Používanie dvoch nano-SIM kariet

V kontinentálnej Číne, Hongkongu a Macau majú iPhone XS Max a iPhone XR zásuvku na dve nano-SIM karty. Umožňujú tak používať dve telefónne čísla, prostredníctvom ktorých možno telefonovať alebo posielať a prijímať správy. 

Ak sa nenachádzate v kontinentálnej Číne, prípadne ak ste v Hongkongu alebo Macau a máte iPhone XS, prečítajte si, ako používať nano-SIM kartu s eSIM kartou.

Dve SIM karty môžete využívať mnohými spôsobmi:

 • Používať jedno číslo na pracovné a druhé číslo na súkromné hovory.
 • Pridať miestny dátový program v zahraničí.
 • Používať jeden program na telefonovanie a druhý pre dáta.

Obe telefónne čísla môžu umožňovať uskutočňovanie a prijímanie hlasových hovorov, ako aj posielanie a prijímanie správ SMS a MMS.*iPhone môže naraz používať len jednu mobilnú dátovú sieť.

* Táto funkcia využíva technológiu Dual SIM Dual Standby (DSDS), čo znamená, že obe SIM karty umožňujú uskutočňovanie a prijímanie hovorov. Ak na jednom čísle prebieha hovor, prichádzajúce hovory na druhom čísle budú presmerované na odkazovač.

Čo potrebujete

Na používanie dvoch SIM kariet potrebujete iPhone XS Max alebo iPhone XR so systémom iOS 12.1 alebo novším a dve nano-SIM karty.

 

Dve nano-SIM karty vložíte takto:

Do malého otvoru na zásuvke na SIM karty zasuňte kancelársku spinku alebo nástroj na vysunutie SIM kariet, zatlačte smerom do iPhonu a vyberte rámček na SIM karty. Všimnite si, že nová SIM karta má jeden roh skosený. Vložte novú SIM kartu do spodnej časti rámčeka – vzhľadom na skosenie ju bude možné vložiť len jedným spôsobom. Potom vložte druhú SIM kartu do hornej časti rámčeka.

Keď budú obe nano-SIM karty na svojom mieste, rámček na SIM karty úplne zasuňte do zariadenia, a to v rovnakej orientácii, v akej ste ho vybrali. Rámček je možné zasunúť len jedným spôsobom.

Ak máte SIM karty chránené PIN kódom, zapamätajte si, ktorá karta je v rámčeku hore a ktorá dole. Keď sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, zadajte najskôr PIN kód hornej karty a potom dolnej karty.

Označenie programov

Po aktivovaní druhého programu si môžete programy označiť. Jeden program si môžete napríklad označiť ako pracovný a druhý ako súkromný.

Tieto označenia budete používať pri výbere telefónneho čísla, ktoré sa má použiť na telefonovanie a odosielanie správ, na určenie čísla pre mobilné dáta a na priradenie čísla ku kontaktom, aby ste vedeli, ktoré číslo sa použije.

Označenia môžete kedykoľvek neskôr zmeniť tak, že prejdete do menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta a klepnete na číslo, označenie ktorého chcete zmeniť. Nakoniec klepnite na položku Popis mobilného programu a vyberte nové alebo zadajte vlastné označenie.

Nastavenie spôsobu spolupráce programov

V zariadení si môžete nastaviť predvolené číslo, ktoré budú používať služby iMessage a FaceTime a ktoré budete používať pri volaní alebo posielaní správ niekomu, koho nemáte v aplikácii Kontakty.

Na tejto obrazovke môžete vybrať predvolené číslo alebo nastaviť, ktoré číslo sa má používať len pre mobilné dáta. Druhé číslo sa nastaví ako predvolené.

Použiť „Primárne“ ako predvolené číslo: Po vybratí tejto možnosti sa primárne číslo bude používať ako predvolené pre hlasové hovory, SMS správy, dáta a služby iMessage a FaceTime. Sekundárne číslo bude k dispozícii len pre hlasové hovory a SMS správy.

Použiť „Sekundárne“ ako predvolené číslo: Po vybratí tejto možnosti sa sekundárne číslo bude používať pre hlasové hovory, správy SMS, dáta a služby iMessage a FaceTime. Primárne číslo bude k dispozícii len pre hlasové hovory a SMS správy.

Použiť „Sekundárne“ len pre mobilné dáta: Túto možnosť môžete vybrať v prípade, že cestujete do zahraničia a chcete pre hlasové hovory, SMS správy a služby iMessage a FaceTime používať primárne číslo. Sekundárne číslo budete môcť používať pre dáta.

Používanie dvoch telefónnych čísel pre hovory, správy a dáta

Teraz, keď máte na iPhone nastavené dve telefónne čísla, prečítajte si, ako ich používať.

iPhone si môže pamätať, ktoré číslo sa má použiť

Pri volaní kontaktom nemusíte zakaždým vyberať číslo, ktoré sa má použiť. iPhone predvolene použije rovnaké číslo, aké ste použili pri poslednom volaní danému kontaktu. Ak ste danému kontaktu ešte nevolali, iPhone použije predvolené číslo. V prípade potreby môžete vybrať, ktoré číslo sa má používať na hovory s kontaktom. Postupujte takto:

 1. Klepnite na kontakt.
 2. Klepnite na položku Preferovaný mobilný program.
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete používať s daným kontaktom.

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Telefonické hovory môžete uskutočňovať a prijímať použitím ľubovoľného z telefónnych čísel.

Ak práve telefonujete, prichádzajúci hovor na druhom telefónnom čísle bude presmerovaný na odkazovač (ak ho máte u operátora nastavený).* Nedostanete však hlásenie o zmeškanom hovore na sekundárnom čísle. Funkcia čakania hovorov funguje pre prichádzajúce hovory na tom istom telefónnom čísle. Ak nechcete zmeškať dôležitý hovor, môžete si zapnúť presmerovanie všetkých hovorov z jedného čísla na druhé. Informácie o dostupnosti tejto možnosti a jej prípadnom spoplatnení vám poskytne operátor.

* Ak je pre číslo používajúce mobilné dáta zapnutý dátový roaming, na čísle umožňujúcom len hlasové hovory sa vypne služba Visual Voicemail aj MMS správy.

Prepnutie telefónnych čísel pred hovorom

Pred uskutočnením hovoru môžete prepnúť telefónne linky. Ak voláte niekomu zo zoznamu obľúbených kontaktov, postupujte takto:

 1. Klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na aktuálne telefónne číslo. 
 3. Klepnite na druhé číslo. 

Ak používate klávesnicu, postupujte takto:

 1. Zadajte telefónne číslo.
 2. Klepnite na telefónne číslo v hornej časti obrazovky. 
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete použiť.

Posielanie správ iMessage a SMS/MMS

Na jednej telefónnej linke môžete posielať správy iMessage a používať FaceTime. Ak chcete zmeniť linku používanú pre iMessage, postupujte takto: 

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Správy. 
 2. Klepnite na položku Linka pre iMessage a FaceTime.
 3. Vyberte telefónne číslo, ktoré chcete použiť.

Správy SMS a MMS môžete posielať z ktoréhokoľvek zo svojich telefónnych čísel.* Pred odoslaním správy SMS alebo MMS môžete prepnúť telefónne čísla. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na tlačidlo Nové.
 3. Zadajte meno kontaktu.
 4. Klepnite na aktuálne telefónne číslo.
 5. Klepnite na číslo, ktoré chcete použiť.

* Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti vám poskytne operátor.

Ikony stavu oboch SIM kariet

Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky znázorňujú silu signálu oboch operátorov. Prečítajte si, aký význam majú ikony stavu.

Po otvorení ovládacieho centra sa môžu zobraziť ďalšie ikony stavu.

Zmena čísla pre mobilné dáta

Mobilné dáta možno používať vždy len na jednom čísle. Ak chcete zmeniť číslo používajúce mobilné dáta, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na položku Mobilné. 
 3. Klepnite na číslo, na ktorom chcete používať mobilné dáta.

Ak zapnete funkciu Prepínanie mobilných dát, počas hovoru na čísle umožňujúcom len hlasové hovory sa dané číslo automaticky prepne na používanie hlasu a dát.* Počas hovoru tak budete môcť telefonovať aj používať dáta.

Ak funkciu Prepínanie mobilných dát vypnete a práve používate číslo umožňujúce hlasové hovory, ktoré nie je nastavené ako číslo pre mobilné dáta, počas hovoru nebudú mobilné dáta fungovať.

Funkciu Prepínanie mobilných dát zapnete takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na položku Mobilné dáta.
 3. Zapnite funkciu Prepínanie mobilných dát.

* Dátová linka sa počas hovoru automaticky prepne. Prepínanie mobilných dát nefunguje, ak práve používate dátový roaming. Informácie o dostupnosti tejto možnosti a jej prípadnom spoplatnení vám poskytne operátor.

Správa mobilných nastavení

Ak chcete zmeniť mobilné nastavenia jednotlivých programov, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na číslo, ktoré chcete zmeniť.
 3. Klepnite na jednotlivé možnosti a nastavte ich štandardným spôsobom.

Dátum zverejnenia: