Prijímanie hlásení týkajúcich sa príslušenstva HomeKit

Kontrolujte si stav svojho príslušenstva HomeKit a prijímajte upozornenia, keď sa zaznamená nejaká aktivita. Dokonca aj vtedy, keď nebudete doma. Vďaka aplikácii Domácnosť si môžete udržiavať prehľad o všetkých aktivitách vo svojej domácnosti.

Začíname

Kontrola stavu domácnosti

Stav svojho príslušenstva HomeKit si môžete skontrolovať v hornej časti aplikácie Domácnosť na svojom zariadení so systémom iOS alebo na Macu v tabe Domácnosť.

Môžete tiež ovládať, pre ktoré príslušenstvo sa bude v tabe Domácnosť zobrazovať stav. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Na zariadení so systémom iOS alebo v Macu otvorte aplikáciu Domácnosť.
 2. Na zariadení so systémom iOS stlačte a podržte príslušenstvo. Na Macu dvakrát kliknite na príslušenstvo.
 3. Klepnite alebo kliknite na položku Nastavenia.
 4. Klepnite alebo kliknite na položku Stav a hlásenia.
 5. Zapnite alebo vypnite možnosť Zahrnúť do stavu.

Zapnutie hlásení týkajúcich sa príslušenstva

V prípade potreby môžete nastaviť hlásenia pre určité súčasti príslušenstva HomeKit* (napríklad zámky a senzory), aby vás upozornili, keď príslušenstvo zachytí určitý podnet. Ak máte napríklad senzor na dverách, môžete dostať hlásenie, ak sa dvere otvoria.

Ak chcete, aby sa vám zobrazovali hlásenia týkajúce sa príslušenstva HomeKit na viacerých zariadeniach, zapnite ich na jednotlivých zariadeniach. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Na iPhone, iPade a iPode touch: Otvorte aplikáciu Domácnosť a v ľavom hornom rohu klepnite na ikonu Nastavenia domácnosti. Ak máte viacero domácností, klepnite na položku Nastavenia domácnosti a následne klepnite na niektorú domácnosť. V časti Hlásenia si vyberte typ príslušenstva (napríklad Senzory), klepnite na príslušenstvo a zapnite možnosť Povoliť hlásenia.
 • Na Macu: Otvorte aplikáciu Domácnosť. V lište prejdite na položky Upraviť > Upraviť domácnosť. V časti Hlásenia si vyberte typ príslušenstva (napríklad Senzory), kliknite na príslušenstvo a zapnite možnosť Povoliť hlásenia.

Prečítajte si viac o hláseniach na zariadení so systémom iOS.

*Nie všetko príslušenstvo HomeKit podporuje hlásenia.

Prijímanie upozornení v určitom čase alebo keď niekto príde či odíde

Hlásenia týkajúce sa príslušenstva HomeKit môžete prispôsobiť, aby sa vám zobrazovali v určitom čase a na základe toho, kto sa nachádza u vás doma.

 1. Na zariadení so systémom iOS alebo v Macu otvorte aplikáciu Domácnosť.
 2. Na zariadení so systémom iOS stlačte a podržte príslušenstvo. Na Macu dvakrát kliknite na príslušenstvo.
 3. Klepnite alebo kliknite na položku Nastavenia.
 4. Klepnite alebo kliknite na položku Stav a hlásenia, zapnite možnosť Povoliť hlásenia a vyberte si z týchto možností:
  • Čas: Môžete nastaviť čas, kedy chcete prijímať hlásenia týkajúce sa príslušenstva.
  • Ľudia: Môžete prijímať hlásenia týkajúce sa príslušenstva, keď vy alebo niekto iný vojdete do domu alebo z neho vyjdete. Ak vyberiete túto možnosť, bude potrebné, aby ste nastavili centrum domácnosti a skontrolovali, či každý, kto môže vašu domácnosť ovládať, má zapnutú možnosť Zdieľať moju polohu a v časti Nastavenia > [vaše meno] > Zdieľať moju polohu má vybrané primárne zariadenie so systémom iOS.
 5. V ľavom hornom rohu klepnite alebo kliknite na položku SpäťSpäť a potom na položku Hotovo.

Ak chcete prijímať hlásenia týkajúce sa príslušenstva HomeKit, keď nie ste doma, nastavte si centrum domácnosti.

Ak chcete vidieť hlásenia, ktoré ste si nastavili v aplikácii Domácnosť, na viacerých zariadeniach, budete si musieť hlásenia nastaviť na jednotlivých zariadeniach.

Dátum zverejnenia: