Vytváranie a úpravy tried pre aplikáciu Škola

Triedy pre aplikáciu Škola môžete vytvárať a upravovať v službe Apple School Manager alebo ich môžete vytvárať v aplikácii Škola.

Služba Apple School Manager vytvára triedy automaticky, keď pripojíte svoj študentský informačný systém (SIS) alebo nahráte obsah prostredníctvom protokolu SFTP. Tieto triedy sa automaticky zobrazia v aplikácii Škola. Triedu, ktorá nie je súčasťou dát nahratých zo systému SIS alebo prostredníctvom protokolu SFTP, napríklad školský klub, môžete vytvoriť ručne v službe Apple School Manager alebo v aplikácii Škola.

Prečítajte si, ktoré roly môžu vytvárať a upravovať triedy v službe Apple School Manager

V službe Apple School Manager môžu vytvárať, upravovať a mazať triedy administrátori, správcovia inštitúcií, správcovia osôb, správcovia a vyučujúci.

Ručné vytvorenie triedy v službe Apple School Manager

 1. Prihláste sa do služby Apple School Manager.
 2. Na postrannom paneli kliknite na položku Triedy.
 3. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Pridať triedu.
  Obrazovka Pridať triedu
 4. Do poľa Názov triedy zadajte názov triedy. Tento názov sa bude v aplikácii Škola zobrazovať učiteľom a žiakom/študentom.
 5. Voliteľne môžete zadať prezývku, názov kurzu, ID triedy a číslo triedy.
 6. Vyberte lokalitu a potom pridajte učiteľov a žiakov/študentov.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ručné vytvorenie triedy v aplikácii Škola

 1. Na iPade prejdite do menu Nastavenia a prihláste sa do iCloudu pomocou spravovaného účtu Apple ID vyučujúceho.
 2. Otvorte aplikáciu Škola.
 3. Kliknite na položku Pridať triedu.
 4. Do poľa Názov triedy zadajte popisný názov triedy, ktorý žiakom/študentom a učiteľom pomôže triedu identifikovať.
 5. Vyberte lokalitu a potom pridajte učiteľov a žiakov/študentov.
 6. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Úprava tried

Názov triedy a zoznam žiakov/študentov môžete v prípade ručne vytvorených tried upravovať v službe Apple School Manager alebo v aplikácii Škola.

V prípade tried vytvorených automaticky z údajov nahratých zo systému SIS alebo prostredníctvom protokolu SFTP môžete upraviť názov triedy, no nie zoznam žiakov/študentov. V aplikácii Škola sa zobrazuje názov triedy, ktorý je odvodený z polí Názov kurzu a Číslo triedy definovaných v údajoch nahratých zo systému SIS alebo prostredníctvom protokolu SFTP. V službe Apple School Manager môžete pridať prezývku triedy, ktorá sa bude zobrazovať v aplikácii Škola. Keď v aplikácii Škola upravíte názov triedy, aktualizuje sa prezývka triedy v službe Apple School Manager.

Vymazanie tried

Ak triedu používanú pre aplikáciu Škola vymažete v údajoch nahratých zo systému SIS alebo prostredníctvom protokolu SFTP, skonvertuje sa v službe Apple School Manager na ručne spravovanú triedu. Vďaka tomu môžu učitelia zachovať alebo znova použiť svoje existujúce podklady v nových triedach.

Ručne spravované triedy môžete vymazať buď v službe Apple School Manager, alebo v aplikácii Škola.

Ak vymažete triedu, ktorá sa predtým používala v aplikácii Škola, vymažú sa všetky podklady a údaje.

Ak sa trieda v aplikácii Škola nezobrazí

Ak v aplikácii Škola nevidíte správne triedy, skúste vykonať tieto kroky:

 1. Uistite sa, že sa triedy zobrazujú v službe Apple School Manager.
 2. Prejdite na iPade do menu Nastavenia. 
 3. Uistite sa, že ste prihlásený pomocou správneho spravovaného účtu Apple ID.

Aplikácia Škola má v angličtine názov Schoolwork. V Austrálii a na Novom Zélande má názov Classwork.

Dátum zverejnenia: