Nahrávanie audia v Pages, Numbers a Keynote pre iOS

Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete priamo do dokumentov Pages, Numbers alebo Keynote nahrávať audio. 

Do dokumentov Pages, Numbers a Keynote môžete nahrávať audio, ktoré potom môžete prehrávaťNahrávku môžete kedykoľvek upraviť alebo ju čiastočne alebo úplne nahradiť novou nahrávkou.

Nahrávanie audia

Audio môžete nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu zariadenia so systémom iOS, káblových alebo Bluetooth slúchadiel alebo kompatibilného mikrofónu. Počas nahrávania môžete posúvať, približovať, odďaľovať a zobrazovať rôzne strany, snímky alebo tabuľky. 

  1. V dokumente klepnite na tlačidlo Tlačidlo Vložiť, na tlačidlo Tlačidlo Médiá a potom na položku Nahrať audio.
  2. Nahrávanie spustíte klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Nahrať.
  3. Nahrávanie zastavíte klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Zastaviť nahrávanie. Nová nahrávka sa zobrazí v editore audia v dolnej časti obrazovky.

Vypočutie ukážky nahrávky

Ukážku nahrávky spustíte klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Náhľad.

Ak chcete prehrávanie spustiť od konkrétneho miesta, potiahnutím prstom doľava alebo doprava na nahrávke umiestnite indikátor polohy na požadované miesto a potom klepnite na tlačidlo Tlačidlo Náhľad.

Úprava a nahradenie nahrávky

Po vytvorení nahrávky môžete nahradiť celú nahrávku alebo jej časť, skrátiť jej časti, prípadne ju celú alebo jej časť vymazať.

Ak chcete znova nahrávať od určitého miesta, potiahnutím prstom doľava alebo doprava na nahrávke umiestnite indikátor polohy na požadované miesto a potom klepnite na tlačidlo Tlačidlo Nahrať.

Ak chcete znova nahrať len časť nahrávky, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Upraviť, potiahnutím úchytov na nahrávke vyberte požadovanú časť a potom klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Nahrať spustite nahrávanie v danej časti.

Orezanie nahrávky tak, aby sa prehrávala iba požadovaná časť:

  1. Potiahnutím úchytov vyberte časť nahrávky, ktorú chcete zachovať.
  2. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Orezať odstránite všetko mimo úchytov.

Ak chcete vymazať celú nahrávku alebo len jej časť, potiahnutím úchytov vyberte časť, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na tlačidlo Tlačidlo Kôš.

Pridanie nahrávky do dokumentu a jej prehratie

Po vytvorení nahrávky klepnite v pravom hornom rohu na položku Vložiť. Na strane sa zobrazí ikona Ikona nahrávky, ktorá predstavuje nahrávku.

Ak chcete nahrávku prehrať, vyberte ju klepnutím na ikonu Ikona nahrávky a potom znova klepnite na ikonu Ikona nahrávky.

Ak chcete nahrávku po pridaní na stranu upraviť alebo vymazať, vyberte ju klepnutím na ikonu Ikona nahrávky a potom klepnite na položku Upraviť alebo Vymazať. Ak chcete nahrávku presunúť, vyberte ju klepnutím na ikonu Ikona nahrávky a potom ju potiahnite na požadované miesto na strane.

Nahrávku môžete tiež zdieľať ako audiosúbor. Klepnutím na ikonu Ikona nahrávky vyberte nahrávku a potom klepnite na položku Zdieľať.

iPad s ikonou audiosúboru v dokumente Pages

Dátum zverejnenia: