Zmena názvu hodiniek Apple Watch

Pomenujte si hodinky Apple Watch tak, aby sa vám ľahšie identifikovali.

Zmena názvu hodiniek Apple Watch

  1. V zariadení so systémom iOS otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
  2. Prejdite do menu Všeobecné > Informácie.
  3. Klepnite na prvý riadok, v ktorom je zobrazený názov zariadenia.
  4. Premenujte zariadenie a potom na klávesnici klepnite na položku Hotovo.

Dátum zverejnenia: