Aktualizácie systému watchOS 5

watchOS 5 prináša na Apple Watch nové možnosti aktivity, prepojenia s ostatnými užívateľmi a monitorovania vášho zdravia vrátane súťaží v apke Aktivita, automatickej detekcie tréningov, nových typov tréningov Joga a Turistika, Podcastov, Vysielačky, nových ciferníkov, aktualizovaného ciferníka Siri a vylepšených hlásení z apky Srdcová frekvencia.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222

watchOS 5.3.4

 

Táto aktualizácia obsahuje dôležité bezpečnostné aktualizácie a odporúča sa pre všetkých užívateľov.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


 

watchOS 5.3.3

 

Táto aktualizácia obsahuje dôležité bezpečnostné aktualizácie a odporúča sa pre všetkých užívateľov.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 5.3.2

 

watchOS 5.3.2 prináša dôležité bezpečnostné aktualizácie a odporúča sa pre všetkých užívateľov.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na tejto webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 5.3.1

 

watchOS 5.3.1 prináša dôležité bezpečnostné aktualizácie a odporúča sa pre všetkých užívateľov.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 5.3

 

Táto aktualizácia obsahuje nové funkcie, vylepšenia a opravy chýb a odporúča sa pre všetkých užívateľov:

 • Prináša dôležité bezpečnostné aktualizácie vrátane opravy pre apku Vysielačka.
 • Apka EKG na Apple Watch Series 4 je teraz k dispozícii v krajinách Kanada a Singapur.
 • Hlásenia o nepravidelnom srdcovom rytme sú teraz k dispozícii v krajinách Kanada a Singapur.

 

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.apple.com/sk/watchos/feature-availability/

Informácie o bezpečnostnom obsahu tejto aktualizácie nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 5.2.1

 

Táto aktualizácia obsahuje nové funkcie, vylepšenia a opravy chýb:

 • Apka EKG na Apple Watch Series 4 je teraz k dispozícii v krajinách Česko, Chorvátsko, Island, Poľsko a Slovensko
 • Hlásenia o nepravidelnom rytme sú teraz k dispozícii v krajinách Česko, Chorvátsko, Island, Poľsko a Slovensko
 • Oprava problému, pri ktorom sa niektorým užívateľom nezobrazovali čísla na cestovateľskom ciferníku
 • Zakazuje príslušenstvo s nezabezpečeným pripojením Bluetooth

 

Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.apple.com/sk/watchos/feature-availability/

Informácie o bezpečnostnom obsahu tejto aktualizácie nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 5.2

 

Táto aktualizácia obsahuje nové funkcie, vylepšenia a opravy chýb:

 

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 5.1.3

 

Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia a opravy chýb.

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 5.1.2

 

Táto aktualizácia obsahuje nové funkcie, vylepšenia a opravy chýb:

 • Nová apka EKG na Apple Watch Series 4 (len v USA a na amerických územiach).
 • Umožňuje zaznamenať elektrokardiogram podobný jednozvodovému elektrokardiogramu.
 • Umožňuje zistiť, či váš srdcový rytmus vykazuje známky fibrilácie predsiení (vážna forma nepravidelného srdcového rytmu) alebo sínusového rytmu, čo znamená, že vaše srdce bije pravidelne.
 • Umožňuje uložiť krivku EKG, klasifikáciu a zaznamenané príznaky do PDF súboru v apke Zdravie na iPhone, ktorý môžete poskytnúť svojmu lekárovi.
 • Pridáva funkciu upozorňovania na nepravidelný srdcový rytmus, ktorý by mohol predstavovať fibriláciu predsiení (len v USA a na amerických územiach).
 • Umožňuje priamy prístup k podporovaným vstupenkám do kina, kupónom a vernostným kartám vo Wallete po priložení hodiniek k bezkontaktnej čítačke.
 • Umožňuje prijímať hlásenia a animované oslavy pri dosiahnutí maximálneho denného počtu bodov v súťaži v apke Aktivita.
 • Nové komplikácie Infograf pre Mail, Mapy, Správy, Nájsť priateľov, Domácnosť, News, Telefón a Ovládač.
 • Možnosť spravovania dostupnosti pre Vysielačku v ovládacom centre.

 

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Viac informácií nájdete na nasledujúcej stránke: https://www.apple.com/sk/watchos/feature-availability/

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na nasledujúcej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 5.1.1

 

Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia a opravy chýb:

 • Apple Watch Series 4 automaticky kontaktujú tiesňové služby, ak sa po detegovaní ťažkého pádu nebudete hýbať po dobu približne jedenej minúty; hodinky zároveň prehrajú správu, ktorá informuje záchranárov o ťažkom páde, a ak je to možné, zdieľajú súradnice vašej polohy
 • Oprava problému, ktorý u niektorých užívateľov mohol mať za následok neúplnú inštaláciu apky Vysielačka
 • Riešenie problému, ktorý mohol niektorým užívateľom brániť v odosielaní alebo prijímaní pozvánok v apke Vysielačka
 • Riešenie problému, pri ktorom sa niektorým užívateľom nezobrazovali staršie ocenenia v tabe Ocenenia v apke Aktivita

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.apple.com/sk/watchos/feature-availability/

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222


watchOS 5.0.1

 

Táto aktualizácia obsahuje vylepšenia a opravy chýb vrátane:

 • Opravy problému, ktorý u malej časti užívateľov spôsoboval zvýšenie počtu minút cvičenia
 • Riešenia problému, kvôli ktorému sa niektorým užívateľom popoludní nezobrazovala pochvala za státie
 • Opravy problému, ktorý mohol zabraňovať nabíjaniu Apple Watch

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


watchOS 5

 

Aktivita

 • Vyzývanie priateľov zdieľajúcich aktivitu na sedemdennú súťaž jeden proti jednému
 • Získavanie bodov za vypĺňanie kruhov aktivít, jeden bod za každé percento vyplnenia kruhov každý deň
 • Prezeranie aktívnych súťaží v tabe zdieľania v apke Aktivita
 • Prijímanie inteligentných osobných hlásení počas súťaží
 • Prezeranie ocenení získaných po dokončení súťaže v prepracovanom tabe Ocenenia v apke Aktivita na iPhone

 

Tréning

 • Upozorňovanie na spustenie apky Tréning so započítaním už absolvovaného cvičenia a pripomienky ukončenia tréningov vďaka automatickej detekcii tréningov pre vybrané typy tréningov
 • Nové typy tréningu Joga a Turistika umožňujú presné meranie týchto typov aktivít
 • Možnosť nastavenia cieľového tempa pri behu vonku so zobrazovaním upozornení pri prekročení alebo nedodržaní stanoveného tempa
 • Sledovanie kadencie, alebo krokov za minútu, počas behu a zobrazenie priemernej kadencie v zhrnutiach bežeckých tréningov
 • Meranie etapového tempa, ktoré počas bežeckých tréningov porovná aktuálne tempo s tempom počas predošlého kilometra

 

Podcasty

 • Synchronizácia odoberaných relácií v Apple Podcasts na Apple Watch pre lokálne prehrávanie cez Bluetooth slúchadlá
 • Automatické osviežovanie nových epizód zverejnených v odoberaných reláciách
 • Streamovanie ľubovoľnej epizódy alebo relácie z Apple Podcasts prostredníctvom Siri počas pripojenia k Wi-Fi alebo mobilnej sieti
 • Nová komplikácia Podcasty na ciferníkoch

 

Vysielačka

 • Pozývanie priateľov, ktorí majú Apple Watch, na komunikáciu cez Vysielačku
 • Rozprávanie stlačením a podržaním tlačidla, počúvanie po jeho uvoľnení
 • Vysielačka podporuje komunikáciu medzi dvoma užívateľmi Apple Watch
 • Špeciálne zvuky a haptika odlišujú Vysielačku od ostatných hlásení na Apple Watch
 • Možnosť nastavenia dostupnosti pre Vysielačku
 • Vysielačka funguje cez Wi-Fi alebo mobilné pripojenie na Apple Watch alebo cez spárovaný iPhone

 

Ciferníky

 • Ciferník Dýchanie s troma rôznymi štýlmi animácie: Klasický, Pokoj a Sústredenie
 • Tri nové pohyblivé ciferníky – Fire & Water, Vapor a Liquid Metal – s animáciou pri zdvihnutí zápästia alebo klepnutí na displej
 • Zobrazovanie spravovaných momentov z knižnice fotiek pri použití možnosti Spomienky na ciferníku Fotky
 • Nové komplikácie pre Podcasty a Vysielačku

 

Siri

 • Aktualizovaný ciferník Siri inteligentne zobrazuje prediktívne a proaktívne Skratky na základe vašich zvykov a ďalších vstupov, napríklad polohy a dennej doby
 • Vďaka integrácii Máp si na ciferníku Siri môžete zobraziť podrobnú navigáciu a odhadovaný čas príchodu na miesto najbližšej udalosti v kalendári
 • Zobrazovanie Srdcovej frekvencie na ciferníku Siri vrátane pokojovej frekvencie, priemeru počas chôdze a frekvencie počas regenerácie
 • Zobrazovanie živých športových výsledkov a nadchádzajúcich zápasov vašich obľúbených tímov v apke TV na ciferníku Siri
 • Podpora pre skratky v apkách tretích strán na ciferníku Siri
 • Aktivácia Siri zdvihnutím zápästia s hodinkami k ústam a vyslovením žiadosti po zapnutí funkcie Hovoriť zdvihnutím
 • Podpora pre vlastné hlasové príkazy pri používaní funkcie Skratky Siri, ktoré môžete vytvárať a spravovať na iPhone

 

Hlásenia

 • Automatické zoskupovanie hlásení z rovnakej apky uľahčuje spravovanie hlásení
 • Možnosť úpravy nastavení hlásení pre apku potiahnutím doľava na hlásení z apky v Centre hlásení
 • Nová možnosť Doručovať potichu v tichosti odosiela hlásenia priamo do Centra hlásení, takže vás nebudú rušiť
 • Vypínanie funkcie Nerušiť po určitom čase, zmene polohy alebo skončení udalosti kalendára

 

Srdcová frekvencia

 • Možnosť zobrazovania hlásení pri poklese srdcovej frekvencie pod stanovenú hranicu, keď ste boli viac ako 10 minút v kľude
 • Zobrazovanie meraní srdcovej frekvencie vrátane pokojovej frekvencie, priemeru počas chôdze a frekvencie počas regenerácie na ciferníku Siri

 

Ďalšie funkcie a vylepšenia

 • Prezeranie obsahu z webových stránok optimalizovaného pre Apple Watch pri prijatí odkazov v apkách Mail alebo Správy
 • Pridávanie miest do apky Počasie na Apple Watch
 • Nové typy údajov vrátane UV indexu, rýchlosti vetra a indexu kvality ovzdušia v podporovaných oblastiach v apke Počasie
 • Pridávanie nových akcií na sledovanie v apke Akcie na Apple Watch
 • Prispôsobenie rozloženia ikon v Ovládacom centre
 • Výber Wi-Fi sietí v apke Nastavenia a zadávanie hesiel po zobrazení výzvy
 • Odpovedanie na video FaceTime hovory prostredníctvom audia na Apple Watch
 • Možnosť inštalácie aktualizácií softvéru cez noc
 • Pridávanie miest do apky Svetový čas na Apple Watch
 • Prepracované kategórie pri prechádzaní a výbere emoji v apkách Mail a Správy
 • Podpora pre systémový jazyk hindčina

 

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.apple.com/sk/watchos/feature-availability/

Informácie o bezpečnostnom obsahu aktualizácií softvéru Apple nájdete na stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222 


Dátum zverejnenia: