Používanie funkcie Dual SIM s dvomi nano-SIM kartami

V kontinentálnej Číne, Hongkongu a Macau podporujú niektoré modely iPhonu funkciu Dual SIM pre dve nano-SIM karty. Umožňujú tak používať dve telefónne čísla, prostredníctvom ktorých možno telefonovať alebo posielať a prijímať správy.

Ak v Hongkongu alebo Macau používate iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generácia) alebo iPhone XS, prečítajte si, ako používať funkciu Dual SIM s eSIM kartou.

Dve SIM karty môžete využívať mnohými spôsobmi:

 • Používať jedno číslo na pracovné a druhé číslo na súkromné hovory.
 • Pridať miestny dátový program v zahraničí.
 • Používať jeden program na telefonovanie a druhý pre dáta.

Pomocou oboch telefónnych čísel môžete uskutočňovať a prijímať hlasové hovory a hovory FaceTime, ako aj odosielať a prijímať správy iMessage, SMS a MMS.* iPhone môže naraz používať len jednu mobilnú dátovú sieť.

* Táto funkcia využíva technológiu Dual SIM Dual Standby (DSDS), čo znamená, že obe SIM karty umožňujú uskutočňovanie a prijímanie hovorov.

Čo potrebujete

Na používanie funkcie Dual SIM potrebujete systém iOS 12.1 alebo novší, dve nano-SIM karty a jeden z týchto modelov iPhonu:

 • iPhone 13
 • iPhone 13 Pro
 • iPhone 13 Pro Max
 • iPhone 12
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR

 

 

Vloženie nano-SIM kariet

Do malého otvoru zásuvky na SIM karty zasuňte kancelársku spinku alebo nástroj na vysunutie SIM kariet, zatlačte smerom do iPhonu a vyberte rámček na SIM karty. Všimnite si, že nová SIM karta má jeden roh skosený. Vložte novú SIM kartu do spodnej časti rámčeka – vzhľadom na skosenie ju bude možné vložiť len jedným spôsobom. Potom vložte druhú SIM kartu do hornej časti rámčeka.

Keď budú obe nano-SIM karty na svojom mieste, rámček na SIM karty úplne zasuňte do zariadenia, a to v rovnakej orientácii, v akej ste ho vybrali. Rámček je možné zasunúť len jedným spôsobom.

Ak máte SIM karty chránené PIN kódom, zapamätajte si, ktorá karta je v rámčeku hore a ktorá dole. Keď sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, zadajte najskôr PIN kód hornej karty a potom dolnej karty.

Označenie programov

Po aktivovaní druhého programu si môžete programy označiť. Jeden program si môžete napríklad označiť ako pracovný a druhý ako súkromný.

Tieto označenia budete používať pri výbere telefónneho čísla, ktoré sa má použiť na telefonovanie a odosielanie správ, na určenie čísla pre mobilné dáta a na priradenie čísla ku kontaktom, aby ste vedeli, ktoré číslo sa použije.

Označenia môžete kedykoľvek neskôr zmeniť tak, že prejdete na Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta a klepnete na číslo, označenie ktorého chcete zmeniť. Nakoniec klepnite na Popis mobilného programu a vyberte nové alebo zadajte vlastné označenie.

Nastavenie predvoleného čísla

V prípade potreby si môžete vybrať číslo, ktoré chcete používať na volanie alebo posielanie správ ľuďom, ktorých nemáte v apke Kontakty. Môžete si vybrať, ktorý mobilný program chcete používať pre iMessage a FaceTime. V systéme iOS 13 alebo novšom môžete vybrať buď jedno, alebo obe čísla.

Na tejto obrazovke môžete vybrať predvolené číslo alebo nastaviť, ktoré číslo sa má používať len pre mobilné dáta. Druhé číslo sa nastaví ako predvolené. Ak chcete, aby iPhone používal mobilné dáta z oboch programov (v závislosti od pokrytia a dostupnosti), zapnite možnosť Povoliť prepínanie mobilných dát.

Používanie dvoch telefónnych čísel pre hovory, správy a dáta

Teraz, keď máte na iPhone nastavené dve telefónne čísla, prečítajte si, ako ich používať.

iPhone si môže pamätať, ktoré číslo sa má použiť

Pri volaní kontaktom nemusíte zakaždým vyberať číslo, ktoré sa má použiť. iPhone predvolene použije rovnaké číslo, aké ste použili pri poslednom volaní danému kontaktu. Ak ste danému kontaktu ešte nevolali, iPhone použije predvolené číslo. V prípade potreby môžete vybrať, ktoré číslo sa má používať na hovory s kontaktom. Postupujte takto:

 1. Klepnite na kontakt.
 2. Klepnite na Preferovaný mobilný program.
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete používať s daným kontaktom.

Uskutočňovanie a prijímanie hovorov

Telefonické hovory môžete uskutočňovať a prijímať použitím ľubovoľného z telefónnych čísel.

Ak máte systém iOS 13 alebo novší a práve s niekým voláte, v prípade, že operátor vášho druhého telefónneho čísla podporuje volanie cez Wi‑Fi, môžete na tomto druhom čísle prijímať ďalšie prichádzajúce hovory. Ak voláte na linke, ktorá nie je vašou predvolenou dátovou linkou, musíte mať zapnutú možnosť Povoliť prepínanie mobilných dát. Ak hovor neprijmete a máte u operátora nastavený odkazovač, zobrazí sa vám hlásenie o zmeškanom hovore a hovor sa presmeruje na odkazovač. Obráťte sa na svojho operátora, ak si chcete overiť dostupnosť volaní cez Wi‑Fi a zistiť, či vám poskytovateľ dátového pripojenia bude účtovať ďalšie poplatky alebo využívanie dát.

Ak váš operátor nepodporuje volanie cez Wi‑Fi alebo ak volanie cez Wi‑Fi nemáte zapnuté1 a niekto vám počas hovoru zavolá na vaše druhé číslo, druhý hovor sa presmeruje na odkazovač (ak ho máte u operátora nastavený).2 Nezobrazí sa vám však hlásenie o zmeškanom hovore na druhom telefónnom čísle. Funkcia čakania hovorov funguje pre prichádzajúce hovory na tom istom telefónnom čísle. Ak nechcete zmeškať dôležitý hovor, môžete si zapnúť presmerovanie všetkých hovorov z jedného čísla na druhé. Informácie o dostupnosti tejto možnosti a jej prípadnom spoplatnení vám poskytne operátor.

1. Ak používate systém iOS 12, aktualizujte na systém iOS 13 alebo novší, aby ste mohli prijímať hovory, keď používate druhé číslo.
2. Ak je pre číslo používajúce mobilné dáta zapnutý dátový roaming, na čísle umožňujúcom len hlasové hovory sa vypne služba Visual Voicemail aj MMS správy.

Prepnutie telefónnych čísel pred hovorom

Pred uskutočnením hovoru môžete prepnúť telefónne linky. Ak voláte niekomu zo zoznamu obľúbených kontaktov, postupujte takto:

 1. Klepnite na tlačidlo Informácie .
 2. Klepnite na aktuálne telefónne číslo. 
 3. Klepnite na druhé číslo. 

Ak používate klávesnicu, postupujte takto:

 1. Zadajte telefónne číslo.
 2. Klepnite na telefónne číslo v hornej časti obrazovky. 
 3. Klepnite na číslo, ktoré chcete použiť.

Posielanie správ iMessage a SMS/MMS

Správy iMessage alebo SMS/MMS môžete posielať z ktoréhokoľvek zo svojich telefónnych čísel.* Pred odoslaním správy iMessage alebo SMS/MMS môžete prepnúť telefónne číslo. Postupujte takto:

 1. Otvorte Správy.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na tlačidlo Nové.
 3. Zadajte meno kontaktu.
 4. Klepnite na aktuálne telefónne číslo.
 5. Klepnite na číslo, ktoré chcete použiť.

* Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Podrobnosti vám poskytne operátor.

Ikony stavu Dual SIM kariet

Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky znázorňujú silu signálu oboch operátorov. Prečítajte si, čo znamenajú ikony stavu.

Po otvorení ovládacieho centra sa môžu zobraziť ďalšie ikony stavu.

V stavovom riadku sa zobrazuje, že zariadenie je pripojené k Wi‑Fi sieti a operátor 2 používa volanie cez Wi‑Fi.

V stavovom riadku sa zobrazuje, že operátor 1 používa sieť LTE a operátor 2 používa mobilné dáta operátora 1.

Zmena čísla pre mobilné dáta

Mobilné dáta možno používať vždy len na jednom čísle. Ak chcete zmeniť číslo používajúce mobilné dáta, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na položku Mobilné. 
 3. Klepnite na číslo, na ktorom chcete používať mobilné dáta.

Ak zapnete funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát, počas hovoru na čísle umožňujúcom len hlasové hovory sa dané číslo automaticky prepne na používanie hlasu a dát.* Počas hovoru tak budete môcť telefonovať aj používať dáta.

Ak funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát vypnete a práve používate číslo umožňujúce hlasové hovory, ktoré nie je nastavené ako číslo pre mobilné dáta, počas hovoru nebudú mobilné dáta fungovať.

Funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát zapnete takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na Mobilné dáta.
 3. Zapnite funkciu Povoliť prepínanie mobilných dát.

* Dátová linka sa automaticky prepne a zostane prepnutá počas trvania hovoru. Prepínanie mobilných dát nefunguje, ak práve používate dátový roaming. Informácie o dostupnosti tejto možnosti a jej prípadnom spoplatnení vám poskytne operátor.

5G a Dual SIM

Pri používaní dvoch aktívnych liniek v režime Dual SIM je na linke, ktorá využíva mobilné dáta, podporovaná sieť 5G. Ak chcete v Hongkongu a Macau používať sieť 5G v režime Dual SIM na modeloch iPhonu 12, uistite sa, že máte systém iOS 14.5 alebo novší.

Správa mobilných nastavení

Ak chcete zmeniť mobilné nastavenia jednotlivých programov, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta.
 2. Klepnite na číslo, ktoré chcete zmeniť.
 3. Klepnite na jednotlivé možnosti a nastavte ich štandardným spôsobom.

Dátum zverejnenia: