Na iPhone, iPade alebo iPode touch nefunguje blesk

Prečítajte si, ako vyriešiť problémy s bleskom v ovládacom centre alebo aplikácii Kamera na iPhone, iPade alebo iPode touch.

Ak blesk nefunguje

Otestujte LED blesk tak, že v ovládacom centre zapnete svietidlo:

  1. Potiahnite prstom nahor z dolného okraja ľubovoľnej obrazovky. Na iPhone X a novšom alebo na iPade potiahnite nadol z pravého horného rohu obrazovky.
  2. V ľavom dolnom rohu ovládacieho centra klepnite na ikonu .

Ak LED blesk nefunguje ako svietidlo, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Skontrolujte nastavenia

Ak blesk nefunguje alebo sa aktivuje pri každej fotke, skontrolujte jeho nastavenia. Otvorte aplikáciu Kamera, klepnite na ikonu   v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte iné nastavenie.

Ak je zariadenie veľmi teplé alebo studené

Ak nahrávate dlhšie video so zapnutým bleskom alebo ak zariadenie používate vo veľmi teplom prostredí, môže sa zobraziť správa s informáciou o tom, že blesk je vypnutý. Táto správa sa bude zobrazovať, až kým zariadenie nevychladne.

Ak je zariadenie takmer vybité a používate ho vo veľmi teplom alebo studenom prostredí, blesk kamery a svietidlo nemusia fungovať. Tieto funkcie začnú znova fungovať, keď zariadenie nabijete a začnete ho používate v prostredí s normálnou teplotou.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako vyriešiť ďalšie problémy s aplikáciou Kamera.

Dátum zverejnenia: