Používanie funkcie Čas pred obrazovkou v iPhone, iPade alebo iPode touch

Funkcia Čas pred obrazovkou vás v reálnom čase informuje o tom, koľko času trávite na svojom iPhone, iPade alebo iPode touch, a zároveň vám umožňuje nastaviť limity rôznych funkcií.

Ikona funkcie Čas pred obrazovkou

Funkcia Čas pred obrazovkou meria, koľko času vy a vaše deti trávite v aplikáciách, na webových stránkach a pri ďalších aktivitách. Môžete sa tak lepšie rozhodovať o tom, ako zariadenie používať, a prípadne si nastaviť limity. V tomto článku sa dozviete, ako funkciu Čas pred obrazovkou zapnúť, kde nájdete prehľady a ako nastavíte limity. Prečítajte si tiež, ako spravovať zariadenie dieťaťa.

Zapnutie funkcie Čas pred obrazovkou

 1. Prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Zapnúť Čas pred obrazovkou.
 3. Klepnite na Pokračovať.
 4. Vyberte možnosť „Je to môj [zariadenie]“ alebo „Je to [zariadenie] dieťaťa“.

Teraz sa môžete kedykoľvek pozrieť, ako používate zariadenie, aplikácie a webové stránky.

Ak ide o zariadenie dieťaťa, môžete funkciu Čas pred obrazovkou a jej možnosti nastaviť priamo v ňom, alebo môžete pomocou Rodinného zdieľania nastaviť zariadenie dieťaťa zo svojho vlastného zariadenia. Keď budete mať zariadenie dieťaťa nastavené, pomocou Rodinného zdieľania si zo svojho zariadenia môžete pozrieť hlásenia alebo upraviť nastavenia.

V rámci funkcie Čas pred obrazovkou si tiež môžete vytvoriť samostatný kód, ktorým zamknete nastavenia, aby nikto iný nemohol predlžovať čas ani vykonávať zmeny. Vyberte kód, ktorý sa líši od kódu používaného na odomknutie zariadenia. Ak chcete zmeniť alebo vypnúť kód na zariadení dieťaťa, prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou a klepnite na [meno dieťaťa]. Klepnite na možnosť Zmeniť kód pre Čas pred obrazovkou alebo Vypnúť kód pre Čas pred obrazovkou a overte zmenu pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu zariadenia.

Ak ste kód funkcie Čas pred obrazovkou zabudli, aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS a potom kód resetujte. Ak zariadenie nemôžete aktualizovať, vymažte ho a nastavte ho ako nové. Kód sa tým odstráni a budete si môcť vybrať nový. Obnovením zariadenia zo zálohy sa kód neodstráni.

Nastavenie kódu funkcie Čas pred obrazovkou

Nastavte si kód, aby ste len vy mohli meniť nastavenia funkcie Čas pred obrazovkou a povoliť viac času po dosiahnutí limitov pre apky. Ak ste rodič, túto funkciu môžete použiť na nastavenie obmedzení obsahu a súkromia pre svoje dieťa.

Ak spravujete účet svojho dieťaťa pomocou Rodinného zdieľania, postupujte takto:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Čas pred obrazovkou.
 2. Rolujte nadol a v časti Rodina vyberte meno dieťaťa. 
 3. Klepnite na položku Zapnúť Čas pred obrazovkou a potom na položku Pokračovať. 
 4. Nastavte funkcie Odpočinok, Limity pre apkyObsah a súkromie so všetkými obmedzeniami, ktoré chcete nastaviť pre svoje dieťa, alebo klepnite na položku Teraz nie. 
 5. Klepnite na položku Použiť kód pre Čas pred obrazovkou a po zobrazení výzvy zadajte kód. Opätovným zadaním kód potvrďte. 
 6. Zadajte Apple ID a heslo. Pomocou nich potom môžete kód funkcie Čas pred obrazovkou resetovať, ak ho náhodou zabudnete. 

Ak na spravovanie účtu svojho dieťaťa nepoužívate Rodinné zdieľanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Uistite sa, že používate zariadenie dieťaťa.
 2. Klepnite na položky Nastavenia > Čas pred obrazovkou.
 3. Klepnite na položku Zapnúť Čas pred obrazovkou a potom na položku Pokračovať. 
 4. Vyberte možnosť Je to [zariadenie] dieťaťa.
 5. Nastavte funkcie Odpočinok, Limity pre apkyObsah a súkromie so všetkými obmedzeniami, ktoré chcete nastaviť pre svoje dieťa, alebo klepnite na položku Teraz nie. 
 6. Klepnite na položku Použiť kód pre Čas pred obrazovkou a po zobrazení výzvy zadajte kód. Opätovným zadaním kód potvrďte. 
 7. Zadajte Apple ID a heslo. Pomocou nich potom môžete kód funkcie Čas pred obrazovkou resetovať, ak ho náhodou zabudnete. 

Zobrazenie prehľadu a nastavenie limitov

V rámci funkcie Čas pred obrazovkou si kedykoľvek môžete pozrieť podrobné prehľady toho, ako používate svoje zariadenie, ktoré aplikácie ste otvorili a ktoré webové stránky ste navštívili. Stačí, ak prejdete na Nastavenia > Čas pred obrazovkou a pod grafom klepnete na položku Zobraziť všetky aktivity. V tejto časti si môžete pozrieť informácie o používaní zariadenia, nastaviť limity najpoužívanejších aplikácií alebo sa pozrieť, koľkokrát ste zariadenie zdvihli a koľko hlásení sa na ňom zobrazilo.

Ak máte zapnutú možnosť Zdieľať medzi zariadeniami, môžete si pozrieť celkové používanie všetkých svojich zariadení prihlásených pomocou rovnakého účtu Apple ID a hesla.

Môžete zmeniť tieto nastavenia:
 

Odpočinok
Odpočinok si môžete predstaviť ako nútenú pauzu od zariadenia. Keď si v sekcii Nastavenia naplánujete odpočinok, budú počas neho k dispozícii len telefonáty a aplikácie, ktoré vopred vyberiete. Odpočinok sa vzťahuje na všetky zariadenia so zapnutou funkciou Čas pred obrazovkou a jeho spustenie zariadenie oznamuje päť minút vopred.

Limity pre apky
Pomocou limitov aplikácií môžete nastaviť denné limity pre aplikácie rôznych kategórií. Môžete napríklad nastaviť, aby sa vám v práci zobrazovali kancelárske aplikácie, ale nie sociálne siete ani hry. Limity aplikácií sa obnovujú každý deň o polnoci a možno ich kedykoľvek vymazať.

Limity pre komunikáciu
Môžete nastaviť, s kým môžu vaše deti komunikovať – počas dňa a počas odpočinku. Tieto limity sa vzťahujú na kontakty v aplikáciách Telefón, FaceTime a Správy a v iCloude. Na tomto mieste tiež môžete rozhodovať o tom, ktoré kontakty budú k dispozícii na hodinkách Apple Watch spárovaných prostredníctvom Rodinného zdieľania, a vykonávať príslušnú správu. Komunikácia so známymi číslami pre tiesňové volania rozpoznávanými operátorom, ktorý prevádzkuje programy na vašom iPhone alebo hodinkách Apple Watch, je povolená vždy. Na používanie tejto funkcie musíte mať povolené kontakty v iCloude.

Vždy povolené
K niektorým aplikáciám môžete chcieť mať prístup neustále – aj počas odpočinku alebo pri nastavenom limite Všetky apky a kategórie. Aplikácie Telefón, Správy, FaceTime a Mapy sú v predvolenom nastavení vždy povolené, ale ak chcete, môžete ich odstrániť.

Obmedzenia obsahu a súkromia
Sami sa môžete rozhodnúť, aké typy obsahu sa vám na zariadení môžu zobrazovať. Pomocou funkcie Obmedzenia obsahu a súkromia môžete blokovať nevhodný obsah, nákupy alebo sťahovanie a nastaviť si možnosti súkromia.

Používanie funkcie Čas pred obrazovkou s rodinou

Rodinné zdieľanie vám umožňuje zdieľať s rodinou hudbu, filmy, aplikácie a ďalší obsah – a teraz podporuje aj funkciu Čas pred obrazovkou. Priamo na svojom zariadení si môžete kedykoľvek pozrieť prehľady toho, ako vaše deti používajú svoje zariadenia, a upraviť im nastavenia.

Ak už ste členom rodinnej skupiny, prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou a klepnite na meno dieťaťa. Ak pre dieťa najskôr potrebujete vytvoriť účet Apple ID, prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie > Čas pred obrazovkou.

Ak s Rodinným zdieľaním ešte len začínate, klepnite na položku Nastaviť Čas pred obrazovkou pre rodinu a potom podľa pokynov pridajte dieťa a nastavte rodinu. Ďalších členov rodiny môžete kedykoľvek pridať v nastaveniach Rodinného zdieľania.

Ak chcete funkciu Čas pred obrazovkou používať s Rodinným zdieľaním, musíte mať systém iOS 12 alebo novší, prípadne iPadOS, a byť v rámci rodinnej skupiny jej organizátorom alebo rodičom/zákonným zástupcom. Dieťa musí mať menej ako 18 rokov, musí byť členom vašej rodinnej skupiny a musí používať systém iOS 12 alebo novší, prípadne iPadOS, a vlastný účet Apple ID.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: