Vytvorenie zvonenia zo skladby aplikácie Logic Pro X alebo GarageBand pre Mac

Prostredníctvom aplikácie GarageBand na iPhone alebo iPade môžete zo skladby aplikácie Logic Pro X alebo GarageBand pre Mac vytvoriť zvonenie.

Ak chcete na Macu vytvoriť zvonenie, pripravte si ho na Macu v aplikácii GarageBand alebo Logic Pro a potom ho zdieľajte v iCloud Drive, aby ste ho mohli otvoriť v aplikácii GarageBand na iPhone alebo iPade. Keď máte skladbu na iPhone alebo iPade, exportujte ju ako zvonenie z aplikácie GarageBand a potom zvonenie priraďte. Zvonenie tiež môžete vytvoriť priamo na iPhone alebo iPade.

Nastavenie iCloud Drivu

Na zdieľanie skladieb z Macu do aplikácie GarageBand pre iOS potrebujete iCloud Drive. Nastavte si iCloud Drive na Macu a iPhone alebo iPade, ak ho ešte nastavený nemáte.


Zdieľanie projektu

 1. Na Macu otvorte projekt v aplikácii Logic Pro alebo GarageBand.
 2. Zdieľanie s aplikáciou GarageBand pre iOS:
  • V aplikácii GarageBand vyberte položku Zdieľať > Projekt s GarageBandom pre iOS. 
  • V aplikácii Logic Pro X vyberte položku Súbor > Zdieľať > Projekt s GarageBandom pre iOS.
 3. V iCloud Drive vyberte priečinok „GarageBand pre iOS“ a potom kliknite na položku Uložiť.


Exportovanie projektu ako zvonenia

 1. Na iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte aplikáciu GarageBand.
 2. V prehliadači Moje skladby klepnite na tlačidlo Prechádzať Tlačidlo Prechádzať, klepnite na položku Vybrať a potom klepnite na projekt, ktorý ste zdieľali na Macu.
 3. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Zdieľať a potom na položku Zvonenie.
 4. Zadajte pre zvonenie názov a klepnite na položku Exportovať. Ak je zvonenie dlhšie ako 30 sekúnd, klepnite na položku Pokračovať, aby aplikácia GarageBand zvonenie automaticky skrátila. Klepnutím na položku Zrušiť sa môžete ku skladbe vrátiť a skrátiť ju.
 5. Klepnite na položku Exportovať.
 6. Po dokončení exportu zvonenia môžete zvonenie priradiť.


Priradenie zvonenia

Po exportovaní projektu ako zvonenia si ho môžete nastaviť ako štandardné zvonenie alebo ho môžete priradiť ku kontaktu. Klepnite na položku Použiť zvuk ako a potom vyberte jednu z možností:

 • Ak chcete zvonenie používať ako štandardné zvonenie a nahradiť ním existujúce zvonenie, klepnite na položku Predvolené zvonenie.
 • Ak chcete zvonenie používať ako štandardný zvuk správy a nahradiť ním existujúci zvuk správy, klepnite na položku Predvolený zvuk správy.
 • Ak chcete zvonenie priradiť k niektorému z kontaktov, klepnite na položku Priradiť ku kontaktu a potom vyberte požadovaný kontakt.
 • Ak sa chcete vrátiť do prehliadača Moje skladby bez priradenia zvonenia, klepnite na položku Hotovo.
Dátum zverejnenia: