Nahrávanie zvuku v aplikácii Pages, Numbers a Keynote

V iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu môžete priamo do dokumentov Pages, Numbers alebo Keynote nahrávať zvuk.

Nahrávanie zvuku v iPhone alebo iPade

Nahrajte zvuk v dokumente aplikácií Pages, Numbers alebo Keynote v iPhone alebo iPade a potom si nahrávku prehrajte. Nahrávku môžete kedykoľvek upraviť.

Nahrávanie zvuku

Zvuk môžete nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu v iPhone alebo iPade, káblovej náhlavnej súpravy, náhlavnej súpravy Bluetooth alebo kompatibilného mikrofónu. Počas nahrávania môžete posúvať, približovať, odďaľovať a zobrazovať rôzne strany, snímky alebo tabuľky. 

 1. V otvorenom dokumente klepnite na tlačidlo Pridať , klepnite na tlačidlo Médiá  a potom klepnite na položku Nahrať audio.
 2. Nahrávanie spustíte klepnutím na tlačidlo Nahrať .
 3. Nahrávanie zastavíte klepnutím na tlačidlo Zastaviť . Nová nahrávka sa zobrazí v editore audia v dolnej časti obrazovky.
 4. Ukážku nahrávky spustíte klepnutím na tlačidlo Ukážka tlačidlo Ukážka. Ak chcete spustiť ukážku od konkrétneho miesta, potiahnutím prstom doľava alebo doprava na nahrávke umiestnite indikátor polohy na požadované miesto a potom klepnite na tlačidlo Ukážka tlačidlo Ukážka.

Úprava a nahradenie nahrávky

Po vytvorení nahrávky môžete nahradiť celú nahrávku alebo jej časť, skrátiť jej časti, prípadne ju celú alebo jej časť vymazať.

Ak chcete znova nahrávať od určitého miesta, potiahnutím prstom doľava alebo doprava na nahrávke umiestnite indikátor polohy na požadované miesto a potom klepnite na tlačidlo Nahrať .

Ak chcete znova nahrať len časť nahrávky, klepnite na tlačidlo Upraviť, potiahnutím úchytov na nahrávke vyberte požadovanú časť a potom klepnutím na tlačidlo Nahrať spustite nahrávanie v danej časti.

Orezanie nahrávky tak, aby sa prehrávala iba požadovaná časť:

 1. Potiahnutím úchytov vyberte časť nahrávky, ktorú chcete zachovať.
 2. Klepnutím na tlačidlo Orezať  odstránite všetko mimo úchytov.

Ak chcete vymazať celú nahrávku alebo jej časť, potiahnutím úchytov vyberte časť, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na tlačidlo Vymazať .

Pridanie nahrávky do dokumentu a jej prehratie

Po vytvorení nahrávky klepnite v pravom hornom rohu na položku Vložiť. Táto ikona , ktorá predstavuje nahratý zvukový súbor, sa zobrazí na stránke, snímke alebo hárku.

Ak chcete nahrávku prehrať, vyberte ju klepnutím na ikonu Audio  a potom znova klepnite na ikonu Audio .

Ak chcete nahrávku po pridaní na stranu upraviť alebo vymazať, vyberte ju klepnutím na ikonu Audio  a potom klepnite na položku Upraviť alebo Vymazať. Ak chcete nahrávku presunúť, vyberte ju klepnutím na ikonu Audio  a potom ju potiahnite na požadované miesto na strane.

Nahrávku môžete tiež zdieľať ako zvukový súbor. Klepnutím na ikonu Audio  vyberte nahrávku a potom klepnite na položku Zdieľať.


Nahrávanie zvuku na Macu

Nahrávajte zvuk v dokumentoch aplikácií Pages, Numbers alebo Keynote na vašom Macu a potom nahrávku prehrávajte. Nahrávku môžete kedykoľvek upraviť. 

Nahrávanie zvuku

Zvuk môžete nahrávať pomocou vstavaného mikrofónu zariadenia na vašom Macu, káblovej náhlavnej súprave, náhlavnej súprave Bluetooth alebo kompatibilného mikrofónu. Počas nahrávania môžete posúvať, približovať, odďaľovať a zobrazovať rôzne strany, snímky alebo tabuľky. 

 1. Keď je otvorený dokument, snímka alebo hárok, kliknite na tlačidlo Médiá  na paneli s nástrojmi a potom vyberte možnosť Nahrať zvuk.
 2. Nahrávanie spustíte kliknutím na tlačidlo Nahrať . Nová nahrávka sa zobrazí v okne Nahrať audio.
 3. Nahrávanie zastavíte kliknutím na tlačidlo Zastaviť .
 4. Existujúcu nahrávku pridáte ďalším kliknutím na tlačidlo Nahrať .
 5. Aby ste si vypočuli ukážku nahrávky, kliknite na možnosť Ukážka.

Úprava a nahradenie nahrávky

Po vytvorení nahrávky môžete nahradiť celú nahrávku alebo jej časť, skrátiť jej časti, prípadne ju celú alebo jej časť vymazať.

Ak chcete znova nahrať len časť nahrávky, kliknite na možnosť Upraviť, potiahnutím úchytov na nahrávke vyberte požadovanú časť a potom klepnutím na tlačidlo Nahrať  spustite opätovné nahrávanie v danej časti.

Nahrávku môžete orezať tak, aby sa prehrávala iba požadovaná časť:

 1. Kliknite na úpravu a potom potiahnutím úchytov vyberte časť nahrávky, ktorú chcete zachovať.
 2. Kliknutím na tlačidlo Orezať  odstránite všetko mimo úchytov.

Ak chcete vymazať celú nahrávku alebo jej časť, potiahnutím úchytov vyberte časť, ktorú chcete vymazať, a potom kliknite na tlačidlo Vymazať .

Pridanie nahrávky do dokumentu a jej prehratie

Po dokončení nahrávania kliknite na možnosť Vložiť. Táto ikona , ktorá predstavuje nahratý zvukový súbor, sa zobrazí na stránke, snímke alebo hárku.

Ak chcete nahrávku prehrať, vyberte ju kliknutím na ikonu Audio  a potom znova kliknite na ikonu Audio .

Ak chcete nahrávku presunúť na iné miesto v dokumente, presuňte ikonu Audio 

Ak chcete nahrávku vymazať, kliknite na ikonu Audio  a potom stlačte tlačidlo Vymazať.

Nahrávku môžete tiež zdieľať ako zvukový súbor. Kliknite so stlačeným klávesom Control na ikonu Audio , čím vyberiete nahrávku, vyberte možnosť Zdieľať nahrávku a potom vyberte, akým spôsobom chcete nahrávku zdieľať.

Dátum zverejnenia: