Tematické okruhy certifikačnej skúšky ACiT 2018 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-18A)

Prečítajte si informácie o certifikačnej skúške ACiT 2018 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-18A), jej častiach a tematických okruhoch.

Z čoho pozostáva skúška?

Skúška ACiT 2018 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-18A) má podobu vedomostného testu na počítači, ktorý poskytuje spoločnosť Pearson VUE online. Test vychádza z otvorených zdrojov a pri riešení jednotlivých zadaní je možné používať referenčné materiály spoločnosti Apple a kurzy v systéme ATLAS.

Ak chcete získať certifikát Technik zariadení so systémom iOS certifikovaný spoločnosťou Apple (ACiT) pre rok 2018, musíte zložiť nielen túto skúšku (iOS-18A), ale aj skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-18A). 

Dôležitá poznámka: certifikačnej skúšky zo servisu zariadení so systémom iOS sa môžete zúčastniť až po zložení skúšky zo základov servisu produktov Apple.

Informácie o skúške

 • Počet častí: 2
 • Počet študijných cieľov: 19
 • Počet všetkých zadaní: 70
 • Výsledok potrebný na zloženie skúšky: 80 percent správnych odpovedí (najmenej 56 zo 70)
 • Časový limit skúšky: 2 hodiny

Na začiatku skúšky budete musieť odpovedať na sedem demografických otázok. Vaše odpovede na tieto otázky nebudú hodnotené, ani sa nezapočítajú do celkového časového limitu skúšky.

Časti a tematické okruhy

Tu uvádzame časti a tematické okruhy, ktoré sú súčasťou certifikačnej skúšky ACiT 2018 zo servisu zariadení so systémom iOS.

Riešenie problémov (38 zadaní)

 • Opíšte diagnostiku pri riešení problému v modelovom prípade.
 • Určte, či zadaný izolovaný problém patrí do kategórie problémov s hardvérom (vrátane neúmyselného poškodenia), softvérom, či súvisí s prevádzkovým prostredím, alebo je to možnosť zákazníkovi poradiť.
 • Vymenujte kroky potrebné pri nastavení a aktivácii zariadenia so systémom iOS.
 • Vymenujte bežné možnosti riešenia problémov s batériou.
 • Určte, ktoré základné ovládacie prvky sa používajú na správu poštovej schránky.
 • Opíšte vstavané aplikácie a funkcie systému iOS.
 • Opíšte možnosti prispôsobenia všeobecných nastavení iPhonu a nastavení prístupnosti.
 • Opíšte nastavenia súkromia, ktoré je možné použiť pre aplikácie.

Servis iPhonu (32 zadaní)

 • Určte, ktoré fyzické prostriedky a online materiály sú nevyhnutné na zaistenie riadneho a bezpečného servisu niektorého z modelov iPhonu.
 • Určte, ktoré pomôcky sú nevyhnutné na zníženie rizika zranenia pri servise iPhonu.
 • Určte, ktoré nástroje sa bežne používajú pri servise všetkých modelov iPhonu.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu 5s.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu 5c.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu 6 a iPhonu 6 Plus.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu 6s a iPhonu 6s Plus.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu SE.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu 7 a iPhonu 7 Plus.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu 8 a iPhonu 8 Plus.
 • Určte, ktoré špeciálne nástroje, pomôcky a postupy sú nevyhnutnou súčasťou riadneho servisu iPhonu X.

Školiace kurzy v systéme ATLAS

Ak sa chcete riadne pripraviť na certifikačnú skúšku ACiT 2018 zo servisu zariadení so systémom iOS, odporúčame vám prejsť si kurzy pre ACiT 2018, ktoré sú dostupné v systéme ATLAS.

Dátum zverejnenia: