Vymazanie e‑mailov na iPhone, iPade a iPode touch

Ak si chcete urobiť poriadok v prijatej pošte, môžete jednoduchými gestami vymazať jednu či viac e-mailových správ naraz.

Vymazanie viacerých e-mailových správ

 1. Otvorte aplikáciu Mail a prejdite do priečinka Prijaté.
 2. Klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu a potom vyberte možnosť Označiť všetky. Alebo označte jednotlivé e‑maily, ktoré chcete vymazať.
 3. Klepnite na tlačidlo Zahodiť alebo Archivovať. Ak sa zobrazuje iba tlačidlo Archivovať, stlačte a podržte ho, aby sa zobrazili ostatné možnosti, napríklad Zahodiť vybrané správy.

Ak chcete vymazanie e-mailu odvolať, zatraste zariadením a potom klepnite na položku Odvolať.

Vymazanie jedného e-mailu

 1. Otvorte aplikáciu Mail a prejdite do priečinka Prijaté. 
 2. V pravom hornom rohu klepnite na položku Upraviť a potom vyberte e-mail, ktorý chcete vymazať. 
 3. Klepnite na položku Zahodiť alebo Archivovať. 

Jeden e‑mail môžete vymazať aj tak, že ho rýchlo potiahnete doľava.

Ak sa snažíte vymazať správu v rámci e-mailu, stlačte a podržte tlačidlo Archivovať  alebo tlačidlo Zahodiť  a potom klepnite na položku Archivovať správu alebo Zahodiť správu.

V závislosti od typu e-mailového účtu sa vám môže pri vymazávaní e-mailov zobraziť možnosť Archivovať namiesto možnosti Zahodiť. Toto správanie môžete zmeniť v nastaveniach schránky.

Úprava nastavení schránky

E-mailový účet služby iCloud (končiaci doménou icloud.com, me.com alebo mac.com) môžete spravovať takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na e-mailový účet služby iCloud, ktorý chcete spravovať.
 3. Klepnite na položku iCloud, rolujte do dolnej časti obrazovky a potom klepnite na položku Mail.
 4. Klepnite na položku Rozšírené.

Ak máte iný typ e-mailového účtu:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete spravovať.
 3. Klepnite na položku Účet a potom na položku Rozšírené.

Na tejto obrazovke môžete vybrať, či sa majú správy mazať alebo archivovať. Keď potom správu, ktorú chcete zahodiť, potiahnete doľava, v závislosti od vybraných nastavení sa vám zobrazí buď možnosť Archivovať, alebo možnosť Zahodiť. V závislosti od poskytovateľa e‑mailových služieb môžete mať k dispozícii aj možnosť automatického odstraňovania e‑mailov po určitej dobe.

Ďalšie informácie o e-mailoch

Dátum zverejnenia: