Zmena názvu hodiniek Apple Watch

Pomenujte si hodinky Apple Watch tak, aby sa vám ľahšie identifikovali.

Zmena názvu hodiniek Apple Watch

  1. Na zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na kartu Moje hodinky. 
  2. Prejdite do menu Všeobecné > Informácie.
  3. Klepnite na prvý riadok, v ktorom je uvedený názov zariadenia.
  4. Premenujte zariadenie a potom na klávesnici klepnite na položku Hotovo.

Dátum zverejnenia: