Spárovanie slúchadiel AirPods s Macom a ďalšími zariadeniami Bluetooth

Prečítajte si, ako môžete slúchadlá AirPods spárovať s Macom, zariadením s Androidom alebo iným Bluetooth zariadením, aby ste mohli počúvať hudbu, telefonovať a používať ďalšie funkcie.

Používanie slúchadiel AirPods s Macom

Ak používate slúchadlá AirPods (2. generácia), musíte mať v Macu systém macOS Mojave 10.14.4 alebo novší. Slúchadlá AirPods Pro vyžadujú systém macOS Catalina 10.15.1 alebo novší.

Ak máte slúchadlá AirPods nastavené na iPhone a na Macu ste sa prihlásili do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID, je možné, že slúchadlá už sú pripravené na používanie s Macom. Slúchadlá AirPods si vložte do uší a kliknite buď na menu Bluetooth , alebo na ovládanie hlasitosti  v lište na Macu.1 Potom v zozname vyberte slúchadlá AirPods.

Ak slúchadlá AirPods nie sú v menu Bluetooth  ani v menu ovládania hlasitosti  uvedené2, spárujte ich s Macom:

 1. Na Macu vyberte Systémové nastavenia v menu Apple () a potom kliknite na ikonu Bluetooth .
 2. Uistite sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
 3. Vložte obe slúchadlá AirPod do nabíjacieho puzdra a otvorte kryt.
 4. Podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým nezačne indikátor stavu blikať nabielo.
 5. V zozname zariadení vyberte slúchadlá AirPods a kliknite na Pripojiť.

Ak sa zvuk ďalej prehráva z reproduktorov Macu, kliknite v lište na menu Bluetooth  alebo na ovládanie hlasitosti  a skontrolujte, či sú slúchadlá AirPods vybrané ako výstupné zariadenie.1

Používanie slúchadiel AirPods so zariadením od iného výrobcu než Apple

Slúchadlá AirPods môžete ako náhlavnú súpravu Bluetooth používať aj so zariadeniami od iných výrobcov než Apple. Nebude na nich fungovať Siri, ale môžete pomocou nich počúvať audio alebo telefonovať. Ak chcete slúchadlá AirPods nastaviť na telefóne s Androidom alebo na zariadení od iného výrobcu než Apple3, postupujte takto:

 1. Na zariadení od iného výrobcu prejdite do nastavení Bluetooth a skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth zapnuté.4 Ak máte zariadenie s Androidom, prejdite na Nastavenia > Pripojenia > Bluetooth.
 2. Nechajte slúchadlá AirPods vložené v nabíjacom puzdre a otvorte kryt.
 3. Podržte tlačidlo nastavenia na zadnej strane puzdra, kým nezačne indikátor stavu blikať nabielo.
 4. Keď sa slúchadlá AirPods zobrazia v zozname zariadení Bluetooth, vyberte ich.

Automatické prepínanie medzi zariadeniami

Slúchadlá AirPods (2. generácia) a AirPods Pro sa dokážu automaticky prepínať medzi Macom so systémom macOS Big Sur, iPhonom so systémom iOS 14 a iPadom so systémom iPadOS 14 alebo novším. V zariadeniach musíte mať prihlásené rovnaké Apple ID a používať dvojfaktorovú autentifikáciu. Predstavte si napríklad, že počúvate hudbu na Macu a na iPhone prijmete hovor. Slúchadlá AirPods automaticky prepnú z prehrávania hudby na Macu na telefonický hovor na iPhone.

V niektorých situáciách sa vám môže na Macu zobraziť hlásenie o slúchadlách AirPods. Keď na hlásení podržíte kurzor, zobrazí sa tlačidlo Pripojiť. Kliknutím na Pripojiť potvrdíte, že chcete, aby sa slúchadlá AirPods pripojili k Macu alebo k nemu zostali pripojené.

Ak chcete automatické prepínanie na Macu vypnúť, otvorte na ňom nastavenia Bluetooth a AirPods pritom majte v ušiach. V zozname zariadení kliknite vedľa slúchadiel AirPods na tlačidlo Možnosti. Kliknite na Pripojiť k tomuto Macu a potom vyberte Pri poslednom pripojení k tomuto Macu. Funkciu znova zapnete výberom možnosti Automaticky.

Zvuk by sa nemal automaticky prepínať medzi zariadeniami, keď sa zúčastňujete hovoru, napríklad telefonátu, hovoru FaceTime alebo videokonferencie.

 1. Ak sa v lište nezobrazuje ovládanie hlasitosti, prečítajte si, ako ho pridať.
 2. Slúchadlá AirPods Pro sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Catalina 10.15.1 alebo novším. Slúchadlá AirPods (2. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Mojave 10.14.4 alebo novším. Slúchadlá AirPods (1. generácia) sa dokážu automaticky pripojiť k Macu so systémom macOS Sierra alebo novším.
 3. V závislosti od zariadenia Bluetooth, ku ktorému slúchadlá AirPods pripojíte, môžu byť ich funkcie obmedzené.
 4. Ak v zariadení nemôžete nájsť nastavenia rozhrania Bluetooth, pozrite si používateľskú príručku.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: