Ak sa pri prezeraní webu pomocou prehliadača Safari zobrazí upozornenie „Nezabezpečené“

Prehliadač Safari vás upozorní, ak navštívená webová stránka nie je zabezpečená.

Pri návšteve šifrovaných webových stránok overuje prehliadač Safari ich certifikát a upozorní vás, ak je neplatný alebo falošný. Prehliadač Safari takisto kontroluje, či webová stránka, ktorá požaduje zadanie hesla alebo údajov z kreditnej karty, nie je nešifrovaná, a teda nezabezpečená. V systémoch iOS 13.4 a macOS 10.15.4 vás prehliadač Safari upozorní aj vtedy, keď je certifikát platný, ale verzia TLS (1.1 alebo staršia) nie je bezpečná.

V ktoromkoľvek z týchto prípadov sa môže zobraziť správa „Nezabezpečené“ alebo „Webová stránka nie je zabezpečená“. Na takýchto stránkach nezadávajte svoje údaje.

Ak vás nezašifrovaná webová stránka požiada o heslo alebo údaje z platobnej karty, prehliadač Safari vás upozorní, že sa nachádzate na nezabezpečenej stránke.

Ak klepnete alebo kliknete do poľa, ktoré slúži na prihlásenie alebo zadanie údajov, v dynamickom vyhľadávacom poli sa zobrazí výraznejšie upozornenie.

Na webových stránkach s týmto upozornením nikdy nezadávajte svoje heslo ani údaje z platobnej karty. Ak stránku musíte použiť, kontaktujte jej vlastníka alebo správcu a upozornite ho, že stránka nie je zabezpečená.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: