Nahrávanie zvuku v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote pre iOS a Mac

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu môžete priamo do dokumentov Pages, Numbers alebo Keynote nahrávať zvuk.

Nahrávanie zvuku na zariadení so systémom iOS

Nahrávajte zvuk v dokumentoch aplikácií Pages, Numbers alebo Keynote na vašom iPhone, iPade alebo iPode touch a potom nahrávku prehrávajte.  Nahrávku môžete kedykoľvek upraviť.

Nahrávanie zvuku

Zvuk môžete nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu zariadenia so systémom iOS, káblových alebo Bluetooth slúchadiel alebo kompatibilného mikrofónu. Počas nahrávania môžete posúvať, približovať, odďaľovať a zobrazovať rôzne strany, snímky alebo tabuľky. 

 1. V dokumente klepnite na tlačidlo Vložiť, na tlačidlo Médiá a potom na položku Nahrať audio.
 2. Nahrávanie spustíte klepnutím na tlačidlo Nahrať.
 3. Nahrávanie zastavíte klepnutím na tlačidlo Zastaviť nahrávanie. Nová nahrávka sa zobrazí v editore audia v dolnej časti obrazovky.
 4. Ukážku nahrávky spustíte klepnutím na tlačidlo Náhľad. Ak chcete spustiť ukážku od konkrétneho miesta, potiahnutím prstom doľava alebo doprava na nahrávke umiestnite indikátor polohy na požadované miesto a potom klepnite na tlačidlo Ukážka.

Úprava a nahradenie nahrávky

Po vytvorení nahrávky môžete nahradiť celú nahrávku alebo jej časť, skrátiť jej časti, prípadne ju celú alebo jej časť vymazať.

Ak chcete znova nahrávať od určitého miesta, potiahnutím prstom doľava alebo doprava na nahrávke umiestnite indikátor polohy na požadované miesto a potom klepnite na tlačidlo Nahrať.

Ak chcete znova nahrať len časť nahrávky, klepnite na tlačidlo Upraviť, potiahnutím úchytov na nahrávke vyberte požadovanú časť a potom klepnutím na tlačidlo Nahrať spustite nahrávanie v danej časti.

Orezanie nahrávky tak, aby sa prehrávala iba požadovaná časť:

 1. Potiahnutím úchytov vyberte časť nahrávky, ktorú chcete zachovať.
 2. Klepnutím na tlačidlo Orezať odstránite všetko mimo úchytov.

Ak chcete vymazať celú nahrávku alebo len jej časť, potiahnutím úchytov vyberte časť, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na tlačidlo Kôš.

Pridanie nahrávky do dokumentu a jej prehratie

Po vytvorení nahrávky klepnite v pravom hornom rohu na položku Vložiť. Na strane, snímke alebo hárku sa zobrazí táto ikona nahrávky, ktorá predstavuje nahrávku.

Ak chcete nahrávku prehrať, vyberte ju klepnutím na ikonu nahrávky a potom znova klepnite na ikonu Ikona nahrávky.

Ak chcete nahrávku po pridaní na stranu upraviť alebo vymazať, vyberte ju klepnutím na ikonu nahrávky a potom klepnite na položku Upraviť alebo Vymazať. Ak chcete nahrávku presunúť, vyberte ju klepnutím na ikonu nahrávky a potom ju potiahnite na požadované miesto na strane.

Nahrávku môžete tiež zdieľať ako audiosúbor. Klepnutím na ikonu nahrávky vyberte nahrávku a potom klepnite na položku Zdieľať.


Nahrávanie zvuku na Macu

Nahrávajte zvuk v dokumentoch aplikácií Pages, Numbers alebo Keynote na vašom Macu a potom nahrávku prehrávajte. Nahrávku môžete kedykoľvek upraviť. 

Nahrávanie zvuku

Zvuk môžete nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu zariadenia na vašom Macu, káblových alebo Bluetooth slúchadiel alebo kompatibilného mikrofónu. Počas nahrávania môžete posúvať, približovať, odďaľovať a zobrazovať rôzne strany, snímky alebo tabuľky. 

 1. Keď je otvorený dokument, snímka alebo hárok, kliknite na tlačidlo Médiá na paneli nástrojov a potom vyberte možnosť Nahrať zvuk.
 2. Nahrávanie spustíte kliknutím na tlačidlo Nahrať. Nová nahrávka sa zobrazí v okne Nahrať zvuk.
 3. Nahrávanie zastavíte kliknutím na tlačidlo Zastaviť nahrávanie.
 4. Existujúcu nahrávku pridáte ďalším kliknutím na tlačidlo Nahrať.
 5. Aby ste si vypočuli ukážku nahrávky, kliknite na možnosť Ukážka.

Úprava a nahradenie nahrávky

Po vytvorení nahrávky môžete nahradiť celú nahrávku alebo jej časť, skrátiť jej časti, prípadne ju celú alebo jej časť vymazať.

Ak chcete znova nahrať len časť nahrávky, kliknite na možnosť Upraviť. Potiahnutím úchytov na nahrávke vyberte požadovanú časť a potom klepnutím na tlačidlo Nahrať spustite opätovné nahrávanie v danej časti.

Nahrávku môžete orezať tak, aby sa prehrávala iba požadovaná časť:

 1. Kliknite na úpravu a potom potiahnutím úchytov vyberte časť nahrávky, ktorú chcete zachovať.
 2. Kliknutím na tlačidlo Orezať odstránite všetko mimo úchytov.

Ak chcete vymazať celú nahrávku alebo len jej časť, potiahnutím úchytov vyberte časť, ktorú chcete vymazať, a potom kliknite na tlačidlo Kôš.

Pridanie nahrávky do dokumentu a jej prehratie

Po dokončení nahrávania kliknite na možnosť Vložiť. Na strane, snímke alebo hárku sa zobrazí táto ikona nahrávky, ktorá predstavuje nahrávku.

Ak chcete nahrávku prehrať, vyberte ju kliknutím na ikonu nahrávky a potom znova klepnite na ikonu nahrávky.

Ak chcete nahrávku presunúť do iného umiestnenia v dokumente, presuňte ikonu Nahrať.

Ak chcete vymazať nahrávku, kliknite na ikonu Nahrávka a potom stlačte možnosť Vymazať.

Nahrávku môžete tiež zdieľať ako audiosúbor. Kliknite na ikonu Nahrávka, čím vyberiete nahrávku, vyberte možnosť Zdieľať nahrávku a potom vyberte, akým spôsobom chcete nahrávku zdieľať.

Dátum zverejnenia: