Nahrávanie obrazovky na Macu

Pomocou nástroja Snímka obrazovky alebo programu QuickTime Player môžete vytvoriť videozáznam celej obrazovky alebo len jej vybratej časti.

Použitie panela s nástrojmi Snímka obrazovky

Klávesy Shift, Command a 5

Na zobrazenie panela s nástrojmi Snímka obrazovky súčasne stlačte tieto tri klávesy: Shift, Command a 5. Na obrazovke uvidíte ovládacie prvky na nahrávanie celej obrazovky, nahrávanie vybratej časti obrazovky alebo zhotovenie statickej snímky obrazovky:

Plocha systému macOS so zobrazeným panelom s nástrojmi na vytváranie snímok obrazovky


Používanie prehrávača QuickTime Player

 1. Z priečinka Aplikácie otvorte program QuickTime Player a potom na lište vyberte Súbor > Nový záznam obrazovky. 
 2. Pred začiatkom nahrávania môžete zmeniť nastavenia nahrávania po kliknutí na šípku vedľa tlačidla Nahrať :
  Nastavenia nahrávania obrazovky v programe QuickTime
  • Ak chcete počas nahrávania obrazovky nahrávať svoj hlas alebo iný zvuk, vyberte mikrofón. Ak chcete tento zvuk počas nahrávania monitorovať, upravte hlasitosť pomocou posuvníka. Ak sa vyskytne spätná väzba, znížte hlasitosť alebo použite slúchadlá s mikrofónom.
  • Ak chcete, aby sa po kliknutí zobrazoval okolo kurzora čierny kruh, v sekcii Nahrávanie vyberte možnosť Zobraziť kliknutia myšou.
 3. Ak chcete nahrávanie spustiť, kliknite na tlačidlo Nahrať  a potom vykonajte jednu z týchto akcií:
  • Kliknutím kamkoľvek na obrazovku spustíte nahrávanie celej obrazovky.
  • Alebo môžete potiahnutím vybrať oblasť, ktorú chcete nahrávať, a potom kliknúť na Spustiť nahrávanie v tejto oblasti.
 4. Nahrávanie zastavíte kliknutím na tlačidlo Zastaviť  v lište alebo stlačením kombinácie klávesov Command-Control-Esc (Escape).
 5. Po zastavení nahrávania program QuickTime Player automaticky záznam otvorí. Potom môžete záznam prehrávať, upravovať alebo zdieľať.


Viac informácií

 • Panel s nástrojmi Snímka obrazovky je k dispozícii v systéme macOS Mojave alebo novšom.
 • Pri automatickom uložení záznamu Mac použije názov „Záznam obrazovky dátum o čas.mov“.
 • Ak chcete nahrávanie zrušiť, pred kliknutím na záznam stlačte kláves Esc.
 • Záznamy obrazovky môžete otvárať pomocou programu QuickTime Player, apky iMovie a ďalších apiek, v ktorých možno upravovať alebo sledovať videá.
 • Niektoré apky nemusia umožňovať nahrávanie svojich okien.
 • Prečítajte si, ako nahrávať obrazovku na iPhone, iPade alebo iPode touch.
Dátum zverejnenia: