Pridanie študentského preukazu do Peňaženky na iPhone alebo hodinkách Apple Watch

Prostredníctvom iPhonu alebo hodiniek Apple Watch môžete získať prístup na miesta, ako sú internáty alebo knižnica, a na podujatia v kampuse. Môžete aj platiť za bielizeň, občerstvenie a večere v kampuse.

Ak si chcete na iPhone alebo hodinkách Apple Watch pridať študentský preukaz, potrebujete splniť tieto požiadavky:

*Ďalšie informácie vám poskytne kancelária, ktorá je správcom vašej školskej karty.

Pridanie študentského preukazu do Apple Peňaženky

 1. Prihláste sa do školskej apky s použitím svojho mena používateľa a hesla.
 2. Klepnite na Pridať do Apple Peňaženky.
  Tlačidlo Pridať do Apple Peňaženky
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si, ako si odstrániť študentský preukaz z Apple Peňaženky.

Používanie študentského preukazu na iPhone alebo hodinkách Apple Watch

Pomocou študentského preukazu na iPhone alebo hodinkách Apple Watch môžete získať prístup na internát alebo do knižnice, nakupovať jedlo v kaviarňach kampusu a platiť za knihy a spotrebný materiál v obchodoch kampusu a všade, kde používate fyzický študentský preukaz.

Expresný režim sa zapne automaticky po pridaní študentského preukazu do Apple Peňaženky, aby ste preukaz mohli používať jedným klepnutím. Zariadenie nemusíte prebúdzať ani odomykať a nemusíte sa overovať pomocou Face ID, Touch ID ani kódu. Jednoducho zariadenie podržte pri bezkontaktnej čítačke.

Prečítajte si viac o expresnom režime.

Používanie študentského preukazu na iPhone alebo hodinkách Apple Watch

 1. Podržte hornú časť iPhonu otočeného obrazovkou k vám alebo displej hodiniek Apple Watch v blízkosti bezkontaktnej čítačky.
 2. Ak nakupujete, pokladník možno bude musieť vybrať spôsob platby.
 3. Po úspešnom dokončení sa na zariadení zobrazí symbol zaškrtnutia.

V závislosti od modelu iPhonu možno budete môcť používať svoj študentský preukaz aj po vybití batérie iPhonu.

Ak chcete študentský preukaz používať po vypnutí expresného režimu, otvorte na zariadení apku Peňaženka. Potom klepnite na študentský preukaz, overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu a podržte zariadenie v blízkosti bezkontaktnej čítačky.

Zistenie zostatkov na účtoch v rámci študentského preukazu na iPhone

 1. Otvorte apku Peňaženka.
 2. Klepnutím zobrazte študentský preukaz. Nájdete v ňom až tri zostatky na účte.
 3. Ďalšie zostatky môžete zobraziť klepnutím na tlačidlo Viac .

Na pridanie peňazí na študentský preukaz použite školskú apku, webovú stránku alebo samoobslužný automat v kampuse.

Postup pri strate alebo odcudzení zariadenia

 • Označte zariadenie ako stratené. Táto operácia automaticky vypne prístup ku všetkým kartám a lístkom v Apple Peňaženke vrátane vášho študentského preukazu.
 • Odstráňte študentský preukaz zo školskej apky.
 • Kontaktujte kanceláriu, ktorá je správcom vašej školskej karty. Na zistenie týchto kontaktných informácií si otvorte študentský preukaz v Apple Peňaženke. Potom klepnite na tlačidlo Viac  a klepnite na Volať.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: