Ak vás Safari varuje pred nezabezpečenou webovou stránkou

Počnúc verziami iOS 11.3 a macOS 10.13.4 zobrazuje Safari na nezabezpečených webových stránkach upozornenie „Webová stránka nie je zabezpečená“. 

Pri návšteve šifrovaných webových stránok overuje Safari ich certifikát a upozorní vás, ak je neplatný alebo falošný. V systémoch iOS 11.3 a macOS 10.13.4 navyše Safari kontroluje, či webová stránka, ktorá vás žiada o heslo alebo údaje platobnej karty, nie je nezašifrovaná, čo znamená, že nie je zabezpečená.

Ak Safari takúto nezabezpečenú webovú stránku odhalí, nezadávajte na nej svoje údaje.

 

Ak vás nezašifrovaná webová stránka požiada o heslo alebo údaje platobnej karty, Safari vás upozorní, že sa nachádzate na nezabezpečenej stránke.

Ak potom klepnete alebo kliknete do poľa, ktoré slúži na prihlásenie alebo zadanie údajov, v dynamickom vyhľadávacom poli sa zobrazí výraznejšie upozornenie.

Na webových stránkach s týmto upozornením nikdy nezadávajte svoje heslo ani údaje platobnej karty. Ak stránku musíte použiť, kontaktujte jej vlastníka alebo správcu a upozornite ho, že stránka nie je zabezpečená. 

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: