Poznámky k vydaniam aplikácie Skratky

Predchádzajúci používatelia aplikácie Workflow prechádzajú v systéme iOS 12 na aplikáciu Skratky. Tu sú najnovšie funkcie.

Novinky v aplikácii Shortcuts 2.1.1

 • Aplikácia Skratky je teraz optimalizovaná pre 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia) a 11-palcový iPad Pro.

Opravené chyby

 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nefungovali niektoré akcie (napríklad Odoslať email, Diktovať text, Spustiť scénu v apke Domácnosť a Vibrovať zariadením) vyvolané pomocou Siri.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Nastaviť svietidlo spôsobovala zobrazenie chybovej správy.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nemohla akcia Zavolať vytáčať telefónne čísla so špeciálnymi znakmi (napríklad * alebo #).
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého neboli správne rozpoznávané desatinné čísla v jazykových prostrediach, v ktorých sa ako oddeľovač desatinných miest používa čiarka.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa mohol fotoalbum vybraný v akcii Uložiť do fotoalbumu resetovať na možnosť Všetky fotky.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Prepnúť budík nemohla vypínať budíky, kým používateľ nezapol a znova nevypol prepínač Povoliť.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Prečítať text používala pri čítaní hlasy so zníženou kvalitou.

Shortcuts 2.1

 • Pomocou akcií Získať aktuálne počasie a Získať predpoveď počasia možno v skratkách používať informácie o aktuálnom počasí.
 • Akcie Vytvoriť budík, Prepnúť budík a Spustiť časovač umožňujú nastavovať budíky a časovače.
 • Akcie Meranie a Konvertovať meranie umožňujú konvertovať rôzne jednotky.
 • Pomocou akcie Získať posledný import možno získať najnovšie importované fotky z aplikácie Fotky.
 • Pri spustení skratky pomocou funkcie Siri na HomePode sa teraz médiá automaticky prehrávajú z HomePodu cez AirPlay.
 • Skratku teraz možno prestať zdieľať a odstrániť jej dáta z iCloudu otvorením odkazu na iCloud v systéme iOS a vybratím možnosti Zastaviť zdieľanie v aplikácii Skratky.
 • Akcia Nahrať video teraz podporuje automatické spustenie nahrávania videa pomocou možnosti Spustiť okamžite.
 • Akcie Zavolať a FaceTime teraz možno používať s funkciou Siri bez toho, aby bolo potrebné odomykať iPhone.

Opravené chyby

 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého mohla aplikácia Skratky zlyhať pri otvorení editora.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcie Prehľadať iTunes Store a Prehľadať App Store spôsobovali zobrazenie chybovej správy.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nebolo možné v nástroji na výber súborov z Dropboxu prejsť do priečinkov.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého chýbali v akcii Otvoriť apku niektoré aplikácie.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa mohli skratky po synchronizácii zduplikovať.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa po synchronizácii nového zariadenia mohlo resetovať poradie skratiek.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa mohla pri prihlasovaní do služby Todoist zobraziť chybová správa.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa nemuseli úplne zobrazovať premenné v akciách Nájsť a Filtrovať.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého mohla aplikácia Skratky zamrznúť pri vytváraní pripomienky.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa akcia Pripojiť k súboru nesprávala správne, ak zadaný názov súboru nekončil na .txt.
 • Vylepšenia lokalizácie.
 • Ďalšie opravy chýb a menšie vylepšenia.

Skratky 2.0

 • Skratky sa po pridaní do Siri dajú spúšťať hlasom.
 • V aplikáciách sú k dispozícii nové akcie, ktoré podporujú skratky Siri.
 • Siri teraz odporúča skratky, ktoré pravidelne používate, na zamknutej ploche a vo vyhľadávaní.
 • Siri odporúča akcie na pridanie medzi skratky na základe vašich bežných činností a naposledy používaných aplikácií.
 • Pomocou nových akcií, ako sú napríklad akcie Nastaviť Wi-Fi, Nastaviť režim slabej batérie a Nastaviť funkciu Nerušiť, možno meniť systémové nastavenia.
 • Pomocou nových akcií platby možno odosielať a požadovať platby prostredníctvom služby Apple Pay a obľúbených aplikácií.
 • Pomocou novej akcie Spustiť JavaScript na webovej stránke možno v Safari spúšťať vlastné skripty.
 • Aplikácia Skratky nahrádza aplikáciu Workflow a všetky existujúce workflowy sa do nej automaticky importujú.
 • Aktualizovaný a prehľadný dizajn.

Nové akcie

 • Pomocou akcie Zobraziť výsledok možno funkciu Siri nechať zobraziť alebo nahlas prečítať výstup.
 • Pomocou akcií Odoslať platbu a Požiadať o platbu možno odosielať a požadovať platby prostredníctvom služby Apple Pay a obľúbených aplikácií.
 • Pomocou novej akcie Spustiť JavaScript na webovej stránke možno spúšťať vlastné skripty v Safari.
 • Pomocou novej akcie Spustiť scénu v apke Domácnosť sa možno pripájať k scénam aplikácie Domácnosť.
 • Pomocou nasledujúcich nových akcií možno meniť systémové nastavenia: Nastaviť režim lietadlo, Nastaviť Bluetooth, Nastaviť mobilné dáta, Nastaviť funkciu Nerušiť, Nastaviť režim slabej batérie a Nastaviť Wi-Fi.
 • Pomocou novej akcie Značky možno upravovať dokumenty.
 • Pomocou akcie Zdieľať cez iCloud Zdieľanie fotiek možno zdieľať fotky v iCloude.
 • V aplikáciách podporujúcich skratky Siri je teraz k dispozícii množstvo ďalších nových akcií.

Aktualizované akcie

 • Akcia Diktovať text teraz automaticky prestane počúvať, keď prestanete hovoriť, a pracuje vo widgete.
 • Funkcia Odoslať správu teraz môže odosielať správy aj bez opýtania pomocou prepínača Zobraziť pri spustení.
 • Akcie Nastaviť jas a Nastaviť svietidlo teraz pracujú vo widgete a v spolupráci so Siri.
 • Akcia Zmeniť veľkosť písma teraz obsahuje novú možnosť striedania veľkých a malých písmen.

Opravené chyby

 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého sa pomocou akcie Otvoriť URL nedalo otvoriť viacero URL adries naraz.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Uložiť súbor neponúkla výstup súborov uložených prostredníctvom výberu dokumentov iCloudu.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého mohlo dôjsť k zlyhaniu akcie Prehľadať iTunes Store pri vyhľadávaní určitých typov médií, napríklad audiokníh.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého nemuselo fungovať premenovanie, vymazanie alebo duplikovanie skratiek pomocou funkcie 3D Touch.
 • Bol odstránený problém, v dôsledku ktorého akcia Prečítať text nebola dostatočne hlasná, ak bola spustená po akcii Diktovať text.
 • Akcie aplikácie Drafts teraz podporujú aplikáciu Drafts 5.
 • Vylepšenia prístupnosti.
 • Množstvo ďalších opráv chýb a menších vylepšení.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o aplikácii Skratky vrátane podrobného návodu na vytváranie a používanie skratiek nájdete v používateľskej príručke pre Skratky.

Dátum zverejnenia: