Vymazanie e-mailov na iPhone, iPade a iPode touch

Ak si chcete urobiť poriadok v prijatej pošte, môžete jednoduchými gestami vymazať jeden či viacero e-mailov naraz.

Vymazanie jedného e-mailu

 1. Otvorte aplikáciu Mail a prejdite do priečinka Prijaté.
 2. Vyhľadajte e-mail, ktorý chcete vymazať.
 3. Správu rýchlo potiahnite doľava.

Ak chcete vymazanie e-mailu odvolať, zatraste zariadením a potom klepnite na položku Odvolať.

Vymazanie viacerých e-mailov

 1. Otvorte aplikáciu Mail a prejdite do priečinka Prijaté.
 2. Klepnite na položku Upraviť a vyberte e-maily, ktoré chcete vymazať.
 3. Nakoniec klepnite na položku Zahodiť. 

V závislosti od typu e-mailového účtu sa vám môže pri vymazávaní e-mailov zobraziť možnosť Archivovať namiesto možnosti Zahodiť. Toto správanie môžete zmeniť v nastaveniach schránky.


Úprava nastavení správania schránky

E-mailový účet služby iCloud (končiaci doménou icloud.com, me.com alebo mac.com) môžete spravovať takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na e-mailový účet služby iCloud, ktorý chcete spravovať.
 3. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Mail.
 4. Klepnite na položku Rozšírené.

Ak máte v zariadení so systémom iOS aj ďalší e-mailový účet služby iCloud, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na e-mailový účet služby iCloud, ktorý chcete spravovať.
 3. Klepnite na položky Účet > Mail > Rozšírené.

Ak máte iný typ e-mailového účtu:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na e-mailový účet, ktorý chcete spravovať.
 3. Klepnite na položku Účet a potom na položku Rozšírené.

Na tejto obrazovke môžete vybrať, či sa majú správy mazať alebo archivovať. Keď potom správu, ktorú chcete zahodiť, potiahnete doľava, v závislosti od vybraných nastavení sa vám zobrazí buď možnosť Archivovať, alebo možnosť Zahodiť.

Ďalšie informácie o e-mailoch

Vyhľadávanie a usporiadanie e-mailov na iPhone, iPade alebo iPode touch

Dátum zverejnenia: