Vytvorenie EKG v aplikácii EKG na hodinkách Apple Watch Series 4 alebo novších

V aplikácii EKG si môžete urobiť elektrokardiogram (EKG).

Čo je EKG

Elektrokardiogram (označovaný aj ako EKG) je test zaznamenávajúci načasovanie a intenzitu elektrických signálov, vďaka ktorým srdce bije. EKG môže lekárovi poskytnúť dôležité informácie o vašom srdcovom rytme a nepravidelnostiach.

Používanie aplikácie EKG

Aplikácia EKG dokáže zaznamenávať váš srdcový tep a rytmus pomocou elektrického senzora srdcovej činnosti v hodinkách Apple Watch Series 4 alebo novších. V tomto zázname potom zisťuje príznaky fibrilácie predsiení, čo je forma nepravidelného srdcového rytmu.

Aplikácia EKG zaznamenáva elektrokardiogram znázorňujúci elektrické impulzy, vďaka ktorým bije vaše srdce. Podľa týchto impulzov vám aplikácia EKG meria srdcovú frekvenciu a kontroluje, či predsiene a komory srdca bijú synchrónne. Ak sú nesynchrónne, môže ísť o príznak fibrilácie predsiení.

Aplikácia EKG je v súčasnosti k dispozícii len v niektorých krajinách a oblastiach. Prečítajte si, kde je aplikácia EKG k dispozícii.

Čo potrebujete

Nastavenie aplikácie EKG

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Zdravie. 
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa pokyny na nastavenie nezobrazia, klepnite na položku Prechádzať > Srdce > Elektrokardiogramy (EKG) > Nastaviť apku EKG. 
 3. Po dokončení nastavenia otvorte aplikáciu EKG  a urobte si EKG. 


Vytvorenie EKG

EKG si môžete urobiť kedykoľvek, napríklad keď pociťujete symptómy, ako je zrýchlený alebo nesúvislý tep, keď máte iné obavy o zdravie svojho srdca alebo keď sa vám zobrazí hlásenie nepravidelného srdcového rytmu.

 1. Uistite sa, že máte hodinky Apple Watch dobre utiahnuté a nasadené na zápästí, ktoré je nastavené v aplikácii Apple Watch. Skontrolovať to môžete tak, že otvoríte aplikáciu Apple Watch, klepnete na tab Moje hodinky a prejdete do sekcie Všeobecné > Orientácia hodiniek.
 2. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu EKG .
 3. Položte ruky na stôl alebo do lona. 
 4. Prst ruky, na ktorej nemáte hodinky, podržte na korunke Digital Crown. Počas merania nemusíte korunku Digital Crown stláčať. 
 5. Čakajte. Meranie trvá 30 sekúnd. Keď sa meranie skončí, zobrazí sa klasifikácia. Potom môžete klepnúť na položku Pridať symptómy a vybrať svoje symptómy.
 6. Klepnutím na položku Uložiť uložte prípadné symptómy a potom klepnite na položku Hotovo.

Ako rozumieť výsledkom

Po úspešnom meraní sa vám v aplikácii EKG zobrazí jeden z nasledujúcich výsledkov. Bez ohľadu na výsledok platí, že ak sa necítite dobre alebo ak pociťujete akékoľvek symptómy, mali by ste sa poradiť s lekárom.  

Sínusový rytmus

Sínusový rytmus znamená, že srdce bije v pravidelnom rytme od 50 do 100 úderov za minútu. V takom prípade bijú predsiene a komory srdca synchrónne. Nameraný sínusový rytmus sa vzťahuje len na konkrétne meranie a nemusí znamenať, že vaše srdce bije pravidelne vždy. Takisto to neznamená, že ste zdravý/zdravá. Ak sa necítite dobre alebo pociťujete akékoľvek symptómy, mali by ste sa poradiť s lekárom.  

Fibrilácia predsiení

Fibrilácia predsiení znamená, že srdce bije v nepravidelnom rytme od 50 do 120 úderov za minútu. Fibrilácia predsiení je najbežnejšou formou vážnej arytmie, čiže nepravidelného srdcového rytmu. Ak si nameriate fibriláciu predsiení a nemáte ju ešte diagnostikovanú, mali by ste sa poradiť s lekárom.

Nízka alebo vysoká srdcová frekvencia

Pri srdcovej frekvencii pod 50 alebo nad 120 úderov za minútu nedokáže aplikácia EKG správne merať fibriláciu a meranie sa považuje za nejednoznačné.  

Neurčité výsledky

Neurčitý výsledok znamená, že meranie sa nedá klasifikovať. Môže to mať mnohé príčiny – napríklad ak ste počas merania nemali položené ruky na stole alebo ste mali hodinky Apple Watch príliš voľné. Prečítajte si, ako meranie spresniť.

Čo ak sú výsledky stále neurčité

Ak sa vám neustále zobrazuje neurčitý výsledok, aj keď ste už vyskúšali kroky uvedené vyššie, môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:

 • Vaša srdcová frekvencia sa pohybuje medzi 100 a 120 údermi za minútu.
 • Máte kardiostimulátor alebo implantovateľný kardioverter – defibrilátor (ICD).
 • Meranie môže vykazovať príznaky iných arytmií alebo srdcových porúch, ktoré aplikácia nedokáže rozpoznať.
 • Malé percento používateľov môže mať určitú fyziologickú odlišnosť, v dôsledku ktorej srdce nevytvára dostatočný signál na vytvorenie preukázateľného záznamu. 

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Zobrazenie a zdieľanie informácií z aplikácie Zdravie

Vlnový priebeh EKG, príslušná klasifikácia a zaznamenané symptómy sa ukladajú do aplikácie Zdravie v iPhone. Lekárovi ich môžete ukázať aj vo formáte PDF.

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie.
 2. Klepnite na tab Prechádzať a potom na položku Srdce > Elektrokardiogramy (EKG).
 3. Klepnite na graf s výsledkom EKG. 
 4. Klepnite na položku Exportujte PDF pre svojho lekára. 
 5. Po klepnutí na tlačidlo Zdieľať  môžete súbor PDF vytlačiť alebo zdieľať.

Ako spresniť meranie

 1. Počas merania položte ruky na stôl alebo do lona. Skúste sa uvoľniť a príliš sa nehýbte.
 2. Skontrolujte, či nemáte hodinky Apple Watch na zápästí príliš voľné. Remienok by mal byť utiahnutý a zadná strana hodiniek Apple Watch sa musí dotýkať zápästia. 
 3. Uistite sa, že vaše zápästie a hodinky Apple Watch sú suché a čisté
 4. Uistite sa, že máte hodinky Apple Watch nasadené na zápästí, ktoré je nastavené v aplikácii Apple Watch. Skontrolovať to môžete tak, že otvoríte aplikáciu Apple Watch, klepnete na tab Moje hodinky a prejdete do sekcie Všeobecné > Orientácia hodiniek.
 5. Vzdiaľte sa od elektroniky zapojenej do elektrickej zásuvky, aby ste predišli elektrickému rušeniu.

Malé percento používateľov môže mať určitú fyziologickú odlišnosť, v dôsledku ktorej srdce nevytvára dostatočný signál na vytvorenie preukázateľného záznamu – napríklad umiestnenie srdca v hrudníku môže meniť intenzitu elektrických signálov, čo môže aplikácii EKG brániť v úspešnom meraní.

Aplikácia EKG funguje správne len pri suchom kontakte. Ak nemáte pokožku a hodinky Apple Watch úplne suché, môže to mať vplyv na fungovanie aplikácie EKG. Pred meraním sa preto uistite, že máte zápästie a ruky úplne suché. Po plávaní, sprchovaní, silnom potení alebo umytí rúk hodinky Apple Watch vyčistite a vysušte, aby ste mali istotu, že meranie bude správne. Úplné vyschnutie hodiniek Apple Watch môže trvať až hodinu.

Čo by ste mali vedieť

 • Aplikácia EKG nedokáže rozpoznať infarkt. Ak začnete pociťovať bolesť na hrudi, tlak na prsiach, úzkosť alebo iné symptómy, ktoré podľa vás môžu upozorňovať na infarkt, okamžite si privolajte záchrannú službu.  
 • Aplikácia EKG nedokáže rozpoznať krvné zrazeniny ani mozgovú príhodu.
 • Aplikácia EKG nedokáže rozpoznať iné srdcové poruchy. Patrí medzi ne napríklad zvýšený krvný tlak, kongestívne zlyhanie srdca, vysoký cholesterol alebo iné formy srdcovej arytmie.  
 • Ak sa necítite dobre alebo pociťujete akékoľvek symptómy, poraďte sa s lekárom alebo okamžite vyhľadajte zdravotnú pomoc.  

Ako funguje aplikácia EKG

Aplikácia EKG na hodinkách Apple Watch Series 4 alebo novších vytvára elektrokardiogram podobný jednozvodovému EKG (zvod I). U lekára sa zvyčajne robí štandardné 12-zvodové EKG. Takéto 12-zvodové EKG zaznamenáva elektrické signály srdca z rôznych uhlov a vytvára dvanásť rôznych vlnových priebehov. Aplikácia EKG na hodinkách Apple Watch meria vlnový priebeh podobný jednému z týchto dvanástich priebehov. Jednozvodové EKG poskytuje informácie o srdcovej frekvencii a rytme a umožňuje rozpoznanie fibrilácie predsiení. Pomocou jednozvodového EKG sa však nedajú odhaliť iné poruchy a problémy, ako je napríklad infarkt. Lekári pacientom často predpisujú jednozvodové merače EKG, ktoré môžu nosiť doma alebo v nemocnici, vďaka čomu lekár získa lepší prehľad o dlhodobej srdcovej frekvencii a rytme. Aplikácia EKG na hodinkách Apple Watch Series 4 alebo novších vám umožňuje robiť si EKG podobné jednozvodovému EKG aj bez lekárskeho predpisu.

Vo výskumoch, ktoré porovnávali aplikáciu EKG na hodinkách Apple Watch so štandardným 12-zvodovým EKG zhotoveným v rovnakom čase, sa klasifikácia srdcového rytmu a fibrilácie predsiení podľa aplikácie EKG zhodovala s klasifikáciou podľa štandardného 12-zvodového EKG.

Schopnosť aplikácie EKG presne klasifikovať sínusový rytmus alebo fibriláciu predsiení v zázname EKG bola testovaná v rámci klinického skúšania s približne 600 subjektmi. V klasifikovateľných výsledkoch vykazovala presnosť 99,6 % pri klasifikácii sínusového rytmu a 98,3 % pri klasifikácii fibrilácie predsiení.

Výsledky klinického skúšania sa vzťahujú na používanie v kontrolovanom prostredí. Používanie aplikácie EKG v každodenných podmienkach môže viesť k väčšiemu počtu nejednoznačných a neklasifikovateľných meraní.

Postup pri inštalácii aplikácie EKG

V hodinkách Apple Watch Series 4 a novších je aplikácia EKG predinštalovaná. Ak ste aplikáciu EKG vymazali, môžete ju znova nainštalovať

Aplikácia EKG nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach. Prečítajte si, kde je aplikácia EKG k dispozícii.

Dátum zverejnenia: