Spárovanie slúchadiel AirPods s Macom a ďalšími zariadeniami Bluetooth

Prečítajte si, ako môžete slúchadlá AirPods spárovať s Macom, zariadením s Androidom alebo iným Bluetooth zariadením, aby ste mohli počúvať hudbu, telefonovať a používať ďalšie funkcie.

Menu Bluetooth v lište na Macu 

Používanie slúchadiel AirPods s Macom

Ak používate slúchadlá AirPods (2. generácia), musíte mať v Macu systém macOS Mojave 10.14.4 alebo novší. Slúchadlá AirPods Pro (1. generácia) vyžadujú systém macOS Catalina 10.15.1 alebo novší. Slúchadlá AirPods (3. generácia) vyžadujú systém macOS Monterey alebo novší. Slúchadlá AirPods Pro (2. generácia) vyžadujú najnovšiu verziu systému macOS.

Ak máte slúchadlá AirPods spárované s iPhonom a na Macu ste sa prihlásili do iCloudu pomocou toho istého Apple ID, je možné, že slúchadlá AirPods sú už pripravené na používanie s Macom. Slúchadlá AirPods si vložte do uší a kliknite buď na menu Bluetooth , alebo na ovládanie hlasitosti   v lište na Macu.1 Potom zo zoznamu vyberte slúchadlá AirPods.

Ak sa slúchadlá AirPods v menu Bluetooth  ani v menu ovládania hlasitosti 2 nezobrazujú, spárujte slúchadlá AirPods s Macom:

 1. Na Macu v menu Apple () vyberte Systémové nastavenia a potom kliknite na Bluetooth.
 2. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
 3. Vložte obe slúchadlá AirPods do nabíjacieho puzdra a otvorte kryt.
 4. Držte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra stlačené, až kým nezačne indikátor stavu blikať bielo.
 5. V zozname zariadení vyberte slúchadlá AirPods a kliknite na Pripojiť.

Nastavenia rozhrania Bluetooth v Systémových nastaveniach na Macu

Ak sa zvuk ďalej prehráva z reproduktorov Macu, kliknite v lište na menu Bluetooth  alebo na ovládanie hlasitosti  a uistite sa, že sú slúchadlá AirPods vybrané ako výstupné zariadenie.1

Používanie slúchadiel AirPods so zariadením od iného výrobcu než Apple

Slúchadlá AirPods môžete ako náhlavnú súpravu Bluetooth používať aj so zariadeniami od iných výrobcov než Apple. Nebude na nich fungovať Siri, ale môžete pomocou nich počúvať audio alebo telefonovať. Ak chcete slúchadlá AirPods spárovať s telefónom s Androidom alebo so zariadením od iného výrobcu než Apple3, postupujte takto:

 1. Na zariadení od iného výrobcu než Apple prejdite do nastavení Bluetooth a uistite sa, že je rozhranie Bluetooth zapnuté.4 Ak máte zariadenie s Androidom, prejdite do menu Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth.
 2. Nechajte slúchadlá AirPods vložené v nabíjacom puzdre a otvorte kryt.
 3. Držte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra stlačené, až kým nezačne indikátor stavu blikať bielo.
 4. Keď sa slúchadlá AirPods zobrazia v zozname zariadení Bluetooth, vyberte ich.

Automatické prepínanie medzi zariadeniami

Slúchadlá AirPods (2. a 3. generácia) a AirPods Pro (1. a 2. generácia) dokážu automaticky prepínať medzi Macom so systémom macOS Big Sur, iPhonom so systémom iOS 14 a iPadom so systémom iPadOS 14 alebo novším. Na zariadeniach musíte byť prihlásený tým istým Apple ID a musíte používať dvojfaktorovú autentifikáciu. Predstavte si napríklad, že počúvate hudbu na Macu a na iPhone prijmete hovor. Slúchadlá AirPods automaticky prepnú z prehrávania hudby na Macu na telefonický hovor na iPhone.

V niektorých situáciách sa vám môže na obrazovke Macu zobraziť hlásenie o slúchadlách AirPods. Keď na hlásení podržíte kurzor, zobrazí sa tlačidlo Pripojiť. Kliknutím na Pripojiť potvrďte, že chcete, aby sa slúchadlá AirPods prepli na Mac alebo aby zostali pripojené k Macu.

Ak chcete automatické prepínanie na Macu vypnúť, otvorte na ňom nastavenia Bluetooth a slúchadlá AirPods pritom majte v ušiach. V zozname zariadení kliknite vedľa slúchadiel AirPods na tlačidlo Možnosti. Kliknite na Pripojiť k tomuto Macu a potom vyberte „Pri poslednom pripojení k tomuto Macu“. Funkciu znova zapnete výberom možnosti Automaticky.

Zvuk by sa nemal automaticky prepínať medzi zariadeniami, keď sa zúčastňujete hovoru, napríklad telefonátu, hovoru FaceTime alebo videokonferencie.

Viac informácií

               

 1. Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.
 2. Slúchadlá AirPods Pro (2. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Ventura. Slúchadlá AirPods (3. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Monterey alebo novším. Slúchadlá AirPods Pro sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Catalina 10.15.1 alebo novším. Slúchadlá AirPods (2. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Mojave 10.14.4 alebo novším. Slúchadlá AirPods (1. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Sierra alebo novším.
 3. V závislosti od zariadenia Bluetooth, ku ktorému slúchadlá AirPods pripojíte, môžu byť ich funkcie obmedzené.
 4. Ak v zariadení nemôžete nájsť nastavenia rozhrania Bluetooth, pozrite si používateľskú príručku.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: