Prechod organizácie na Apple Business Manager

Ak chcete pokračovať v používaní Programu registrácie zariadení a Programu hromadných nákupov, prejdite na Apple Business Manager. Programy nasadenia Apple už nie sú od 1. decembra 2019 k dispozícii.

Ak v organizácii v súčasnosti používate Program registrácie zariadení (DEP), budete musieť prejsť na Apple Business Manager. Ak v organizácii používate iba Program hromadných nákupov, môžete sa zaregistrovať do Apple Business Managera a potom pozvať existujúcich nákupcov v Programe hromadných nákupov do svojho nového účtu v Apple Business Manageri. 

Apple Business Manager vám umožňuje nakupovať obsah a konfigurovať automatickú registráciu zariadení v riešení správy mobilného zariadenia (MDM). Apple Business Manager je dostupný na webe a navrhnutý pre správcov technológií a správcov IT.

Pred prechodom na Apple Business Manager si prečítajte tieto informácie.

Prechod na Apple Business Manager

Na Apple Business Manager* prejdete tak, že sa na stránke business.apple.com prihlásite pomocou účtu zástupcu Programov nasadenia Apple a budete pokračovať podľa pokynov. Proces prechodu trvá iba niekoľko minút.

Po dokončení prechodu budete mať v Apple Business Manageri všetky svoje:

  • účty,
  • prihlasovacie údaje k účtom,
  • MDM servery,
  • MDM zariadenia,
  • tokeny servera,
  • objednávky zariadení,
  • iné položky súvisiace s vaším účtom. 

Po dokončení prechodu sa k svojim údajom dostanete na portáli Apple Business Manager. Už viac nebudete mať prístup na webovú stránku Programov nasadenia Apple.

Registrácia v Apple Business Manageri

Ak sa chcete zaregistrovať do Apple Business Managera, prejdite na stránku business.apple.com a kliknite na možnosť Enroll Now (Ihneď sa zaregistrovať). Budete musieť poskytnúť informácie o svojej firme vrátane čísla D-U-N-S a tiež e-mailovú adresu, ktorá sa nepoužíva ako účet Apple ID v žiadnej službe ani na webovej stránke Apple.

Výber domény pre spravované účty Apple ID

Pri registrácii v Apple Business Manageri alebo prechode naň sa zobrazí výzva na zadanie webovej stránky vašej organizácie. Apple Business Manager použije zadanú webovú stránku a vytvorí vyhradenú doménu ako predvolenú doménu pre vaše spravované účty Apple ID. Ak napríklad máte webovú stránku www.mojaspolocnost.com, vaše spravované účty Apple ID budú vyzerať takto: riaditel@mojaspolocnostcom.appleid.com.

Váš správca Apple Business Managera môže po prechode zmeniť predvolenú doménu a tiež pridávať ďalšie domény. Všetky domény pridané po registrácii sa musia overiť, aby sa mohli používať na vytváranie spravovaných účtov Apple ID. 

Pozvanie nákupcov z Programu hromadných nákupov do Apple Business Managera

Vaša organizácia môže mať v Programe hromadných nákupov jeden alebo viac samostatných účtov. Po registrácii v Apple Business Manageri alebo prechode naň ich môžete pozvať do svojho nového účtu v Apple Business Manageri. Prečítajte si, ako pozvať nákupcov v Programe hromadných nákupov do Apple Business Managera.

Zmeny rol v Apple Business Manageri

Apple Business Manager zavádza niektoré zmeny v rolách, ktoré prideľujete používateľom.

Zástupcovia sú teraz administrátormi

V Programoch nasadenia Apple mal zástupca najvyššiu úroveň správcovského prístupu. Zástupcovia mohli v mene vašej organizácie vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami Programov nasadenia Apple. 

V Apple Business Manageri sa teraz táto rola volá administrátor. Organizácia môže mať v Apple Business Manageri až päť administrátorov.

Z administrátorov sa teraz stávajú správcovia

V Programoch nasadenia Apple figurovali administrátori Programu registrácie zariadení (DEP) a Programu hromadných nákupov. Pri prechode na Apple Business Manager sa z existujúcich administrátorov stanú správcovia. V nasledujúcej tabuľke je uvedené, ako sa roly administrátorov prevedú na roly správcov:

Rola v Programoch nasadenia Apple

Rola v Apple Business Manageri

Administrátor Programu registrácie zariadení

Správca zariadení

Administrátor Programu hromadných nákupov

Správca obsahu

Administrátor, ktorý môže vytvárať a upravovať ďalších administrátorov

Správca osôb

Žiadna

Pracovník

Jeden používateľ môže mať v Apple Business Manageri viacero rol. Ak bol používateľ administrátorom vo viacerých programoch, v Apple Business Manageri sa mu priradia všetky príslušné roly. Administrátor alebo správca osôb môže po dokončení prechodu pridávať, odstraňovať a meniť roly správcov.

Spravované účty Apple ID pre všetky roly

Keď sa predchádzajúci zástupca alebo administrátori prvýkrát prihlásia do Apple Business Managera, ich účty Apple ID sa prevedú na spravované účty Apple ID. Ak vo svojich účtoch zatiaľ nemali nastavenú dvojfaktorovú autentifikáciu, teraz by si ju mali nastaviť. 

Ďalšie informácie

* Ak chcete prejsť na Apple Business Manager, potrebujete Mac s prehliadačom Safari verzie 8 alebo novším, alebo PC s prehliadačom Microsoft Edge verzie 25.10 alebo novším.

Dátum zverejnenia: