Používanie USB príslušenstva so systémom iOS 11.4.1 a novším

Ak je váš iPhone, iPad alebo iPod touch chránený kódom a zamknutý, možno ho budete musieť najskôr odomknúť, aby ste ho mohli pripojiť k Macu, PC alebo USB príslušenstvu.

Od verzie iOS 11.4.1 platí, že ak so svojím iPhonom, iPadom alebo iPodom touch používate USB príslušenstvo alebo ak chcete zariadenie pripojiť k Macu alebo PC, zrejme ho budete musieť najskôr odomknúť, aby príslušenstvo rozpoznalo a mohlo ho používať. Príslušenstvo potom zostane pripojené, aj keď sa zariadenie neskôr zamkne.

Ak zariadenie so systémom iOS chránené heslom najskôr neodomknete (alebo ak počas uplynulej hodiny nebolo odomknuté a pripojené k USB príslušenstvu), nebude s príslušenstvom alebo počítačom komunikovať a v niektorých prípadoch sa nemusí ani nabíjať. Môže sa vám tiež zobraziť výzva, aby ste zariadenie pred používaním príslušenstva odomkli.

Ak ste zariadenie už odomkli a stále nerozpoznáva USB príslušenstvo, odpojte príslušenstvo od zariadenia, odomknite zariadenie a potom príslušenstvo znova pripojte.

iPhone, iPad a iPod touch sa po pripojení k napájaciemu adaptéru USB nabíja rovnako ako predtým.

Povolenie prístupu k USB príslušenstvu

V nastaveniach môžete povoliť, aby zariadenie so systémom iOS malo k USB príslušenstvu prístup neustále. Je to užitočné napríklad vtedy, ak na zamknutom iPhone zadávate kód pomocou asistenčného zariadenia USB. Mnohé asistenčné zariadenia túto možnosť, ktorá povoľuje používanie USB zariadení, zapnú automaticky pri prvom pripojení.

Ak USB príslušenstvo nepripájate pravidelne, možno budete musieť túto možnosť zapnúť manuálne.

V menu Nastavenia prejdite na obrazovku Face ID a kód alebo Touch ID a kód a v sekcii Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky zapnite možnosť USB príslušenstvo.

Ak máte možnosť USB príslušenstvo vypnutú (ako na obrázku hore), možno budete musieť zariadenie so systémom iOS odomknúť, aby ste k nemu mohli pripájať USB príslušenstvo.

Správcovia môžu na riadených zariadeniach so systémom iOS ovládať nastavenie možnosti USB príslušenstvo pomocou aplikácie Apple Configurator alebo správy mobilných zariadení (MDM).

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: