Zobrazuje sa správa „Váš účet bol deaktivovaný v App Store a iTunes“

Požiadajte o pomoc podporu spoločnosti Apple.

Ak sa zobrazuje správa „Váš účet bol deaktivovaný v App Store a iTunes“, pravdepodobne došlo k problému so spôsobom platby, ktorý máte evidovaný.

Po zobrazení tejto správy sa nepokúšajte upraviť žiadne informácie vo svojom účte. Namiesto toho požiadajte o pomoc podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: