Čo robiť pred nákupom, predajom, darovaním alebo spätným odpredajom hodiniek Apple Watch

Použitím tohto postupu môžete zo zariadenia odstrániť svoje osobné údaje (a to aj v prípade, že zariadenie už nemáte), prípadne sa môžete uistiť, že hodinky, ktoré kupujete od niekoho iného, sú pripravené na používanie.

Čo robiť pred predajom, darovaním alebo spätným odpredajom hodiniek Apple Watch

Musíte vypnúť funkciu Zámok aktivácie a odstrániť zo zariadenia svoje osobné údaje. Postupujte takto:

Výzva na zadanie hesla účtu Apple ID na vypnutie funkcie Zámok aktivácie.

 1. Umiestnite hodinky Apple Watch a iPhone blízko seba. 
 2. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na kartu Moje hodinky.
 3. V hornej časti obrazovky klepnite na názov hodiniek a potom klepnite na tlačidlo informácií .
 4. Klepnite na položku Zrušiť párovanie Apple Watch. V prípade modelov hodiniek Apple Watch s mobilným pripojením klepnite na možnosť Odstrániť program [operátor]. Ak sa nechystáte urobiť párovanie s inými hodinkami alebo iPhonom, kontaktujte operátora a požiadajte ho o zrušenie vášho mobilného programu. Operátor si môže účtovať poplatky.
 5. Zadaním hesla svojho účtu Apple ID vypnite funkciu Zámok aktivácie. Ak ste zabudli heslo svojho účtu Apple ID, môžete si ho resetovať
 6. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. Pri rušení párovania sa iPhone pokúsi vytvoriť zálohu hodiniek Apple Watch. Keď si potom zaobstaráte nové hodinky Apple Watch, môžete ich nastaviť zo zálohy.

Ak už hodinky Apple Watch nemáte, môžete ich vymazať a vypnúť funkciu Zámok aktivácie na stránke iCloud.com. Postupujte takto:

 1. Na počítači prejdite na stránke iCloud.com do časti Nájsť môj iPhone a prihláste sa pomocou svojho účtu Apple ID. 
 2. Vyberte položku Všetky zariadenia a potom kliknite na svoje hodinky Apple Watch.
 3. Kliknite na položku Vymazať Apple Watch. Vyberajte položku Ďalej, až kým sa zariadenie nevymaže.
 4. Kliknite na tlačidlo X  vedľa položky Apple Watch. 

Prečítajte si viac o funkcii Zámok aktivácie

Čo sa stane pri vymazaní hodiniek Apple Watch

Po vymazaní celého obsahu a nastavení sa zariadenie úplne vymaže vrátane všetkých kreditných alebo debetných kariet pridaných do systému Apple Pay a všetkých fotiek, kontaktov, hudby a aplikácií. Vypnú sa aj služby iCloud, iMessage, FaceTime, Game Center a ďalšie. Vymazaním zariadenia nevymažete svoje dáta z iCloudu.

Skôr než kúpite hodinky od niekoho iného

Pri nákupe hodiniek Apple Watch od niekoho iného než od spoločnosti Apple alebo jej autorizovaného predajcu sa uistite, že už nie sú prepojené s účtom predchádzajúceho majiteľa.

 1. Identifikujte model hodiniek Apple Watch
 2. Uistite sa, že predchádzajúci majiteľ vypol na hodinkách funkciu Zámok aktivácie a že sú hodinky vymazané. Aby ste hodinky mohli používať, predchádzajúci majiteľ musí zrušiť ich párovanie a vypnúť funkciu Zámok aktivácie zadaním hesla svojho účtu Apple ID. 
  • Ak sa zobrazuje zamknutá obrazovka s výzvou na zadanie kódu alebo plocha, zariadenie je potrebné vymazať. 
  • Ak môžete, pokúste sa hodinky spárovať so svojím iPhonom. Ak sa počas nastavovania zobrazí výzva na zadanie hesla účtu Apple ID predchádzajúceho majiteľa, znamená to, že je stále zapnutá funkcia Zámok aktivácie.
 3. V prípade modelov hodiniek Apple Watch s mobilným pripojením sa uistite, že predchádzajúci majiteľ odstránil a zrušil všetky aktívne mobilné programy.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: