Zobrazenie zdravotných záznamov v iPhone alebo iPode touch (verzia beta)

V systéme iOS 11.3 a aplikácii Zdravie vám nová funkcia vo verzii beta umožňuje zobrazenie všetkých vašich zdravotných záznamov (napríklad predpisov liekov, údajov o očkovaní, výsledkov laboratórnych testov a ďalších položiek) na jednom mieste. 

Pridanie zdravotných záznamov

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Zdravotné dáta. 
 2. Klepnite na položku Zdravotné záznamy > Začať. Ak chcete pridať ďalšieho poskytovateľa, odrolujte dolu do časti Účty a potom klepnite na položku Pridať účet.
 3. Vyhľadajte príslušnú nemocnicu alebo sieť a klepnite na ňu.
 4. V časti Dostupné na pripojenie vyberte požadovanú možnosť. 
 5. Prihláste sa na webovú lokalitu alebo do aplikácie svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Môže sa zobraziť výzva na uloženie hesla.
 6. Počkajte na aktualizovanie vašich záznamov. Zobrazenie informácií môže nejaký čas trvať. 
 7. Opakujte tieto kroky pre každého podporovaného poskytovateľa.

Po pridaní inštitúcie bude aplikácia Zdravie pravidelne automaticky aktualizovať vaše zdravotné záznamy. Ak sa vyskytne problém s vašimi zdravotnými záznamami, obráťte sa na príslušného poskytovateľa.  

Zobrazenie zdravotných záznamov

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Zdravotné dáta.
 2. Klepnite na položku Zdravotné záznamy.
 3. Klepnite na kategóriu, ktorú chcete zobraziť.
 4. Klepnutím na položku o nej môžete zobraziť ďalšie informácie.

Odstránenie zdravotného záznamu

 1. Otvorte aplikáciu Zdravie a klepnite na tab Zdravotné dáta.
 2. Klepnite na položku Zdravotné záznamy.
 3. V časti Účty klepnite na poskytovateľa, ktorého chcete odstrániť.
 4. Znova klepnite na poskytovateľa a potom klepnite na položku Odstrániť účet.
 5. Potvrďte operáciu klepnutím na položku Odstrániť účet a vymazať dáta.

Táto operácia taktiež vymaže účet a dáta z iných zariadení, v ktorých ste prihlásený do iCloudu s použitím toho istého účtu Apple ID. 

Dátum zverejnenia: