Šetriče obrazovky s leteckými zábermi na Apple TV

Vychutnávajte si impozantné videá z miest po celom svete, spod vodnej hladiny a dokonca aj z vesmíru. Jedným klepnutím si zobrazíte informácie o danej lokalite a potiahnutím prepnete na iný letecký záber – a to všetko na Apple TV.

 

Šetrič obrazovky Apple TV s leteckými zábermi uškatcov juhoafrických.
 

Spustenie šetriča obrazovky Letecké zábery

Na Apple TV sa po určitom počte minút nečinnosti zobrazí šetrič obrazovky. Šetrič obrazovky je možné spustiť kedykoľvek. Stačí prejsť do ľavého horného rohu plochy na Apple TV a stlačiť tlačidlo Menu na ovládači Apple TV Remote.

Ak chcete zmeniť počet minút, ktoré uplynú pred spustením šetriča obrazovky, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Šetrič obrazovky a vyberte Spustiť po.

Šetriče obrazovky s leteckými zábermi nie sú k dispozícii na Apple TV 2. a 3. generácie.

Ako zistiť, kde boli letecké zábery nafilmované

Zaujímalo vás niekedy, ktorá lokalita je na leteckých záberoch šetriča obrazovky? Počas prehrávania lokality klepnite na Touch povrch na ovládači Apple TV Remote.

Prepnutie na inú lokalitu

Na Apple TV nemožno zvoliť konkrétny letecký záber, ktorý sa má prehrávať, no môžete zvoliť motív. Stačí prejsť na Nastavenia > Všeobecné > Šetrič obrazovky > Témy. Potiahnite a vyberte motív, ktorý chcete pri prehrávaní leteckých záberov zobraziť alebo skryť.

Počas prehrávania šetriča obrazovky Letecké zábery môžete prepínať medzi lokalitami potiahnutím doprava alebo doľava po Touch povrchu ovládača Apple TV Remote. 

Ďalšie informácie

  • Ak počas prehrávania leteckých záberov počúvate na Apple TV hudbu, môžete klepnutím na pravú alebo ľavú stranu Touch povrchu začať prehrávať nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.
  • Môžete zvoliť, ako často sa majú nové letecké zábery sťahovať. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Šetrič obrazovky a po výbere možnosti Stiahnuť nové video zmeňte nastavenia. 

Počet leteckých záberov, ktoré môžete stiahnuť, závisí od toho, koľko voľného miesta máte v Apple TV. Ak chcete spravovať miesto v Apple TV, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Spravovať úložisko.

Dátum zverejnenia: