Zdieľanie na Facebooku z aplikácie iMovie pre macOS, Final Cut Pro X alebo Compressor

Film z Macu alebo iného úložného zariadenia môžete zdieľať ako videosúbor a potom ho nahrať na Facebook.

V dôsledku zmien spôsobu, akým Facebook spracováva zdieľanie, už nie je možné zdieľať videá z aplikácie iMovie pre macOS, Final Cut Pro X a Compressor priamo na Facebooku. Namiesto toho vyhľadajte v tomto článku postup pre verziu aplikácie, ktorú používate:

Verziu aplikácie zistíte tak, že vyberiete položky [názov aplikácie] > O aplikácii [názov aplikácie]. Môžete napríklad vybrať položky iMovie > O aplikácii iMovie.

Zdieľanie na Facebooku z aplikácie iMovie pre macOS 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 alebo Compressor 4.4.2 a novších verzií

V aplikácii iMovie 10.1.10, Final Cut Pro 10.4.4 alebo Compressor 4.4.2 a novších verziách vyberte ako cieľ na uloženie filmu, projektu alebo klipu možnosť Prepare for Facebook (Pripraviť pre Facebook). Daná položka sa uloží ako videosúbor, ktorý bude pripravený na zverejnenie na Facebooku. V prehliadači potom nahrajte videosúbor na Facebook.

Zdieľanie projektu z aplikácie iMovie pre macOS

Ak používate aplikáciu iMovie pre macOS 10.1.10 alebo novšiu, projekt môžete na Facebooku zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Projekty a vyberte film.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte položku Pripraviť pre Facebook.
 3. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom zadajte názov, popis a ďalšie informácie.
  • Ak chcete zadať názov zdieľaného filmu, kliknite na názov v hornej časti a zadajte nový názov.
  • Ak chcete zadať popis zdieľaného filmu, kliknite do poľa Popis a zadajte nový text.
  • Ak chcete nastaviť značky zdieľaného filmu, kliknite do poľa Značky a zadajte značky oddelené čiarkou.
  • Ak chcete zmeniť rozlíšenie zdieľaného filmu, kliknite na vyskakovacie menu Rozlíšenie a vyberte požadovanú možnosť.
 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a uložte súbor do Macu alebo na iné lokálne úložné zariadenie.
 5. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na Facebooku a nahrajte vytvorený videosúbor.

Zdieľanie projektu alebo klipu z aplikácie Final Cut Pro

Ak používate aplikáciu Final Cut Pro 10.4.4 alebo novšiu, projekt alebo klip môžete na Facebooku zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. Vyberte projekt alebo klip v prehliadači aplikácie Final Cut Pro, kliknite na tlačidlo Zdieľať  a potom vyberte položku Prepare for Facebook (Pripraviť pre Facebook). Môžete tiež vybrať položky File (Súbory) > Share (Zdieľať) > Prepare for Facebook (Pripraviť pre Facebook).
 2. V okne Share (Zdieľať) kliknite na položku Info (Informácie) a zadajte názov klipu, popis a ďalšie informácie.
 3. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej) a uložte súbor do Macu alebo na iné lokálne úložné zariadenie.
 4. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na Facebooku a nahrajte vytvorený videosúbor.

Zdieľanie projektu alebo klipu z aplikácie Compressor

Ak používate aplikáciu Compressor 4.4.2 alebo novšiu, videosúbor môžete na Facebooku zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. V aplikácii Compressor kliknite v oblasti dávkového spracovania na položku Add File (Pridať súbor), vyberte zdrojový súbor, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na položku Add (Pridať).
 2. Otvorí sa okno nastavení, v ktorom vyberte položku Prepare for Facebook (Pripraviť pre Facebook), vyberte cieľové umiestnenie transkódovaného súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Ak už v oblasti dávkového spracovania máte zdrojový súbor pridaný, stačí zo sekcie Built-In (Vstavané) na paneli Settings (Nastavenia) potiahnuť položku Prepare for Facebook (Pripraviť pre Facebook) na zdrojový súbor v oblasti dávkového spracovania.
 4. Kliknite na položku Start Batch (Spustiť dávku).
 5. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na Facebooku a nahrajte vytvorený videosúbor.

Zdieľanie na Facebooku z aplikácie iMovie pre macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3 alebo Motion 5.4.1 a starších verzií

Pomocou nasledujúceho postupu môžete na Facebooku zdieľať videá z aplikácie iMovie pre macOS 10.1.9, Final Cut Pro 10.4.3 alebo Motion 5.4.1 a starších verzií.

Zdieľanie projektu z aplikácie iMovie pre macOS

Ak používate aplikáciu iMovie pre macOS 10.1.9 alebo staršiu, projekt môžete na Facebooku zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Projekty a vyberte projekt.
 2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte položku Súbor.
 3. V okne zdieľania kliknite na vyskakovacie menu Kvalita a vyberte možnosť Nízka, Stredná, alebo Vysoká.
 4. Nastavte ďalšie požadované možnosti, kliknite na tlačidlo Ďalej a uložte súbor do Macu alebo na iné lokálne úložné zariadenie.
 5. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na Facebooku a nahrajte vytvorený videosúbor.

Zdieľanie projektu z aplikácie Final Cut Pro

Ak používate aplikáciu Final Cut Pro 10.4.3 alebo staršiu, projekt môžete na Facebooku zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. Vyberte projekt v prehliadači aplikácie Final Cut Pro, kliknite na tlačidlo Zdieľať  a potom vyberte položku Master File (Hlavný súbor). 
 2. V okne Share (Zdieľať) kliknite na položku Settings (Nastavenia).
 3. Kliknite na vyskakovacie menu Format (Formát) a vyberte položku Web Hosting (Webový hosting).
 4. Kliknite na vyskakovacie menu When done (Po dokončení) a vyberte možnosť Do Nothing (Nevykonať žiadnu akciu).
 5. Nastavte ďalšie požadované možnosti, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej) a uložte súbor do Macu alebo na iné lokálne úložné zariadenie.
 6. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na Facebooku a nahrajte vytvorený videosúbor.

Zdieľanie projektu z aplikácie Motion

Ak používate aplikáciu Motion 5.4.1 alebo staršiu, projekt môžete na Facebooku zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. Otvorte projekt v aplikácii Motion, kliknite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte položku Export Movie (Exportovať film).
 2. Kliknite na vyskakovacie menu Export a vyberte možnosť H.264.
 3. Nastavte ďalšie požadované možnosti, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej) a uložte súbor do Macu alebo na iné lokálne úložné zariadenie.
 4. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na Facebooku a nahrajte vytvorený videosúbor.

Zdieľanie projektu z aplikácie Compressor

Ak používate aplikáciu Compressor 4.4.1 alebo staršiu, projekt môžete na Facebooku zdieľať podľa nasledujúceho postupu.

 1. V aplikácii Compressor kliknite na položku Add File (Pridať súbor), vyberte zdrojový súbor videa, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na položku Add (Pridať).
 2. Ak je to potrebné, vedľa položky Built-In (Vstavané) kliknite na trojuholník odkrytia a vyberte položku Publish to Facebook (Zverejniť na Facebooku). 
 3. Vo vyskakovacom menu Location (Umiestnenie) vyberte umiestnenie transkódovaného súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Vyberte zdrojový súbor v oblasti dávkového spracovania.
 5. Vyberte položky Window (Okno) > Show Inspector (Zobraziť inšpektora).
 6. V oblasti Action (Akcia) inšpektora vyberte vo vyskakovacom menu When done (Po dokončení) možnosť Do Nothing (Nevykonať žiadnu akciu).
 7. Kliknite na položku Start Batch (Spustiť dávku).
 8. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu na Facebooku a nahrajte vytvorený videosúbor.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: