Spárovanie slúchadiel AirPods s Macom a ďalšími zariadeniami Bluetooth

Prečítajte si, ako môžete slúchadlá AirPods spárovať s Macom, zariadením s Androidom alebo iným Bluetooth zariadením, aby ste mohli počúvať hudbu, telefonovať a používať ďalšie funkcie.

Používanie slúchadiel AirPods s Macom

Ak používate slúchadlá AirPods (2. generácia), musíte mať v Macu systém macOS 10.14.4 alebo novší. Slúchadlá AirPods Pro si vyžadujú systém macOS Catalina 10.15.1 alebo novší.

Ak máte slúchadlá AirPods nastavené na iPhone a na Macu ste sa prihlásili do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID, je možné, že slúchadlá už sú pripravené na používanie s Macom. Slúchadlá AirPods si vložte do uší a kliknite buď na menu Bluetooth , alebo na ovládanie hlasitosti  v lište na Macu.1 Potom v zozname vyberte slúchadlá AirPods.

Ak slúchadlá AirPods nie sú v menu Bluetooth ani menu na ovládanie hlasitosti  uvedené,2 spárujte ich s Macom:

 1. Na Macu vyberte v menu Apple () položku Systémové nastavenia a potom kliknite na ikonu Bluetooth .
 2. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
 3. Vložte obe slúchadlá AirPod do nabíjacieho puzdra a otvorte kryt.
 4. Podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým nezačne indikátor stavu blikať nabielo.
 5. V zozname zariadení vyberte slúchadlá AirPods a kliknite na položku Pripojiť.

Ak sa zvuk ďalej prehráva z reproduktorov Macu, kliknite v lište na menu Bluetooth  alebo ovládanie hlasitosti  a skontrolujte, či sú slúchadlá AirPods vybraté ako výstupné zariadenie.1

Používanie slúchadiel AirPods so zariadením od iného výrobcu než Apple

Slúchadlá AirPods môžete ako náhlavnú súpravu Bluetooth používať aj so zariadeniami od iných výrobcov než Apple. Nebude na nich fungovať Siri, ale môžete pomocou nich počúvať audio alebo telefonovať. Ak chcete slúchadlá AirPods nastaviť na telefóne s Androidom alebo zariadení od iného výrobcu než Apple3, postupujte takto:

 1. Na zariadení od iného výrobcu prejdite do nastavení rozhrania Bluetooth a skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté.4 Ak máte zariadenie s Androidom, prejdite na Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth.
 2. Nechajte slúchadlá AirPods vložené v nabíjacom puzdre a otvorte kryt.
 3. Podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým nezačne indikátor stavu blikať nabielo.
 4. Keď sa slúchadlá AirPods zobrazia v zozname zariadení Bluetooth, vyberte ich.

 1. Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.
 2. Slúchadlá AirPods Pro sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Catalina 10.15.1 alebo novším. Slúchadlá AirPods (2. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Mojave 10.14.4 alebo novším. Slúchadlá AirPods (1. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Sierra alebo novším.
 3. V závislosti od zariadenia Bluetooth, ku ktorému slúchadlá AirPods pripojíte, môžu byť ich funkcie obmedzené.
 4. Ak v zariadení nemôžete nájsť nastavenia rozhrania Bluetooth, pozrite si používateľskú príručku.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: