Novinky v systéme macOS Server

Prečítajte si o zmenách v systéme macOS Server 5.11.

Systém macOS Server 5.11 vyžaduje systém macOS Big Sur 11 alebo novší. Po inštalácii aktualizácie systému macOS môžete získať systém macOS Server z App Storu. (Aby sa predišlo prerušeniu služieb, nové verzie systému Server sa nenainštalujú automaticky, ani keď je pre App Store nastavená automatická inštalácia iných aktualizácií.)

Počas inštalácie sa môže zobraziť toto hlásenie: „Bolo zistené nahradenie serverovej aplikácie.“ Je to v poriadku. Počas aktualizácie sa zachovajú všetky nastavenia a údaje systému Server a pomocou apky Server môžete po aktualizácii dokončiť nastavenie predtým nakonfigurovaných služieb.

Ak vykonávate aktualizáciu zo systému Server macOS 5.6.3 alebo staršieho, prečítajte si viac informácií o zmenách zavedených v systéme macOS Server 5.7.1.

Novinky v systéme macOS Server 5.11

Profile Manager

Profile Manager podporuje nové obmedzenia, objemy dát a príkazy.

Pre systémy iOS a iPadOS

 • Automatizovaná registrácia zariadení: Preskočenie panelov Obnova dokončená a Aktualizácia dokončená v Sprievodcovi nastavením
 • Inštalácia neodstrániteľných spravovaných apiek
 • Exchange ActiveSync: Prepísanie predchádzajúceho hesla
 • Pravidlá používania siete: Konfigurácia pravidiel SIM karty
 • Hlásenia: Povolenie náhľadov hlásení na zamknutej ploche
 • Obmedzenia: Povolenie app clipov
 • WiFi: Zakázanie randomizácie MAC adries
 • Zahrnutie identifikátoru eSIM „EID“ do informácií o zariadení

Pre systém iPadOS

 • Vzdelanie: Možnosť konfigurovania len pre prihlasovacie okno pre zdieľaný iPad, nie pre Učebňu
 • Zdieľaný iPad: Správa používateľov s nastavenou kvótou
 • Zdieľaný iPad: Zakázanie dočasných relácií

Pre systémy iOS, iPadOS a macOS

 • VPN: Konfigurácia nových systémových rozšírení a kľúčov konfigurácie siete

Pre systémy iOS a tvOS

 • Nastavenie časového pásma na riadených zariadeniach

Pre systém macOS

 • Konfigurácia automatického posúvania
 • Automatizovaná registrácia zariadení: Preskočenie panela Prístupnosť v Sprievodcovi nastavením, zobrazenie kódu na obídenie zámku aktivácie systému Server v informáciách o zabezpečení zariadenia
 • Inštalácia spravovaných apiek
 • Konfigurácia účtu: Krátke meno spravovaného lokálneho používateľa
 • Priradené domény: Povolenie priameho sťahovania
 • Ukladanie do medzipamäte: Automatické zapnutie zdieľaného ukladania do medzipamäte, odoslanie príkazu ContentCachingInformation
 • Obmedzenia: Povolenie získavania informácií o poskytovateľoch súborov pre apky, odloženie aktualizácie apiek

Čo je nové v systéme macOS Server 5.10

Profile Manager

Profile Manager podporuje nové obmedzenia, objemy dát a príkazy.

Pre systémy iOS a macOS

 • Ukladanie obsahu do medzipamäte: Automaticky aktivuje zdieľanie internetového pripojenia
 • VPN: Konfigurácia požiadavky určenej poskytovateľom pre vlastný typ pripojenia SSL
 • VPN: Konfigurácia možností siete pre typy pripojenia Cisco, Juniper, Pulse, F5, SonicWall, Aruba, CheckPoint a pre vlastný typ pripojenia SSL
  • Odosielanie všetkých prenosov cez VPN
  • Vylúčenie lokálnych sietí

Pre systém iOS

 • Zakázanie dočasných používateľov zdieľaného iPadu

Pre systém macOS

 • Registrácia zariadenia: Povoľte podporu FileVault pri prvom prihlásení používateľa
 • Informácie o obsahu medzipamäte dotazu

Novinky v systéme macOS Server 5.9

Profile Manager

Profile Manager podporuje nové obmedzenia, objemy dát a príkazy.

Pre systémy iOS, macOS a tvOS

 • Wi-Fi: Konfigurácia typu zabezpečenia WPA3 Personal

Pre systémy iOS a macOS

 • Pridanie textu súhlasu k manuálne stiahnuteľným a registračným profilom
 • Preskočenie panelov preferovaného jazyka a podporovaného jazyka v Sprievodcovi nastavením
 • Konfigurácia rozšíriteľného objemu dát SSO

Pre systém iOS

 • Preskočenie panela tmavého režimu a uvítacieho panela v Sprievodcovi nastavením
 • Konfigurácia nových obmedzení len pre režim riadenia, ktoré umožňujú prístup k externej jednotke v apke Súbory, klávesnice na písanie ťahaním a vypínanie alebo zapínanie Wi-Fi
 • Exchange ActiveSync: Povolenie apiek Mail, Kalendár, Kontakty a Pripomienky jednotlivo pre spravované účty
 • Režim jednej apky: Konfigurácia hlasového ovládania
 • Obnovenie podnikových mobilných programov eSIM

Pre systém macOS

 • Podpora webovej autentifikácie pre Program registrácie zariadení 
 • Preskočenie panelov Čas pred obrazovkou a TouchID v Sprievodcovi nastavením
 • Konfigurácia nových možností konfigurácie účtu pre registráciu DEP
 • Zobrazenie úrovní Zabezpečeného a Externého štartovania v informáciách o zariadení
 • Podpora protokolu Bootstrap Token na povolenie prihlásenia mobilných účtov v počítačoch Mac FileVault
 • Spravovanie zámku aktivácie: Povolenie zámku aktivácie, vymazanie zámku aktivácie, automatické načítanie kódu na obídenie zámku aktivácie na Macoch zaregistrovaných so systémom Catalina
 • Konfigurovanie automatických aktualizácií systému macOS a aktualizácií apiek
 • Dock: Konfigurovanie dvojitého kliknutia, Posledné a nastavenia tabu
 • Konfigurovanie objemu dát priradených webových domén
 • Konfigurovanie ukladania obsahu do medzipamäte ako infraštruktúry

Pre systém tvOS

 • Konfigurovanie toho, či zariadenie bude spať

Novinky v systéme macOS Server 5.8

Profile Manager

Profile Manager podporuje nové obmedzenia, objemy dát a príkazy.

Pre systém macOS

 • Export preddefinovanej množiny informácií o zariadeniach pre konkrétne zariadenia pomocou nového nástroja príkazového riadka, exportDeviceInfo
 • Preskočenie panelu True Tone v Sprievodcovi nastavením
 • Konfigurácia nových obmedzení: Snímky obrazovky a pozorovanie na vzdialenej obrazovke
 • Konfigurácia certifikátu overenia servera Exchange Web Services
 • Konfigurácia prístupu k Apple Remote Desktop
 • Konfigurácia spravovaných tried na študentských počítačoch Mac
 • Konfigurácia objemu dát transparentnosti certifikátu

Pre systém iOS

 • Povolenie alebo zakázanie hlasového a dátového roamingu a osobného hotspotu
 • Konfigurácia nových obmedzení: Úprava osobného hotspotu (iba riadené zariadenia)
 • Zobrazenie podrobností o telefónnom čísle, ICCID a IMEI zaregistrovaných zariadení s dvomi kartami SIM
 • Konfigurácia objemu dát transparentnosti certifikátu

Pre systém tvOS

 • Konfigurácia spravovaných aktualizácií softvéru

Novinky v systéme macOS Server 5.7.1

Profile Manager

 • Konfigurácia účtu Apple Business Manager
 • Inštalácia apiek App Storu pre systém tvOS
 • Konfigurácia nových obmedzení, objemov dát a príkazov:

Pre systém macOS

Nové nastavenia objemu dát pre obmedzenia

 • Povolenie žiadostí o zdieľanie hesla zo zariadenia v blízkosti
 • Povolenie zdieľania hesla
 • Povolenie automatického dopĺňania hesla
 • Povolenie inštalácie aktualizácie softvéru pre používateľov, ktorí nie sú správcami

Nové nastavenia objemu dát pre server Exchange

 • Používanie overovania protokolom OAuth

Nové nastavenia objemu dát karty Smart Card

 • Vyžadovanie čipovej karty
 • Povolenie šetriča obrazovky pri odstránení karty Smart Card

Nové nastavenia objemu dát pre heslo

 • Vynútenie resetovania hesla počas overenia ďalšieho používateľa

Nové nastavenia objemu dát pre zabezpečenie a ochranu osobných údajov

 • Zobrazenie osobného kľúča obnovy

Nové nastavenia objemu dát pre vzdelávanie

 • Odoslanie do počítačov Mac priradených učiteľom

Nové nastavenia objemu dát pre Xsan

 • Schopnosť konfigurovať automatické pripojenia
 • Schopnosť špecifikovať preferencie pripojenia Distributed LAN Client

Pre systém iOS

Nové nastavenia objemu dát pre obmedzenia

 • Povolenie žiadostí o zdieľanie hesla zo zariadenia v blízkosti (iba riadené zariadenia)
 • Povolenie zdieľania hesla (iba riadené zariadenia)
 • Povolenie automatického vyplnenia hesla (iba riadené zariadenia)
 • Vynútenie automatického dátumu a času (iba riadené zariadenia)
 • Povolenie obmedzeného režimu USB (iba riadené zariadenia)
 • Povolenie zápisu do nespravovaných účtov spravovanými účtami v Kontaktoch
 • Povolenie čítania spravovaných účtov nespravovanými účtami v Kontaktoch
 • Zakázanie eSIM (iba riadené zariadenia)

Nové nastavenia objemu dát apky Mail a servera Exchange

 • Povolenie zapnutia alebo vypnutia podpisovania certifikátom S/MIME používateľom
 • Povolenie úpravy výberu podpisovacieho certifikátu S/MIME používateľom
 • Povolenie zapnutia alebo vypnutia šifrovania certifikátom S/MIME používateľom
 • Povolenie úpravy výberu šifrovacieho certifikátu S/MIME používateľom

Nové nastavenia objemu dát pre server Exchange

 • Používanie overovania protokolom OAuth

Nové nastavenia objemu dát pre hlásenia

 • Určenie, či apka smie odosielať kritické výstrahy
 • Povolenie zoskupených hlásení
 • Nastavenie Zobraziť v CarPlay

Nové nastavenia objemu dát VPN pre konfigurácie IKEv2

 • Schopnosť špecifikovať adresy servera DNS
 • Schopnosť určiť primárnu doménu tunela
 • Schopnosť špecifikovať vyhľadávacie domény DNS
 • Schopnosť špecifikovať domény doplnkovej zhody DNS

Nové možnosti preskočenia pri registrácii zariadení na paneli Sprievodcu nastavením

 • iMessage a FaceTime a Čas pred obrazovkou
 • Pridanie mobilného programu

Zastarané objemy dát

 • Účty servera macOS Server

Nové príkazy

 • Zobrazenie informácií o karte SIM

Pre systém tvOS

Nové nastavenia objemu dát pre obmedzenia

 • Povolenie žiadostí o zdieľanie hesla zo zariadenia v blízkosti (iba riadené zariadenia)

Nové príkazy

 • Inštalovať aktualizácie (zobrazí sa v rozbaľovacom menu Akcia len vtedy, ak sú aktualizácie dostupné na vybratých zariadeniach Apple TV alebo Apple TV v skupine)
Dátum zverejnenia: