Inštalácia systému macOS do samostatného oddielu súborového systému APFS

Vďaka súborovému systému APFS je prepínanie medzi verziami systému macOS vrátane beta (predbežnej) verzie systému macOS jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Ak systém macOS nainštalujete do ďalšieho oddielu štartovacieho disku, budete môcť prepínať medzi týmto systémom macOS a systémom macOS v inom oddieli, ako keby boli na rôznych diskoch. A keďže sa úložisko medzi oddielmi súborového systému APFS zdieľa, nie je potrebné vyhradzovať miesto pre nový oddiel. Jeho veľkosť sa automaticky prispôsobí obsahu.

Čo potrebujete

V Macu sa už musí používať systém macOS High Sierra alebo novší na štartovacom disku s formátovaním APFS. Zistite, ktorý formát je použitý na štartovacom disku

Úložisko pre nový oddiel nie je potrebné vyhradzovať, no systém macOS v závislosti od konkrétnej verzie potrebuje až 20 GB priestoru k dispozícii na inštaláciu. Ak miesta nie je dosť, inštalátor vás na to upozorní.

Panel Úložisko v menu O tomto počítači Mac

V menu O tomto počítači Mac sa zobrazuje prehľad úložiska: Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac a potom kliknite na položku Úložisko.


Zálohovanie Macu

Je vhodné najskôr Mac zálohovať, najmä ak inštalujete beta verziu systému macOS. Beta verzia softvéru sa ešte stále vyvíja, niektoré aplikácie a služby preto nemusia fungovať očakávaným spôsobom.


Pridanie oddielu súborového systému APFS

 1. Otvorte Diskovú utilitu, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 2. Na postrannom panelu vyberte existujúci oddiel súborového systému APFS. 
 3. Na lište vyberte položku Upraviť > Pridať APFS oddiel alebo kliknite na ikonu  na paneli s nástrojmi Diskovej utility. Tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, keď je vybraný oddiel súborového systému APFS.
 4. Zadajte pre nový oddiel súborového systému APFS a potom kliknite na položku Pridať:
  Disková utilita: Pridať APFS oddiel do kontajnera?
 5. V Diskovej utilite by sa mal na postrannom paneli zobraziť nový oddiel. Nový oddiel sa zobrazí aj vo Finderi, ako keby išlo o samostatný disk. Diskovú utilitu teraz môžete ukončiť.


Inštalácia systému macOS v oddieli

Vyberte spôsob inštalácie:

 • Ak chcete nainštalovať beta (predbežnú) verziu systému macOS, zaregistrujte sa v programe Apple Beta Software Program a postupujte podľa pokynov na inštaláciu uvedených na webových stránkach programu.
 • Ak chcete nainštalovať vydanú verziu systému macOS, môžete použiť Obnovu macOS. Podľa klávesov stlačených po spustení sa určí, ktorý systém macOS sa nainštaluje.

Keď sa inštalátor spustí a zobrazí sa výzva na výber miesta inštalácie, kliknite na položku Zobraziť všetky disky a potom vyberte nový oddiel.

Obrazovka inštalátora systému macOS, na ktorej je vybraný druhý oddiel


Prepínanie medzi verziami systému macOS

Po dokončení inštalácie môžete prostredníctvom nastavení Štartovací disk alebo prostredníctvom Správcu štartovania rýchlo prepínať medzi obomi systémami macOS:

 • Vyberte menu Apple () > Štartovací disk a potom kliknite na ikonu Ikona zámku a zadajte správcovské heslo. Vyberte oddiel, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Reštartovať.
 • Môžete tiež počas spúšťania stlačiť a podržať kláves Option. Po zobrazení výzvy vyberte oddiel, z ktorého chcete spustiť systém.


Udržiavanie aktuálneho systému macOS v každom oddieli

Ak chcete vyhľadať najnovšie aktualizácie jednotlivých verzií systému macOS, zistite, či nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru. Potom spustite systém z druhého oddielu a znovu zistite, či nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru.


Ďalšie informácie

Ak Mac používa systém macOS Sierra alebo starší, prípadne ak je štartovací disk naformátovaný ako súborový systém Mac OS Extended, a nie APFS, môžete namiesto neho vytvoriť novú partíciu. Priestor, ktorý zaberá, sa neprispôsobuje obsahu automaticky, preto je nutné nastaviť veľkosť partície ručne. Prečítajte si, ako pridať oddiel v zariadení naformátovanom so súborovým systémom Mac OS Extended.

Dátum zverejnenia: