Používanie Kamery v Kontinuite v Macu

Ak pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch naskenujete dokument alebo nasnímate fotku niečoho nablízku, okamžite sa zobrazí aj v Macu. Kameru v Kontinuite podporujú mnohé aplikácie vrátane aplikácií Finder, Mail, Správy a ďalších.

Kontrola požiadaviek

Kamera v Kontinuite funguje, keď sú zariadenia umiestnené vo vzájomnej blízkosti a nastavené takto:

 • Mac aj zariadenie iOS majú zapnuté funkcie Wi-Fi a Bluetooth.
 • Mac aj zariadenie iOS sú prihlásené do iCloudu s rovnakým Apple ID, ktoré používa dvojzložkovú autorizáciu.
 • Mac používa macOS Mojave a zariadenie iOS používa iOS 12.

Kontrola podporovaných aplikácií

Kameru v Kontinuite môžete v Macu používať v týchto aplikáciách:

 • Finder
 • Keynote 8.2
 • Mail
 • Správy
 • Poznámky
 • Numbers 5.2
 • Pages 7.2
 • TextEdit
   

Ako používať Kameru v Kontinuite

Ak chcete používať Kameru v Kontinuite, vyberte alebo stlačte kláves Control a kliknite na ponuku Súbor alebo Vložiť a potom vyberte možnosť v ponuke Importovať z. Funguje to takto:

Nasnímanie fotky

 1. Otvorte podporovanú aplikáciu vo svojom Macu.
 2. Kliknite na dokument alebo na okno, v ktorom sa fotka má zobraziť, a potom vyberte alebo stlačte kláves Control a kliknite na ponuku Súbor alebo Vložiť. Potom vyberte položku Importovať z iPhonu alebo iPadu > Nasnímať fotku. V iPhone alebo iPade sa tak otvorí aplikácia kamery. Ponuka importu z iPhonu alebo iPadu na snímke v Keynote
 3. V iPhone alebo iPade klepnutím na tlačidlo nasnímania fotky nasnímajte fotku a potom klepnite na položku Použiť fotku. Fotka sa potom zobrazí v dokumente alebo v okne v Macu.

Skenovanie dokumentov

 1. Otvorte podporovanú aplikáciu vo svojom Macu.
 2. Kliknite na dokument alebo na okno, v ktorom sa fotka má zobraziť, a potom vyberte alebo stlačte kláves Control a kliknite na ponuku Súbor alebo Vložiť. Potom výberom položiek Importovať z iPhonu alebo iPadu > Skenovať dokumenty otvorte aplikáciu kamery v iPhone alebo iPade. Ponuka importu z iPhonu alebo iPadu v okne zostavenia správy v aplikácii Mail
 3. Umiestnite dokument do oblasti záberu kamery iPhonu alebo iPadu a potom počkajte na dokončenie skenovania. Ak potrebujete skenovať manuálne, klepnite na tlačidlo nasnímania obrázka alebo na niektoré z tlačidiel hlasitosti, potiahnutím rohov prispôsobte veľkosť skenovania veľkosti stránky a potom klepnite na položku Skenovať.
 4. Pridajte do dokumentu ďalšie skeny alebo skončite klepnutím na položku Uložiť. Skeny sa zobrazia v dokumente PDF v dokumente alebo v okne vo vašom Macu.


Dátum zverejnenia: