Ako čistiť slúchadlá AirPods a EarPods

Prečítajte si, ako čistiť slúchadlá AirPods a EarPods. 

Čistenie slúchadiel AirPods a AirPods Pro

 • Nenamáčajte slúchadlá AirPods ani AirPods Pro do vody.
 • Používajte mäkkú a suchú handričku, ktorá nezanecháva vlákna.
 • Ak sa slúchadlá AirPods alebo AirPods Pro dostanú do kontaktu s látkou, ktorá môže spôsobiť škvrny alebo iné poškodenie, napríklad s mydlom, šampónom, kondicionérom, kozmetickým prípravkom, parfumom, rozpúšťadlom, čistiacim prostriedkom, kyselinou, kyslým jedlom, repelentom proti hmyzu, opaľovacím prostriedkom, olejom alebo farbou na vlasy, postupujte takto:
  • Utrite ich handričkou navlhčenou čistou vodou a potom ich osušte mäkkou a suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
  • Pred vložením do nabíjacieho puzdra ich nechajte úplne uschnúť.
  • Nepokúšajte sa slúchadlá používať, kým nebudú úplne suché.
 • Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala žiadna tekutina.
 • Mriežky mikrofónu a reproduktorov vyčistite pomocou suchej vatovej tyčinky.
 • Na čistenie slúchadiel AirPods a AirPods Pro nepoužívajte ostré predmety ani abrazívne materiály.

Čistenie puzdra slúchadiel AirPods a AirPods Pro

Nabíjacie puzdro vyčistite mäkkou a suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. V prípade potreby môžete handričku zľahka navlhčiť izopropylalkoholom. Dávajte pozor, aby sa do nabíjacích portov nedostala žiadna tekutina. Tu je ešte niekoľko pokynov:

 • Prípadné zvyšky nečistôt z konektora Lightning odstráňte pomocou čistého a suchého štetca s jemnými štetinami.
 • Na čistenie nabíjacieho puzdra nepoužívajte abrazívne materiály.
 • Do nabíjacích portov nič nevkladajte, aby sa nepoškodili kovové kontakty.

Čistenie štupľov slúchadiel AirPods Pro

 1. Ak sa v štupli slúchadla AirPod nahromadila voda, odstráňte ju tak, že otočíte slúchadlo otvorom v štupli nadol a opakovane ním klepnete o mäkkú a suchú handričku, ktorá nezanecháva vlákna.
 2. Odstráňte štuple z oboch slúchadiel AirPods a opláchnite ich vodou. Nepoužívajte mydlo ani iné domáce čistiace prípravky.
 3. Štuple slúchadiel utrite mäkkou a suchou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna. Skôr než štuple opäť nasadíte na slúchadlá AirPods, uistite sa, že sú úplne suché.
 4. Nasaďte štuple späť na slúchadlá AirPods. Štuple sú oválne, takže ich pred nasadením otočte do správnej polohy.

Vodoolnosť slúchadiel AirPods

Slúchadlá AirPods Pro sú odolné voči vode, ale nie sú vodotesné. Bezdrôtové nabíjacie puzdro slúchadiel AirPods Pro nie je vodoodolné ani vodotesné, a preto dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť. Ak sa puzdro dostane do kontaktu s tekutinou, osušte ho tak, že ho položíte hore dnom s otvoreným krytom.

Slúchadlá AirPods (1. a 2. generácia) a ich nabíjacie puzdro nie sú vodotesné ani vodoodolné, a preto dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť. Ak sa slúchadlá AirPods dostanú do kontaktu s tekutinou (vrátane potu pri športovaní), utrite ich pomocou suchej handričky z mikrovlákien. Puzdro osušte tak, že ho položíte hore dnom s otvoreným krytom.

Ak sa slúchadlo AirPod po kontakte s tekutinou poškodí, môžete si prostredníctvom četu alebo hovoru objednať náhradné.

Čistenie slúchadiel EarPods

 • Nenamáčajte slúchadlá EarPods do vody.
 • Používajte mäkkú a suchú handričku, ktorá nezanecháva vlákna.
 • Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala žiadna tekutina.
 • Mriežky mikrofónu a reproduktorov opatrne vyčistite pomocou suchej vatovej tyčinky. Prípadné zvyšky nečistôt z mriežok odstráňte pomocou čistého a suchého štetca s jemnými štetinami.
 • Na čistenie slúchadiel EarPods nepoužívajte ostré predmety ani abrazívne materiály.
Dátum zverejnenia: