Používanie funkcie Aktívne počúvanie so slúchadlami AirPods

Pomocou funkcie Aktívne počúvanie môžete z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch urobiť mikrofón, ktorý bude odosielať zvuk do slúchadiel AirPods. S funkciou Aktívne počúvanie budete lepšie počuť rozhovor na hlučnom mieste alebo niekoho, kto hovorí cez celú miestnosť.

Na používanie funkcie Aktívne počúvanie so slúchadlami AirPods je potrebné zariadenie so systémom iOS 12 alebo novším. Takisto je potrebné pripojiť slúchadlá AirPods k zariadeniu.

Používanie funkcie Aktívne počúvanie

Pridanie funkcie Aktívne počúvanie do ovládacieho centra

Ak chcete používať funkciu Aktívne počúvanie, musíte ju najskôr pridať do ovládacieho centra:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum.
  2. Klepnite na položku Prispôsobiť ovládacie prvky.
  3. Rolujte nadol a klepnite na ikonu Ikona Pridať vedľa položky Sluch Ikona Sluch.
  4. Klepnutím na položku Späť uložte nastavenie.

Funkcia Aktívne počúvanie v ovládacom centre

Používanie funkcie Aktívne počúvanie

  1. Otvorte ovládacie centrum.
  2. Klepnite na ikonu Ikona Sluch.
  3. Klepnite na položku Aktívne počúvanie.
  4. Umiestnite zariadenie pred osobu, ktorú chcete počuť. Ak ju dobre nepočujete, upravte hlasitosť na zariadení.

Ak zariadenie nemôžete pripojiť k slúchadlám AirPods alebo sa funkcia Aktívne počúvanie nedá zapnúť, skontrolujte, či máte zapnuté rozhranie Bluetooth a či sú slúchadlá AirPods nabité.

Prečítajte si viac informácií o používaní funkcie Aktívne počúvanie s načúvacími prístrojmi s certifikáciou Made for iPhone.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: