Ak sa pri prezeraní webu v Safari zobrazí upozornenie „Nezabezpečené“

Ak navštívite webovú stránku, ktorá nie je zabezpečená, Safari vás na to upozorní. 

V Safari sa môže v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov zobraziť správa „Nezabezpečené“ alebo „Webová stránka nie je zabezpečená“:

  • Webová stránka je šifrovaná, ale jej certifikát vypršal alebo je nelegitímny.
  • Certifikát webovej stránky je platný, ale verzia protokolu TLS nie je zabezpečená (TLS 1.1 alebo staršia verzia). 
  • Webová stránka je nešifrovaná a vyžaduje zadanie hesla alebo údajov z kreditnej karty.

Na stránkach s týmto upozornením nikdy nezadajte heslo ani číslo kreditnej karty. Ak stránku musíte použiť, kontaktujte jej vlastníka alebo správcu a upozornite ho, že stránka nie je zabezpečená.

Ak vás nešifrovaná webová stránka požiada o heslo alebo údaje z platobnej karty, Safari vás upozorní, že ste na nezabezpečenej stránke.

Ak klepnete alebo kliknete do formulára, ktorý slúži na prihlásenie alebo zadanie údajov, v dynamickom vyhľadávacom poli sa zobrazí výraznejšie upozornenie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: