Na iPhone, iPade alebo iPode touch nefunguje blesk

Prečítajte si, ako riešiť problémy s bleskom v ovládacom centre alebo aplikácii Kamera na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Ak blesk nefunguje

Otestujte upozorňovanie bleskom tak, že v ovládacom centre zapnete svietidlo:

  1. Na iPhone X alebo novšom alebo iPade potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu plochy. Na iPhone 8 alebo staršom potiahnite prstom nahor z dolnej časti ľubovoľnej obrazovky.
  2. Klepnite na tlačidlo svietidla  v ľavom dolnom rohu ovládacieho centra.

Ak upozorňovanie bleskom nefunguje ako svietidlo, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Skontrolujte nastavenia

Ak blesk nefunguje alebo sa aktivuje pri každej fotke, skontrolujte jeho nastavenia. Otvorte aplikáciu Kamera, klepnite na ikonu blesku   v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte iné nastavenie.

Ak je zariadenie veľmi teplé alebo studené

Ak nahrávate dlhšie video so zapnutým bleskom alebo ak zariadenie používate vo veľmi teplom prostredí, môže sa správa s informáciou o tom, že blesk je vypnutý. Táto správa sa bude zobrazovať, až kým zariadenie nevychladne.

Ak je zariadenie takmer vybité a používate ho vo veľmi teplom alebo studenom prostredí, blesk kamery a svietidlo nemusia fungovať. Tieto funkcie začnú znova fungovať, keď zariadenie nabijete a začnete ho používate v prostredí s normálnou teplotou.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako vyriešiť ďalšie problémy s aplikáciou Kamera.

Dátum zverejnenia: