Používanie viac ako jednej verzie systému macOS v Macu

Ak nainštalujete kompatibilný systém macOS do nového oddielu vstavaného štartovacieho disku, Mac sa môže spustiť z ktoréhokoľvek oddielu. Je to jednoduchý spôsob, ako používať novší systém macOS a zachovať predtým nainštalovaný systém macOS pre softvér, ktorý to môže vyžadovať.

Vytvorenie zálohy

Zálohujte si Mac, najmä ak plánujete nainštalovať beta verziu systému macOS. Beta verzia softvéru sa ešte stále vyvíja, niektoré apky a služby preto nemusia fungovať očakávaným spôsobom.


Pridanie APFS oddielu

 1. Uistite sa, že Mac používa systém macOS High Sierra alebo novší.
 2. Otvorte Diskovú utilitu, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 3. Na postrannom paneli vyberte existujúci APFS oddiel, napríklad Macintosh HD.
 4. V lište vyberte Upraviť > Pridať APFS oddiel alebo na paneli s nástrojmi Diskovej utility kliknite na tlačidlo na pridanie oddielu (+). Tieto možnosti sú k dispozícii len v prípade, že je vybratý oddiel s formátom APFS.
 5. Zadajte názov pre nový oddiel súborového systému a potom kliknite na Pridať.
 6. Ukončite Diskovú utilitu.


Prečítajte si viac o pridávaní APFS oddielov, o ich mazaní alebo o mazaní ich obsahu.


Inštalácia kompatibilného systému macOS do nového oddielu

Ak je systém macOS, ktorý chcete nainštalovať, kompatibilný s vaším Macom, môžete ho nainštalovať do nového oddielu.

 • Ak chcete nainštalovať najnovšiu beta (predbežnú) verziu systému macOS, zaregistrujte si Mac v programe Apple Beta Software Program a postupujte podľa pokynov na inštaláciu uvedených na webových stránkach programu.
 • Ak si chcete nainštalovať najnovšiu verziu systému macOS, stiahnite si ju z App Storu.
 • Ak si chcete nainštalovať verziu staršiu než tá, ktorú máte aktuálne nainštalovanú, použite spustiteľný inštalátor systému macOS High Sierra alebo novšieho. 

Keď sa inštalátor spustí a zobrazí sa výzva na výber miesta inštalácie, pred pokračovaním kliknite na Zobraziť všetky disky a vyberte nový oddiel.


Prepínanie medzi verziami systému macOS

Ak chcete prepnúť medzi nainštalovanými verziami systému macOS, stačí spustiť Mac z druhého oddielu. Môžete to urobiť tak, že zmeníte štartovací disk Macu.

Pri prvom spustení z nového oddielu vám sprievodca nastavením pomôže vytvoriť nový používateľský účet. Používateľské účty sa medzi oddielmi nezdieľajú, ale môžete zdieľať súbory medzi používateľskými účtami.


Udržiavanie systému macOS v aktuálnom stave v každom oddiele

Ak chcete získať najnovšie aktualizácie jednotlivých verzií systému macOS, zistite, či nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru. Potom spustite systém z druhého oddielu a znovu zistite, či nie sú k dispozícii aktualizácie softvéru.

 


Vymazanie oddielu

Ak chcete vymazať oddiel vrátane systému macOS a všetkých ostatných dát daného oddielu, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Spustite Mac z oddielu, ktorý nevymazávate.
 2. Otvorte Diskovú utilitu.
 3. Na postrannom paneli v Diskovej utilite vyberte oddiel, ktorý chcete vymazať.
 4. V lište vyberte Upraviť > Vymazať APFS oddiel alebo na paneli s nástrojmi Diskovej utility kliknite na tlačidlo na vymazanie oddielu (–). 
 5. Kliknite na Vymazať. Ak je oddiel súčasťou skupiny oddielov, po zobrazení výzvy skupinu oddielov vymažte.
Dátum zverejnenia: