Vymazanie e‑mailov na iPhone, iPade a iPode touch

Ak si chcete urobiť poriadok v prijatej pošte, môžete jednoduchými gestami vymazať jeden či viacero e-mailov naraz.

Vymazanie e‑mailov

Ak chcete vymazať jeden alebo viaceré e‑maily, postupujte takto:

  1. Otvorte aplikáciu Mail a prejdite do priečinka Prijaté.
  2. Klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu a potom vyberte možnosť Označiť všetky. Alebo označte jednotlivé e‑maily, ktoré chcete vymazať.
  3. Klepnite na položku Zahodiť alebo Archivovať.

Jeden e‑mail môžete vymazať aj tak, že ho rýchlo potiahnete doľava. Ak chcete vymazanie e-mailu odvolať, zatraste zariadením a potom klepnite na položku Odvolať.

V závislosti od typu e-mailového účtu sa vám môže pri vymazávaní e-mailov zobraziť možnosť Archivovať namiesto možnosti Zahodiť. Toto správanie môžete zmeniť v nastaveniach schránky.

Úprava nastavení schránky

E-mailový účet služby iCloud (končiaci doménou icloud.com, me.com alebo mac.com) môžete spravovať takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
  2. Klepnite na e-mailový účet služby iCloud, ktorý chcete spravovať.
  3. Klepnite na položku iCloud, rolujte do dolnej časti obrazovky a potom klepnite na položku Mail.
  4. Klepnite na položku Rozšírené.

Ak máte iný typ e-mailového účtu:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
  2. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete spravovať.
  3. Klepnite na položku Účet a potom na položku Rozšírené.

Na tejto obrazovke môžete vybrať, či sa majú správy mazať alebo archivovať. Keď potom správu, ktorú chcete zahodiť, potiahnete doľava, v závislosti od vybraných nastavení sa vám zobrazí buď možnosť Archivovať, alebo možnosť Zahodiť. V závislosti od poskytovateľa e‑mailových služieb môžete mať k dispozícii aj možnosť automatického odstraňovania e‑mailov po určitej dobe.

Ďalšie informácie o e-mailoch

Dátum zverejnenia: