Šetriče obrazovky s leteckými zábermi na Apple TV

Vychutnávajte si impozantné videá z miest po celom svete, spod vodnej hladiny a dokonca aj z vesmíru. Zobrazte informácie o lokalite jedným klepnutím a prepnite na iný letecký záber potiahnutím prsta – a to všetko na Apple TV.

 


 

Spustenie šetriča obrazovky s leteckými zábermi

Na Apple TV sa po určitom počte minút nečinnosti zobrazí šetrič obrazovky. Šetrič obrazovky je možné spustiť kedykoľvek. Stačí prejsť do ľavého horného rohu Plochy na Apple TV a stlačiť tlačidlo Menu na ovládači Apple TV Remote.

Ak chcete zmeniť počet minút, ktoré uplynú pred spustením šetriča obrazovky, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Šetrič obrazovky a vyberte položku Spustiť po.

Šetriče obrazovky s leteckými zábermi nie sú k dispozícii na Apple TV (2. a 3. generácie).

Zistenie lokality zhotovenia leteckého záberu

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, odkiaľ pochádza letecký záber šetriča obrazovky, ktorý práve sledujete? 

Počas prehrávania lokality klepnite na Touch povrch na ovládači Apple TV Remote.

Prepnutie na inú lokalitu

Počas prehrávania leteckého záberu môžete na Apple TV prechádzať medzi lokalitami. Stačí potiahnuť prstom doprava alebo doľava na Touch povrchu ovládača Apple TV Remote.

Ak počas prehrávania leteckého záberu počúvate na Apple TV hudbu, môžete klepnutím na pravú alebo ľavú stranu Touch povrchu začať prehrávať nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.

Na prehrávanie na Apple TV nemožno vybrať konkrétny letecký záber. Môžete však nastaviť, ako často sa majú nové letecké zábery sťahovať. Stačí prejsť do menu Nastavenia > Všeobecné > Šetrič obrazovky a vybrať položku Stiahnuť nové video.

Počet leteckých záberov, ktoré môžete stiahnuť, závisí od miesta, ktoré máte v Apple TV k dispozícii. Ak chcete spravovať miesto v Apple TV, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Spravovať úložisko.

Dátum zverejnenia: