Získanie prehľadu o spôsobe používania zariadenia pomocou funkcie Čas pred obrazovkou

Funkcia Čas pred obrazovkou vás v reálnom čase informuje o tom, koľko času trávite na svojom iPhone alebo iPade, a umožňuje vám nastaviť limity rôznych funkcií.

iPhone zobrazujúci používanie zariadenia v rámci funkcie Čas pred obrazovkou a iPad zobrazujúci kontrolu času so zostávajúcimi piatimi minútami

Ikona funkcie Čas pred obrazovkou

Čas pred obrazovkou je nová funkcia systému iOS 12, ktorá meria, koľko času vy alebo vaše deti trávite v aplikáciách, na webových stránkach a pri ďalších aktivitách. Môžete sa tak lepšie rozhodovať o tom, ako zariadenie používať, a prípadne si nastaviť limity. V tomto článku sa dozviete, ako funkciu Čas pred obrazovkou zapnúť, kde nájdete prehľady a ako nastavíte limity. Prečítajte si tiež, ako spravovať zariadenie dieťaťa.

Zapnutie funkcie Čas pred obrazovkou

  1. Na iPhone alebo iPade prejdite do menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou.
  2. Klepnite na položku Zapnúť Čas pred obrazovkou.
  3. Klepnite na položku Pokračovať.
  4. Vyberte možnosť „Je to moje [zariadenie]“ alebo „Je to [zariadenie] môjho dieťaťa“.

Teraz sa môžete kedykoľvek pozrieť, ako používate zariadenie, aplikácie a webové stránky.

Ak ide o zariadenie vášho dieťaťa, môžete funkciu Čas pred obrazovkou a jej možnosti nastaviť priamo na ňom, alebo môžete pomocou Rodinného zdieľania nastaviť zariadenie dieťaťa zo svojho vlastného iPhonu alebo iPadu. Keď budete mať zariadenie dieťaťa nastavené, pomocou Rodinného zdieľania si zo svojho zariadenia môžete kedykoľvek pozrieť prehľady alebo upraviť nastavenia.

V rámci funkcie Čas pred obrazovkou si tiež môžete vytvoriť samostatný kód, ktorým zamknete nastavenia, aby nikto iný nemohol predlžovať čas ani vykonávať zmeny.

Vyberte kód, ktorý sa líši od kódu používaného na odomknutie zariadenia. Ak ste kód obmedzení nastavili v predchádzajúcej verzii systému iOS a nepamätáte si ho alebo ak ste zabudli kód funkcie Čas pred obrazovkou, na jeho odstránenie bude potrebné vymazať zariadenie a nastaviť ho ako nové. Obnovením zariadenia zo zálohy sa kód neodstráni.

iPhone s grafom používania zariadenia v rámci funkcie Čas pred obrazovkou

Zobrazenie prehľadu a nastavenie limitov

V rámci funkcie Čas pred obrazovkou si kedykoľvek môžete pozrieť podrobné prehľady toho, ako používate svoje zariadenie, ktoré aplikácie ste otvorili a ktoré webové stránky ste navštívili. Stačí prejsť do menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou a klepnúť na graf. V tejto časti si môžete pozrieť informácie o používaní zariadenia, nastaviť limity najpoužívanejších aplikácií alebo sa pozrieť, koľkokrát ste zariadenie zdvihli a koľko hlásení sa na ňom zobrazilo.

Ak máte zapnutú možnosť Zdieľať medzi zariadeniami, môžete si pozrieť celkové používanie všetkých svojich zariadení prihlásených pomocou rovnakého účtu Apple ID a hesla.

Môžete zmeniť tieto nastavenia:
 

Odpočinok
Odpočinok si môžete predstaviť ako nútenú pauzu od zariadenia. Keď si v menu Nastavenia naplánujete odpočinok, budú počas neho k dispozícii len telefonáty a aplikácie, ktoré vopred vyberiete. Odpočinok sa vzťahuje na všetky zariadenia so zapnutou funkciou Čas pred obrazovkou a jeho spustenie zariadenie oznamuje päť minút vopred.

Limity pre apky
Pomocou limitov aplikácií môžete nastaviť denné limity pre aplikácie rôznych kategórií. Môžete napríklad nastaviť, aby sa vám v práci zobrazovali kancelárske aplikácie, ale nie sociálne siete ani hry. Limity aplikácií sa obnovujú každý deň o polnoci a možno ich kedykoľvek vymazať.

Vždy povolené
K niektorým aplikáciám môžete chcieť mať prístup neustále – aj počas odpočinku alebo pri nastavenom limite Všetky apky a kategórie. Aplikácie Telefón, Správy, FaceTime a Mapy sú v predvolenom nastavení vždy povolené, ale ak chcete, môžete ich odstrániť.

Obmedzenia obsahu a súkromia
Sami sa môžete rozhodnúť, aké typy obsahu sa vám na zariadení môžu zobrazovať. Pomocou funkcie Obmedzenia obsahu a súkromia môžete blokovať nevhodný obsah, nákupy alebo sťahovanie a nastaviť si možnosti súkromia.

Používanie funkcie Čas pred obrazovkou s rodinou

Rodinné zdieľanie vám umožňuje zdieľať s rodinou hudbu, filmy, aplikácie a ďalší obsah – a teraz podporuje aj funkciu Čas pred obrazovkou. Priamo na svojom zariadení si kedykoľvek pozrieť prehľady toho, ako vaše deti používajú svoje zariadenia, a upraviť im nastavenia.

Ak už ste členom rodinnej skupiny, prejdite do menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou a klepnite na meno dieťaťa. Ak pre dieťa najskôr potrebujete vytvoriť účet Apple ID, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie > Čas pred obrazovkou.

Ak s Rodinným zdieľaním ešte len začínate, klepnite na položku Nastaviť Čas pred obrazovkou pre rodinu a potom podľa pokynov pridajte dieťa a nastavte rodinu. Ďalších členov rodiny môžete kedykoľvek pridať v nastaveniach Rodinného zdieľania.

Ak chcete funkciu Čas pred obrazovkou používať s Rodinným zdieľaním, musíte mať systém iOS 12 a byť v rámci rodinnej skupiny jej organizátorom alebo rodičom/zákonným zástupcom. Dieťa musí mať menej ako 18 rokov, musí byť členom vašej rodinnej skupiny a musí používať systém iOS 12 a vlastný účet Apple ID.

Dátum zverejnenia: