Prehrávanie audia cez AirPlay na viacerých reproduktoroch naraz

Audio môžete prehrávať na viacerých reproduktoroch v domácnosti naraz.

Keď si v aplikácii Domácnosť na iPhone, iPade alebo iPode touch nastavíte viacero zariadení Apple TV, HomePod alebo iných audiozariadení, budete môcť prehrávať hudbu a audio vo viacerých miestnostiach naraz. Hudbu môžete tiež prehrávať a ovládať v rôznych zónach, napríklad na prízemí alebo na poschodí.

Hudbu môžete ovládať buď pomocou zariadenia so systémom iOS, iTunes na Macu alebo PC, Apple TV alebo HomePodu, alebo o to môžete požiadať funkciu Siri.

Ak chcete prehrávať zvuk na viacerých zariadeniach alebo reproduktoroch naraz, najskôr sa uistite, že máte vo všetkých zariadeniach Apple aj reproduktoroch nainštalovaný najnovší softvér. Pozrite sa, aké sú požiadavky technológie AirPlay.

     

Z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Na iPhone, iPade alebo iPode touch spustite prehrávanie hudby1 a potom v ovládacom centre vyberte, kde sa má hudba prehrávať:

 1. Otvorte ovládacie centrum.
 2. Zatlačením na záložku audia v pravom hornom rohu (alebo tým, že na nej podržíte prst) otvorte ovládanie audia. Ak nevidíte zariadenia, na ktorých chcete audio prehrávať, klepnutím na ikonu  prepnite z ovládania prehrávania na možnosti technológie AirPlay.
 3. Klepnite na všetky zariadenia, na ktorých chcete prehrávať aktuálne audio.

1 Audio môžete na viacerých zariadeniach prehrávať aj z aplikácie Hudba, Podcasty a ďalších aplikácií. Keď počúvate hudbu alebo podcast, klepnite v dolnej časti obrazovky na prehrávač, klepnite na ikonu  a vyberte zariadenia, do ktorých chcete streamovať audio cez AirPlay.

 

Z Macu alebo PC

 1. Otvorte iTunes a spustite prehrávanie hudby.
 2. V hornej časti okna iTunes kliknite na ikonu .
 3. Zaškrtnite políčko napravo od názvu zariadenia, na ktorom chcete prehrávať aktuálne audio. Ak chcete cez AirPlay streamovať do Apple TV, je možné, že budete musieť zadať kód.

Aplikácia iTunes podporuje prehrávanie audia na viacerých reproduktoroch len obmedzene.

Z Apple TV alebo HomePodu

Hudbu môžete v domácnosti prehrávať pomocou funkcie Siri. Na Apple TV môžete tiež manuálne pridať ďalšie reproduktory.

 1. Ak počúvate hudbu, potiahnite na diaľkovom ovládači prstom nahor a vyberte položku . Môžete tiež podržať na ovládači tlačidlo .
 2. Vyberte všetky zariadenia, na ktorých chcete audio prehrávať.

Streamovanie cez AirPlay z Apple TV do HomePodu je v súčasnosti vo verzii beta.

Získanie pomoci

 • Ak sa prehrávanie hudby neočakávane zastavuje, pomocou zariadenia alebo funkcie Siri spustite prehrávanie znova. V niektorých prípadoch môže aplikácia Domácnosť používať HomePod alebo Apple TV ako zdroj audia na streamovanie hudby z internetu (aj keď HomePod alebo Apple TV práve neprehráva hudbu). Používanie funkcie Siri na danom zariadení alebo vykonanie inej úlohy môže spôsobiť, že prehrávanie sa zastaví na všetkých zariadeniach. Hudbu môžete tiež streamovať manuálne zo zariadenia so systémom iOS alebo počítača s iTunes, ktoré budú fungovať ako zdroj.
 • Ak nemôžete zaškrtnúť políčko HomePodu, Apple TV alebo reproduktora, na ktorom chcete prehrávať hudbu, môže byť potrebné dané zariadenie aktualizovať. Pozrite sa, aké sú požiadavky technológie AirPlay.
 • Ak potrebujete premenovať reproduktor, zmeniť miestnosť, v ktorej sa nachádza, alebo nastaviť dva HomePody ako stereofónne reproduktory, môžete reproduktory a ďalšie audiozariadenia spravovať v aplikácii Domácnosť.
 • Potrebujete ďalšiu pomoc? Zistite, ako postupovať, ak problémy s technológiou AirPlay pretrvávajú.
Dátum zverejnenia: