Nahrávanie obrazovky na Macu

Môžete vytvoriť videozáznam celej obrazovky alebo len vybratej časti.

Použitie panela s nástrojmi Snímka obrazovky

Na zobrazenie panela s nástrojmi Snímka obrazovky súčasne stlačte tieto tri klávesy: Shift, Command a 5. Na obrazovke uvidíte ovládacie prvky na nahrávanie celej obrazovky, nahrávanie vybranej časti obrazovky alebo zhotovenie statickej snímky obrazovky:

Nahrávanie celej obrazovky

 1. Kliknite na Tlačidlo Nahrať celú obrazovku v ovládacích prvkoch na obrazovke. Kurzor sa zmení na kameru .
 2. Kliknutím na ktorúkoľvek obrazovku začnete túto obrazovku nahrávať. Môžete tiež kliknúť na Nahrať v ovládacích prvkoch na obrazovke.
 3. Nahrávanie zastavíte kliknutím na Tlačidlo Zastaviť nahrávanie na lište. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Command-Control-Esc (Escape).
 4. Miniatúru môžete použiť na orezanie, zdieľanie, uloženie alebo vykonanie iných akcií.

Nahranie vybratej časti obrazovky

 1. Kliknite na Tlačidlo Nahrať vybranú časť v ovládacích prvkoch na obrazovke. 
 2. Ťahaním vyberte oblasť obrazovky na nahrávanie. Ak chcete presunúť celý výber, potiahnite ho zvnútra výberu.
 3. Ak chcete spustiť nahrávanie, kliknite na Nahrať v ovládacích prvkoch na obrazovke.
 4. Nahrávanie zastavíte kliknutím na Tlačidlo Zastaviť nahrávanie na lište. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Command-Control-Esc (Escape).
 5. Miniatúru môžete použiť na orezanie, zdieľanie, uloženie alebo vykonanie iných akcií.  

Orezávanie, zdieľanie a uloženie

Po zastavení nahrávania sa v pravom dolnom rohu obrazovky nakrátko zobrazí miniatúra videa.

 • Nemusíte vykonať žiadnu akciu alebo môžete potiahnuť miniatúru prstom doprava, aby sa záznam automaticky uložil. 
 • Kliknutím na miniatúru záznam otvoríte. Potom môžete kliknúť na Tlačidlo Orezať, ak záznam chcete orezať, alebo na Tlačidlo Zdieľať, ak záznam chcete zdieľať.  
 • Potiahnutím miniatúry môžete záznam presunúť na iné miesto, napríklad do dokumentu, e-mailu, okna Findera alebo do koša. 
 • Stlačením klávesu Control a kliknutím na miniatúru môžete zobraziť ďalšie možnosti. Môžete napríklad zmeniť miesto uloženia, otvoriť záznam v aplikácii alebo záznam vymazať bez uloženia.

Zmena nastavení

Po kliknutí na Možnosti v ovládacích prvkoch na obrazovke môžete zmeniť tieto nastavenia:

 • Uložiť do: Vyberte, kam sa záznamy majú automaticky ukladať, napríklad na pracovnú plochu, do priečinka Dokumenty alebo do Schránky.
 • Časovač: Vyberte, kedy sa má nahrávanie spustiť: okamžite, o 5 sekúnd alebo o 10 sekúnd po kliknutí na Nahrať.
 • Mikrofón: Vyberte mikrofón na nahrávanie hlasu alebo iného zvuku spolu so záznamom.
 • Zobraziť plávajúce miniatúry: Vyberte, či sa má zobrazovať miniatúra
 • Zapamätať si posledný výber: Vyberte, či sa majú predvoliť nastavenia, ktoré ste vybrali pri poslednom použití tohto nástroja.
 • Zobraziť kliknutia myšou: Vyberte, či sa po kliknutí na nahrávku má okolo ukazovateľa zobraziť čierny kruh.

Používanie prehrávača QuickTime Player

 1. Z priečinka Aplikácie otvorte program QuickTime Player a potom na lište vyberte Súbor > Nový záznam obrazovky. Zobrazia sa buď ovládacie prvky na obrazovke popísané vyššie, alebo okno Záznam obrazovky popísané nižšie. 
 2. Pred začiatkom nahrávania môžete zmeniť nastavenia nahrávania po kliknutí na šípku vedľa tlačidla Tlačidlo Nahrať:
  • Ak chcete počas nahrávania obrazovky nahrávať svoj hlas alebo iný zvuk, vyberte mikrofón. Ak chcete tento zvuk počas nahrávania monitorovať, upravte hlasitosť pomocou posuvníka. Ak sa vyskytne spätná väzba, znížte hlasitosť alebo použite slúchadlá s mikrofónom.
  • Ak chcete po kliknutí zobrazovať okolo ukazovateľa čierny kruh, vyberte v časti Nahrávanie možnosť Zobraziť kliknutia myšou.
 3. Ak chcete nahrávanie spustiť, kliknite na Tlačidlo Nahrať a potom vykonajte jednu z týchto akcií:
  • Kliknutím kamkoľvek na obrazovku spustíte nahrávanie celej obrazovky.
  • Môžete tiež potiahnutím vybrať oblasť, ktorú chcete nahrávať, a potom kliknúť na Spustiť nahrávanie v tejto oblasti.
 4. Nahrávanie zastavíte kliknutím na Tlačidlo Zastaviť na lište alebo stlačením kombinácie klávesov Command-Control-Esc (Escape).
 5. Po zastavení nahrávania program QuickTime Player automaticky záznam otvorí. Potom môžete záznam prehrávať, upravovať alebo zdieľať.

Ďalšie informácie

 • Panel s nástrojmi Snímka obrazovky je k dispozícii v systéme macOS Mojave alebo novšom.
 • Pri automatickom uložení záznamu Mac použije názov „Záznam obrazovky dátum o čas.mov“.
 • Ak chcete nahrávanie zrušiť, pred kliknutím na záznam stlačte kláves Esc.
 • Záznamy obrazovky môžete otvárať pomocou prehrávača QuickTime Player, aplikácie iMovie a ďalších aplikácií, v ktorých možno upravovať alebo sledovať videá.
 • Niektoré aplikácie nemusia umožňovať nahrávanie svojich okien.
 • Prečítajte si, ako nahrávať obrazovku na iPhone, iPade alebo iPode touch.
Dátum zverejnenia: