Prehrávanie hudby, podcastov, audiokníh a správ v aute

Vychutnávajte si skladby, podcasty, audioknihy, správy a ďalší obsah počas jazdy.

Pred jazdou

Tu je niekoľko spôsobov, ako počúvať zvukové záznamy v aute:

  • Nastavte si systém CarPlay, ak máte kompatibilné vozidlo.*
  • Ak auto podporuje technológiu Bluetooth, môžete si spárovať iPhone s autom.
  • Ak má auto USB port, môžete iPhone pripojiť pomocou kábla Lightning.
  • Ak máte zariadenie s Androidom a predplatné služby Apple Music, môžete pripojiť zariadenie s Androidom k autu a prehrávať zvukové záznamy pomocou systému Android Auto.
  • Ak máte vo vozidle vstavanú aplikáciu Apple Music, môžete počúvať hudbu bez spárovania telefónu. Stačí spustiť aplikáciu Apple Music z panela displeja auta a podľa pokynov na obrazovke sa prihlásiť pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v službe Apple Music. Potom nastavenie dokončite zadaním overovacieho kódu, ktorý dostanete do telefónu.

Prečítajte si, čo robiť, ak sa iPhone, iPad alebo iPod touch nemôže pripojiť k autu.

* Aj keď je vozidlo so systémom CarPlay kompatibilné, tento systém nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.


Prostredníctvom systému CarPlay

Po nastavení systému CarPlay môžete počas jazdy prehrávať obsah z aplikácií Hudba, Podcasty, Audioknihy a News. Niektoré aplikácie tretích strán na prehrávanie audia sú k dispozícii aj v systéme CarPlay.

Na ovládanie aktuálne prehrávaného obsahu použite funkciu Práve hrá.

Aplikácia Hudba

Hudba

Prehrávajte hudbu z knižnice. Ak si predplatíte službu Apple Music, môžete tiež prechádzať a streamovať hudbu z katalógu služby Apple Music, získavať hudobné odporúčania v časti Pre vás a využívať ďalšie možnosti.

Prečítajte si o aplikácii Apple Music.

Aplikácia Podcasty

Podcasty

Prehrávajte si najnovšie epizódy programov v časti Na vypočutie alebo si vyberte z epizód v knižnici. Obľúbené epizódy podcastov môžete tiež streamovať v časti Prechádzať.

Prečítajte si viac o službe Apple Podcasts.

Aplikácia Audioknihy.

Audioknihy

Môžete streamovať audioknihy z iPhonu alebo iPadu s mobilnými dátami* alebo prehrávať audioknihy, ktoré máte stiahnuté v iPhone.

Prečítajte si viac o audioknihách.

*Môžu sa účtovať poplatky za prenos dát.

News

Počúvajte program Apple News Today – každodenný zvukový prehľad hlavných článkov. Ak si predplatíte službu Apple News+, môžete tiež počúvať hlasové verzie niektorých článkov služby Apple News+.

Prečítajte si viac o službe Apple News.

Služba Apple News a niektoré jej funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.


Prostredníctvom Siri

Siri môžete požiadať o zastavenie, spustenie alebo zmenu zvukového záznamu, ktorý počas jazdy počúvate.

  • Keď ste pripojený prostredníctvom systému CarPlay alebo Siri Eyes Free a chcete aktivovať Siri, stlačte tlačidlo Ovládanie hlasom na volante a držte ho stlačené, kým sa neohlási Siri.
  • Ak máte auto vybavené dotykovou obrazovkou, môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo Domov v systéme CarPlay.
  • Ak auto nepodporuje systém CarPlay ani Siri Eyes Free a iPhone je v držiaku, povedzte „Hej, Siri“.

Prečítajte si, ako používať Siri na prehrávanie hudby alebo podcastov.


Prispôsobenie nastavení pre jazdu

Prostredníctvom iPhonu môžete pridávať aplikácie zobrazené v systéme CarPlay, odstraňovať ich alebo meniť ich usporiadanie. Na iPhone prejdite do časti Nastavenia > Všeobecné >CarPlay, vyberte svoje auto a potiahnutím presuňte aplikácie na požadované miesto.

Ak nepoužívate systém CarPlay, môžete aktivovaním funkcie Nerušiť počas šoférovania odfiltrovať väčšinu hlásení, no aj naďalej môžete prostredníctvom Siri ovládať hudbu, podcasty a audioknihy.

Ak nechcete, aby počas jazdy určité aplikácie využívali mobilné dátové pripojenie, môžete vypnúť prístup týchto aplikácií k mobilnému dátovému pripojeniu v časti Nastavenia > Mobilné dáta.

Keď sťahujete obsah cez Wi-Fi sieť, pri jeho prehrávaní nevyužívate mobilné dátové pripojenie. Ak chcete položku stiahnuť, klepnite na ikonu ikona sťahovania vedľa požadovanej skladby, albumu, epizódy podcastu alebo audioknihy. Prečítajte si, ako znova stiahnuť predchádzajúce nákupy.


Ďalšie informácie

Ak ste sa prihlásili do služby Apple Music na paneli displeja auta, môžete sa tam aj odhlásiť. Môžete tiež otvoriť aplikáciu Hudba na inom zariadení, prejsť do časti Pre vás, klepnúť na svoj profilový obrázok v hornej časti, odrolovať dolu na zoznam zariadení a odstránením auta sa odhlásiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: