Spárovanie slúchadiel AirPods s Macom a ďalšími zariadeniami Bluetooth

Prečítajte si, ako môžete slúchadlá AirPods spárovať s Macom, zariadením so systémom Android alebo iným zariadením Bluetooth, aby ste mohli počúvať hudbu, telefonovať a používať ďalšie funkcie.

Používanie slúchadiel AirPods s Macom

Ak používate slúchadlá AirPods (2. generácia), budete potrebovať Mac so systémom macOS 10.14.4 alebo novším.

Ak máte slúchadlá AirPods nastavené na iPhone a na Macu ste sa prihlásili do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID, je možné, že slúchadlá už sú pripravené na používanie s Macom. Slúchadlá AirPods si vložte do uší a kliknite buď na menu Bluetooth , alebo na ovládanie hlasitosti  v lište na Macu.1 Potom v zozname vyberte slúchadlá AirPods.

Ak slúchadlá AirPods nie sú v menu  ani  uvedené,2 spárujte ich s Macom:

 1. Na Macu vyberte položku Systémové nastavenia v menu Apple  a potom kliknite na položku Bluetooth .
 2. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
 3. Vložte obe slúchadlá AirPod do nabíjacieho puzdra a otvorte kryt.
 4. Podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým nezačne indikátor stavu blikať nabielo.
 5. V zozname zariadení vyberte slúchadlá AirPods a kliknite na položku Pripojiť.

Ak sa zvuk ďalej prehráva z reproduktorov Macu, kliknite v lište na menu Bluetooth  alebo ovládanie hlasitosti  a skontrolujte, či sú slúchadlá AirPods vybrané ako výstupné zariadenie.1

Používanie slúchadiel AirPods so zariadením od iného výrobcu než Apple

Slúchadlá AirPods môžete ako náhlavnú súpravu Bluetooth používať aj so zariadeniami od iných výrobcov než Apple. Nebude na nich fungovať funkcia Siri, ale môžete pomocou nich počúvať audio alebo telefonovať. Ak chcete slúchadlá AirPods nastaviť na telefóne so systémom Android alebo zariadení od iného výrobcu než Apple3, postupujte takto:

 1. Na zariadení od iného výrobcu prejdite do nastavení rozhrania Bluetooth a skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté.4 Ak máte zariadenie so systémom Android, prejdite do menu Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth.
 2. Nechajte slúchadlá AirPods vložené v nabíjacom puzdre a otvorte kryt.
 3. Podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým nezačne indikátor stavu blikať nabielo.
 4. Keď sa slúchadlá AirPods zobrazia v zozname zariadení Bluetooth, vyberte ich.

 1. Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.
 2. Slúchadlá AirPods (2. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS 10.14.4 alebo novším. Slúchadlá AirPods (1. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Sierra alebo novším.
 3. V závislosti do zariadenia Bluetooth, ku ktorému slúchadlá AirPods pripojíte, môžu byť ich funkcie obmedzené.
 4. Ak v zariadení nemôžete nájsť nastavenia rozhrania Bluetooth, pozrite si používateľskú príručku.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: