Spárovanie slúchadiel AirPods s Macom a ďalšími zariadeniami Bluetooth

Prečítajte si, ako môžete slúchadlá AirPods spárovať s Macom, zariadením s Androidom alebo iným zariadením Bluetooth, aby ste mohli počúvať hudbu, telefonovať a používať ďalšie funkcie.

Používanie slúchadiel AirPods s Macom

Ak už máte slúchadlá AirPods nastavené na iPhone a na Macu ste sa prihlásili do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID, je možné, že slúchadlá už sú pripravené na používanie s Macom. Vložte si slúchadlá AirPods do uší a v lište na Macu kliknite na ikonu . Potom v zozname vyberte slúchadlá AirPods.

Ak slúchadlá AirPods nie sú v menu  uvedené,1 spárujte ich s Macom:

 1. Na Macu vyberte položku Systémové nastavenia v menu Apple () a potom kliknite na položku Bluetooth .
 2. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
 3. Nechajte slúchadlá AirPods vložené v nabíjacom puzdre a otvorte kryt. 
 4. Podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým nezačne indikátor stavu blikať nabielo.
 5. V zozname zariadení vyberte slúchadlá AirPods a kliknite na položku Pripojiť.

Používanie slúchadiel AirPods so zariadením od iného výrobcu než Apple

Slúchadlá AirPods môžete ako náhlavnú sadu Bluetooth používať aj so zariadeniami od iných výrobcov než Apple. Nebude na nich fungovať funkcia Siri, ale môžete pomocou nich počúvať audio alebo telefonovať. Ak chcete slúchadlá AirPods nastaviť na telefóne s Androidom alebo zariadení od iného výrobcu než Apple,2 postupujte takto:

 1. Na zariadení od iného výrobcu prejdite do nastavení rozhrania Bluetooth a skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté.3 Ak máte zariadenie s Androidom, prejdite do menu Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth.
 2. Nechajte slúchadlá AirPods vložené v nabíjacom puzdre a otvorte kryt.
 3. Podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým nezačne indikátor stavu blikať nabielo.
 4. Keď sa slúchadlá AirPods zobrazia v zozname zariadení Bluetooth, vyberte ich.

 1. Slúchadlá AirPods sa môžu automaticky nastaviť na používanie s Macom, v ktorom je nainštalovaný systém macOS Sierra alebo novší.
 2. V závislosti do zariadenia Bluetooth, ku ktorému slúchadlá AirPods pripojíte, môžu byť ich funkcie obmedzené.
 3. Ak v zariadení nemôžete nájsť nastavenia rozhrania Bluetooth, pozrite si používateľskú príručku.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: