získať predpoveď počasia možno v skratkách používať informácie o aktuálnom počasí.
 • Akcie Vytvoriť budík, Prepnúť budík a Spustiť časovač umožňujú nastavovať budíky a časovače.
 • Akcie Meranie a Konvertovať meranie umožňujú konvertovať rôzne jednotky.
 • Pomocou akcie Získať posledný import možno získať najnovšie importované fotky z aplikácie Fotky.
 • Pri spustení skratky pomocou funkcie Siri na HomePode sa teraz médiá automaticky prehrávajú z HomePodu cez AirPlay.
 • Skratku teraz možno prestať zdieľať a odstrániť jej dáta z iCloudu otvorením odkazu na iCloud v systéme iOS a vybratím možnosti Zastaviť zdieľanie v aplikácii Skratky.
 • Akcia Nahrať video teraz podporuje automatické spustenie nahrávania videa pomocou možnosti Spustiť okamžite.
 • Akcie Zavolať a FaceTime možno teraz používať s funkciou Siri bez odomykania iPhonu.

Opravené chyby

 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého mohla aplikácia Skratky zlyhať pri otvorení editora.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcie Prehľadať iTunes Store a Prehľadať App Store spôsobovali zobrazenie chybovej správy.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nebolo možné v nástroji na výber súborov z Dropboxu prejsť do priečinkov.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého chýbali v akcii Otvoriť apku niektoré aplikácie.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa mohli skratky po synchronizácii zduplikovať.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa po synchronizácii nového zariadenia mohlo resetovať poradie skratiek.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa mohla pri prihlasovaní do služby Todoist zobraziť chybová správa.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa nemuseli úplne zobrazovať premenné v akciách Nájsť a Filtrovať.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého mohla aplikácia Skratky zamrznúť pri vytváraní pripomienky.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa akcia Pripojiť k súboru nesprávala správne, ak sa zadaný názov súboru nekončil príponou .txt.
 • Vylepšenia lokalizácie.
 • Ďalšie opravy chýb a menšie vylepšenia.

Skratky 2.0

 • Skratky sa po pridaní do Siri dajú spúšťať hlasom.
 • V aplikáciách sú k dispozícii nové akcie, ktoré podporujú skratky Siri.
 • Siri teraz odporúča skratky, ktoré pravidelne používate, na zamknutej ploche a vo vyhľadávaní.
 • Siri odporúča akcie na pridanie medzi skratky na základe vašich bežných činností a naposledy používaných aplikácií.
 • Pomocou nových akcií, ako sú napríklad akcie Nastaviť Wi-Fi, Nastaviť režim slabej batérie a Nastaviť funkciu Nerušiť, možno meniť systémové nastavenia.
 • Pomocou nových akcií platby možno odosielať a požadovať platby prostredníctvom služby Apple Pay a obľúbených aplikácií.
 • Pomocou novej akcie Spustiť JavaScript na webovej stránke možno v Safari spúšťať vlastné skripty.
 • Aplikácia Skratky nahrádza aplikáciu Workflow a všetky existujúce workflowy sa do nej automaticky importujú.
 • Aktualizovaný a prehľadný dizajn.

Nové akcie

 • Pomocou akcie Zobraziť výsledok možno funkciu Siri nechať zobraziť alebo nahlas prečítať výstup.
 • Pomocou akcií Odoslať platbu a Požiadať o platbu možno odosielať a požadovať platby prostredníctvom služby Apple Pay a obľúbených aplikácií.
 • Pomocou novej akcie Spustiť JavaScript na webovej stránke možno spúšťať vlastné skripty v Safari.
 • Pomocou novej akcie Spustiť scénu v apke Domácnosť sa možno pripájať k scénam aplikácie Domácnosť.
 • Pomocou nasledujúcich nových akcií možno meniť systémové nastavenia: Nastaviť režim lietadlo, Nastaviť Bluetooth, Nastaviť mobilné dáta, Nastaviť funkciu Nerušiť, Nastaviť režim slabej batérie a Nastaviť Wi-Fi.
 • Pomocou novej akcie Značky možno upravovať dokumenty.
 • Pomocou akcie Zdieľať cez iCloud Zdieľanie fotiek možno zdieľať fotky v iCloude.
 • V aplikáciách podporujúcich skratky Siri je teraz k dispozícii množstvo ďalších nových akcií.

Aktualizované akcie

 • Akcia Diktovať text teraz automaticky prestane počúvať, keď prestanete hovoriť, a pracuje vo widgete.
 • Funkcia Odoslať správu teraz môže pomocou prepínača Zobraziť pri spustení odosielať správy aj bez opýtania.
 • Akcie Nastaviť jas a Nastaviť svietidlo teraz pracujú vo widgete a v spolupráci so Siri.
 • Akcia Zmeniť veľkosť písma teraz obsahuje novú možnosť striedania veľkých a malých písmen.

Opravené chyby

 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa pomocou akcie Otvoriť URL nedalo otvoriť viacero URL adries naraz.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Uložiť súbor neponúkla výstup súborov uložených prostredníctvom výberu dokumentov iCloudu.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého mohlo dôjsť k zlyhaniu akcie Prehľadať iTunes Store pri vyhľadávaní určitých typov médií, napríklad audiokníh.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nemuselo fungovať premenovanie, vymazanie alebo duplikovanie skratiek pomocou funkcie 3D Touch.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Prečítať text nebola dostatočne hlasná, ak bola spustená po akcii Diktovať text.
 • Akcie aplikácie Drafts teraz podporujú aplikáciu Drafts 5.
 • Vylepšenia prístupnosti.
 • Množstvo ďalších opráv chýb a menších vylepšení.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o aplikácii Skratky vrátane podrobného návodu na vytváranie a používanie skratiek nájdete v používateľskej príručke pre Skratky.

Dátum zverejnenia: