Nahrávanie zvuku v aplikácii Pages, Numbers a Keynote

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu môžete priamo do dokumentu, tabuľky alebo prezentácie nahrať zvuk.

Nahrávanie zvuku v iPhone alebo iPade

Nahrajte zvuk v dokumente aplikácií Pages, Numbers alebo Keynote v iPhone alebo iPade a potom si nahrávku prehrajte. Nahrávku môžete kedykoľvek upraviť.

Nahrávanie zvuku

Zvuk môžete nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu v iPhone alebo iPade, káblovej náhlavnej súpravy, náhlavnej súpravy Bluetooth alebo kompatibilného mikrofónu. Počas nahrávania môžete posúvať, približovať, odďaľovať a zobrazovať rôzne strany, snímky alebo tabuľky. 

 1. V otvorenom dokumente klepnite na tlačidlo Pridať , klepnite na tlačidlo Médiá  a potom klepnite na Nahrať audio.
 2. Nahrávanie spustíte klepnutím na tlačidlo Nahrať .
 3. Nahrávanie zastavíte klepnutím na tlačidlo Zastaviť . Nová nahrávka sa zobrazí v editore audia v dolnej časti obrazovky.
 4. Ukážku nahrávky spustíte klepnutím na tlačidlo Ukážka tlačidlo Ukážka. Ak chcete spustiť ukážku od konkrétneho miesta, potiahnutím prstom doľava alebo doprava na nahrávke umiestnite indikátor polohy na požadované miesto a potom klepnite na tlačidlo Ukážka tlačidlo Ukážka.

Úprava a nahradenie nahrávky

Po vytvorení nahrávky môžete nahradiť celú nahrávku alebo jej časť, skrátiť jej časti, prípadne ju celú alebo jej časť vymazať.

Ak chcete znova nahrávať od určitého miesta, potiahnutím prstom doľava alebo doprava na nahrávke umiestnite indikátor polohy na požadované miesto a potom klepnite na tlačidlo Nahrať .

Ak chcete znova nahrať len časť nahrávky, klepnite na tlačidlo Upraviť, potiahnutím úchytov na nahrávke vyberte požadovanú časť a potom klepnutím na tlačidlo Nahrať spustite nahrávanie v danej časti.

Orezanie nahrávky tak, aby sa prehrávala iba požadovaná časť:

 1. Potiahnutím úchytov vyberte časť nahrávky, ktorú chcete zachovať.
 2. Klepnutím na tlačidlo Orezať  odstránite všetko mimo úchytov.

Ak chcete vymazať celú nahrávku alebo jej časť, potiahnutím úchytov vyberte časť, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na tlačidlo Vymazať .

Pridanie nahrávky do dokumentu a jej prehratie

Po vytvorení nahrávky klepnite v pravom hornom rohu na Vložiť. Táto ikona , ktorá predstavuje zvukovú nahrávku, sa zobrazí na stránke, snímke alebo hárku. Po klepnutí na zvukovú nahrávku  môžete nahrávku prehrať a vykonať ďalšie operácie:

 • Ak chcete nahrávku prehrať, vyberte ju klepnutím na zvukovú nahrávku a potom na zvukovú nahrávku klepnite znova.
 • Ak chcete nahrávku po pridaní na stranu upraviť alebo vymazať, vyberte ju klepnutím na zvukovú nahrávku a potom klepnite na Upraviť alebo Vymazať. 
 • Ak chcete nahrávku presunúť, vyberte ju klepnutím na zvukovú nahrávku a potom ju potiahnite na požadované miesto na strane.
 • Ak chcete nahrávku zdieľať ako zvukový súbor, klepnutím vyberte zvukovú nahrávku a potom klepnite na Zdieľať.
 • V aplikácii Keynote môžete prehrať nahrávku naprieč snímkami a nezávisle upravovať hlasitosť nahrávky na každej snímke.


Nahrávanie zvuku na Macu

Nahrávajte zvuk v dokumentoch aplikácií Pages, Numbers alebo Keynote na vašom Macu a potom nahrávku prehrávajte. Nahrávku môžete kedykoľvek upraviť. 

Nahrávanie zvuku

Zvuk môžete nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu zariadenia na vašom Macu, káblovej náhlavnej súprave, náhlavnej súprave Bluetooth alebo kompatibilného mikrofónu. Počas nahrávania môžete posúvať, približovať, odďaľovať a zobrazovať rôzne strany, snímky alebo tabuľky. 

 1. Keď je otvorený dokument, snímka alebo hárok, kliknite na tlačidlo Médiá  na paneli s nástrojmi a potom vyberte možnosť Nahrať audio.
 2. Nahrávanie spustíte kliknutím na tlačidlo Nahrať . Nová nahrávka sa zobrazí v okne Nahrať audio.
 3. Nahrávanie zastavíte kliknutím na tlačidlo Zastaviť .
 4. Existujúcu nahrávku pridáte ďalším kliknutím na tlačidlo Nahrať .
 5. Aby ste si vypočuli ukážku nahrávky, kliknite na možnosť Ukážka.

Úprava a nahradenie nahrávky

Po vytvorení nahrávky môžete nahradiť celú nahrávku alebo jej časť, skrátiť jej časti, prípadne ju celú alebo jej časť vymazať.

Ak chcete znova nahrať len časť nahrávky, kliknite na možnosť Upraviť, potiahnutím úchytov na nahrávke vyberte požadovanú časť a potom klepnutím na tlačidlo Nahrať  spustite opätovné nahrávanie v danej časti.

Nahrávku môžete orezať tak, aby sa prehrávala iba požadovaná časť:

 1. Kliknite na úpravu a potom potiahnutím úchytov vyberte časť nahrávky, ktorú chcete zachovať.
 2. Kliknutím na tlačidlo Orezať  odstránite všetko mimo úchytov.

Ak chcete vymazať celú nahrávku alebo jej časť, potiahnutím úchytov vyberte časť, ktorú chcete vymazať, a potom kliknite na tlačidlo Vymazať .

Pridanie nahrávky do dokumentu a jej prehratie

Po dokončení nahrávania kliknite na možnosť Vložiť. Táto ikona , ktorá predstavuje nahratý zvukový súbor, sa zobrazí na stránke, snímke alebo hárku. Po kliknutí na zvukovú nahrávku  môžete nahrávku prehrať a vykonať ďalšie operácie:

 • Ak chcete nahrávku prehrať, vyberte ju kliknutím na zvukovú nahrávku a potom na zvukovú nahrávku kliknite znova.
 • Ak chcete nahrávku presunúť na iné miesto v dokumente, potiahnite zvukovú nahrávku. 
 • Ak chcete nahrávku vymazať, kliknite na zvukovú nahrávku a potom stlačte tlačidlo Vymazať.
 • Ak chcete nahrávku zdieľať ako zvukový súbor, vyberte ju kliknutím na zvukovú nahrávku s podržaným klávesom Control, vyberte Zdieľať nahrávku a potom vyberte, akým spôsobom chcete nahrávku zdieľať.
 • V aplikácii Keynote môžete prehrať zvuk nahrávky naprieč snímkami a nezávisle upravovať hlasitosť nahrávky na každej snímke.
Dátum zverejnenia: