Ako čistiť slúchadlá AirPods a EarPods

Prečítajte si, ako čistiť slúchadlá AirPods a EarPods. 

Môžem svoje slúchadlá AirPods alebo EarPods čistiť aj dezinfekčnými prostriedkami?
Vonkajší povrch slúchadiel AirPods alebo EarPods môžete jemne vytrieť obrúskami s obsahom 70 % izopropylalkoholu, prípadne dezinfekčnými obrúskami Clorox. Nepretierajte nimi mriežku reproduktora. Nepoužívajte bielidlo. Zabráňte vniknutiu vlhkosti do otvorov a neponárajte slúchadlá AirPods ani EarPods do čistiacich prípravkov.

Čistenie slúchadiel AirPods a AirPods Pro

 • Nenamáčajte slúchadlá AirPods ani AirPods Pro do vody.
 • Používajte mäkkú a suchú handričku, ktorá nezanecháva vlákna.
 • Ak sa slúchadlá AirPods alebo AirPods Pro dostanú do kontaktu s látkou, ktorá môže spôsobiť škvrny alebo iné poškodenie, napríklad s mydlom, šampónom, kondicionérom, kozmetickým prípravkom, parfumom, rozpúšťadlom, čistiacim prostriedkom, kyselinou, kyslým jedlom, repelentom proti hmyzu, opaľovacím prostriedkom, olejom alebo farbou na vlasy, postupujte takto:
  • Utrite ich handričkou jemne navlhčenou čistou vodou a potom ich osušte mäkkou suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
  • Pred vložením do nabíjacieho puzdra ich nechajte úplne uschnúť.
  • Nepokúšajte sa slúchadlá používať, kým nebudú úplne suché.
 • Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala žiadna tekutina.
 • Mriežky mikrofónu a reproduktorov vyčistite pomocou suchej vatovej tyčinky.
 • Na čistenie slúchadiel AirPods a AirPods Pro nepoužívajte ostré predmety ani abrazívne materiály.

Čistenie puzdra slúchadiel AirPods a AirPods Pro

Nabíjacie puzdro vyčistite mäkkou a suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. V prípade potreby môžete handričku zľahka navlhčiť izopropylalkoholom. Dávajte pozor, aby sa do nabíjacích portov nedostala žiadna tekutina. Tu je ešte niekoľko pokynov:

 • Prípadné zvyšky nečistôt z konektora Lightning odstráňte pomocou čistého a suchého štetca s jemnými štetinami.
 • Na čistenie nabíjacieho puzdra nepoužívajte abrazívne materiály.
 • Do nabíjacích portov nič nevkladajte, aby sa nepoškodili kovové kontakty.

Čistenie štupľov slúchadiel AirPods Pro

 1. Ak sa v štupli slúchadla AirPod nahromadila voda, odstráňte ju tak, že otočíte slúchadlo otvorom v štupli nadol a opakovane ním klepnete o mäkkú a suchú handričku, ktorá nezanecháva vlákna.
 2. Odstráňte štuple z oboch slúchadiel AirPods a opláchnite ich vodou. Nepoužívajte mydlo ani iné domáce čistiace prípravky.
 3. Štuple slúchadiel utrite mäkkou a suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. Skôr než štuple opäť nasadíte na slúchadlá AirPods, uistite sa, že sú úplne suché.
 4. Nasaďte štuple späť na slúchadlá AirPods. Štuple sú oválne, takže ich pred nasadením otočte do správnej polohy.

Vodovzdornosť slúchadiel AirPods

Slúchadlá AirPods Pro sú odolné voči vode, ale nie sú vodotesné. Bezdrôtové nabíjacie puzdro slúchadiel AirPods Pro nie je vodovzdorné ani vodotesné, a preto dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť. Ak sa puzdro dostane do kontaktu s tekutinou, osušte ho tak, že ho položíte hore dnom s otvoreným krytom.

Slúchadlá AirPods (1. a 2. generácia) a ich nabíjacie puzdro nie sú vodotesné ani vodovzdorné, a preto dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť. Ak sa slúchadlá AirPods dostanú do kontaktu s tekutinou (vrátane potu pri športovaní), utrite ich suchou handričkou z mikrovlákien. Puzdro osušte tak, že ho položíte hore dnom s otvoreným krytom.

Ak sa slúchadlo AirPod po kontakte s tekutinou poškodí, môžete si prostredníctvom četu alebo hovoru objednať náhradné.

Čistenie slúchadiel EarPods

 • Nenamáčajte slúchadlá EarPods do vody.
 • Používajte mäkkú a suchú handričku, ktorá nezanecháva vlákna.
 • Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala žiadna tekutina.
 • Mriežky mikrofónu a reproduktorov opatrne vyčistite pomocou suchej vatovej tyčinky. Prípadné zvyšky nečistôt z mriežok odstráňte pomocou čistého a suchého štetca s jemnými štetinami.
 • Na čistenie slúchadiel EarPods nepoužívajte ostré predmety ani abrazívne materiály.

Tipy, ako sa vyhnúť podráždeniu pokožky

Prečítajte si, ako sa vyhnúť podráždeniu pokožky, najmä ak máte alergiu alebo citlivú pokožku:

 • Slúchadlá AirPods Pro vám musia správne sedieť – prečítajte si článok Výber štupľov pre AirPods Pro a použitie Testu nasadenia štupľov.
 • Po tréningu so slúchadlami AirPods Pro alebo ak bolo zariadenie vystavené účinkom tekutín, ako je napríklad pot, mydlo, šampón, mejkap, opaľovací krém alebo kozmetické prípravky, ktoré môžu spôsobovať podráždenie pokožky, zariadenie vyčistite a osušte. Udržiavaním slúchadiel EarPods a AirPods (a svojej pokožky) v čistom a suchom stave dosiahnete maximálne pohodlie a zabránite dlhodobému poškodzovaniu zariadenia.
 • Ak viete o tom, že trpíte alergiou alebo citlivosťou na určité látky, pozrite si, aké sú v slúchadlách AirPods a EarPods použité materiály.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: