Používanie dvoch SIM kariet s modelmi hodiniek Apple Watch GPS + Cellular

Ak na kompatibilnom iPhone nastavíte niekoľko mobilných programov s použitím dvoch SIM kariet, môžete oba programy pridať do hodiniek Apple Watch. Potom môžete vybrať, ktorý z nich hodinky budú používať na pripojenie k mobilným sieťam.

Obrazovka Nastavenia mobilného pripojenia v iPhone s indikáciou, že mobilné pripojenie je v hodinkách Apple Watch pripravené na použitie.

Nastavenie viacerých mobilných programov

Keď v iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR alebo novšom nastavíte dve SIM karty, môžete obidva mobilné programy pridať do hodiniek Apple Watch Series 4 alebo novších za predpokladu, že na každý program máte nárok a že ho poskytuje podporovaný operátor.     

Jeden program môžete nastaviť, keď prvýkrát nastavujete hodinky. Druhý program potom môžete nastaviť neskôr v aplikácii Apple Watch:

  1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
  2. Klepnite na kartu Moje hodinky a potom na položku Mobilné.
  3. Klepnite na položku Nastaviť mobilné pripojenie alebo Pridať nový program. Ak ste počas nastavovania nepridali prvý program, môžete ho pridať tu.
  4. Postupujte podľa krokov na obrazovke a vyberte programy, ktoré chcete do hodiniek Apple Watch pridať. Každý mobilný program sa bude fakturovať osobitne. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na príslušného operátora.

Do hodiniek Apple Watch môžete pridať až päť mobilných programov. Hodinky Apple Watch sa však môžu pripojiť vždy len k jednému. Ak máte firemný mobilný program, overte si u svojej spoločnosti alebo operátora, či túto funkciu podporuje. Predplatené účty a niektoré staršie účty v súčasnosti nie sú podporované. Ak potrebujete zistiť, či je váš účet pre tieto služby vhodný, obráťte sa na svojho operátora.

Prepínanie medzi programami

  1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
  2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Mobilné. 
  3. Program by sa mal automaticky prepnúť. Ak sa neprepne, klepnite na program, ktorý chcete použiť. Prepnutie programov môže hodinkám Apple Watch trvať približne minútu.

Programy môžete prepínať aj priamo na hodinkách Apple Watch. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta a vyberte program, ktorý majú hodinky používať pri pripojovaní k mobilnej sieti. 

Prijímanie volaní a správ v hodinkách Apple Watch

Volanie od Jane Appleseed z mobilnej linky P.    

Keď sú hodinky Apple Watch pripojené k iPhonu, môžete prijímať volania a správy prostredníctvom oboch programov. Mobilný program, z ktorého ste dostali oznámenie, sa na hodinkách zobrazuje prostredníctvom odznaku s prvým písmenom linky. Keď na volanie alebo správu odpoviete, hodinky automaticky odpovedajú z linky, na ktorej ste volanie alebo správu prijali.

Keď hodinky Apple Watch nie sú v blízkosti iPhonu a sú pripojené k mobilnej sieti, môžete prijímať volania a správy prostredníctvom aktívneho programu. Ak je iPhone zapnutý, môžete prijímať tiež správy a oznámenia o volaniach z druhého programu, aj keď iPhone nie je v blízkosti. Keď odpoviete na volanie, hodinky automaticky volajú späť s použitím aktívneho programu. Keď odpoviete na SMS správu, hodinky automaticky pošlú odpoveď prostredníctvom programu, v rámci ktorého ste správu prijali. Na správy iMessage môžete odpovedať, ak máte v rámci niektorého programu k dispozícii aktívne pripojenie k dátovej sieti. Ak chcete aktívny program zmeniť, môžete ručne prepínať medzi programami v menu Nastavenia na hodinkách Apple Watch.

Dátum zverejnenia: