Používanie aplikácií Pages, Numbers a Keynote online na stránke iCloud.com

Prečítajte si, ako vytvárať nové dokumenty na stránke iCloud.com, upravovať súbory uložené v službe iCloud Drive a vykonávať ďalšie úlohy. Keď máte dokument pripravený na zdieľanie, môžete na ňom spolupracovať s inými používateľmi, stiahnuť si jeho kópiu alebo ju odoslať e-mailom.

Vytvorenie nového dokumentu, tabuľky alebo prezentácie

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com pomocou svojho Apple ID.
 2. V závislosti od toho, aký typ súboru chcete vytvoriť, kliknite na aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote.
 3. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Pridať, vyberte šablónu alebo tému a potom kliknite na položku Vybrať.

Otvorenie súboru zo služby iCloud Drive

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com pomocou svojho Apple ID.
 2. Kliknite na aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote.
 3. Dvakrát kliknite na súbor, ktorý chcete otvoriť.*

Prečítajte si viac o službe iCloud Drive.

Nahranie a úprava súboru z Macu alebo PC

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com pomocou svojho Apple ID.
 2. V závislosti od toho, aký typ súboru chcete otvoriť, kliknite na aplikáciu Pages, Numbers alebo Keynote. 
 3. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Nahrať, vyberte súbor a kliknite na položku Vybrať.

Zdieľanie súboru zo stránky iCloud.com

 1. Prihláste sa na stránku iCloud.com pomocou svojho Apple ID.
 2. Kliknite na aplikáciu Numbers, Pages alebo Keynote.
 3. Dvakrát kliknite na súbor.
 4. Vyberte, ako chcete súbor zdieľať:
  • Pozvite iných používateľov na spoluprácu.
  • Stiahnutie kópie: Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Stiahnuť kópiu a vyberte požadovaný formát. 
  • Odoslanie kópie pomocou aplikácie iCloud Mail: Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Odoslať kópiu, vyberte požadovaný formát a potom kliknite na položku Email.

Ďalšie informácie

*Ak sa súbor pri pokuse o vybratie zobrazuje sivou farbou, znamená to, že nie je podporovaný. Pozrite si obmedzenia súborov dokumentov, tabuliek a prezentácií na stránke iCloud.com.

Dátum zverejnenia: