Poznámky k vydaniu GarageBandu pre macOS

Prečítajte si o súčasnej verzii a predchádzajúcich verziách GarageBandu pre macOS.

Novinky v GarageBande 10.3.3

Nové funkcie alebo vylepšenia

 • Prehliadač slučiek vám už umožňuje filtrovanie podľa typu slučky.

Stabilita a spoľahlivosť

 • GarageBand sa už neočakávane neukončuje pri druhom otvorení úvodu do lekcie hry na gitaru v rámci relácie Naučte sa hrať.

Úpravy

 • Klávesy na klaviatúre v editore Piano Roll už majú očakávanú veľkosť.

Všeobecné informácie

 • Otvorené systémové okná v GarageBande už okamžite po vykonaní zmeny v systémových nastaveniach zmenia režim zo svetlého na tmavý a naopak.
 • Merač úrovne vstupu už funguje v okne s nastavením funkcie Naučte sa hrať.


Predchádzajúce verzie

GarageBand 10.3.2

Výkon

 • GarageBand sa už nezasekáva pri otváraní knižnice zvukov, poznámkového bloku, prehliadača slučiek či prehliadača médií, keď sú otvorené Smart Controls.

Knižnica zvukov

 • Pri otváraní GarageBandu v Macu, v ktorom bola knižnica zvukov presunutá pomocou programu Logic Pro X alebo MainStage a ku ktorému nie je pripojená externá jednotka s knižnicou, zobrazí už GarageBand dialógové okno s informáciou, že na prístup k zvuku je potrebné pripojiť jednotku.
 • Po presunutí knižnice pomocou programu Logic Pro X alebo MainStage je už možné knižnicu zvukov preinštalovať v GarageBande a potom odpojiť externú jednotku, ktorá obsahuje knižnicu.
 • Pri otváraní projektu v GarageBande pre iOS v systéme macOS sa už správne vyhľadávajú súbory impulznej odozvy pre čínske a japonské tradičné nástroje.

Naučte sa hrať

 • Pri lekciách výučby hrania obsahujúcich neštandardné ladenie sa už otvorí okno s nápovedami pre ladenie.
 • Akordy sa už na paneli Nácvik akordov zobrazujú správne.
 • Panel Nácvik akordov opäť poskytuje vizuálnu spätnú väzbu pri hraní správnych a nesprávnych akordov.

Všeobecné informácie

 • GarageBand už podporuje funkciu potiahnutia a pustenia z aplikácie Nahrávky.
 • V nových vytvorených projektoch sa už správne zobrazuje inšpektor Smart Controls.
 • LCD displej sa okamžite aktualizuje, aby odrážal akcie „odvolať“ a „zopakovať“ uskutočnené pri zmenách tónin.
 • Po ukončení režimu na celú obrazovku zostane už okno GarageBandu otvorené.
 • Značka konca skladby sa už dá umiestniť s lepšou presnosťou.

GarageBand pre macOS 10.3.1

 • Rieši problém, pri ktorom sa nebolo možné dostať k zvukovým jednotkám od iných výrobcov a k pluginu PlatinumVerb.

GarageBand pre macOS 10.3

Nové funkcie a vylepšenia

 • Dvaja noví bubeníci hrajú metličkami v klasickom a džezovom štýle.
 • Viac než 20 bezplatných lekcií interpretov na stiahnutie, v ktorých sa naučíte hrať rôzne hity na klavíri a gitare priamo od umelcov, ktorí ich preslávili.
 • Zahŕňa 1 000 nových slučiek pre elektronickú hudbu a urban štýl pokrývajúce žánre reggaeton, future bass a chill rap.
 • Zahŕňa 400 zvieracích, strojových a hlasových zvukových efektov. Prečítajte si, ako môžete stiahnuť nové zvuky.
 • Hranie a nahrávanie pomocou tradičných nástrojov pochádzajúcich z kontinentálnej Číny a Japonska za sprievodu bubnov guzheng, koto a taiko.
 • Možnosť pridať do skladby klasický zvuk vďaka piatim zvukovým predvoľbám klasického melotrónu.
 • Aktualizácie kompatibility s GarageBandom pre iOS.

Stabilita a spoľahlivosť

 • GarageBand sa už neočakávane neukončuje pri načítaní niektorých zvukových predvolieb vytvorených v programe Logic Pro X.

Úpravy

 • V GarageBande je už možné upravovať dáta panorámy MIDI.
 • Značka pomocníka pre nástroj označenia už zobrazuje celkovú dĺžku aktuálneho výberu a jeho začiatok a koniec.
 • V editore Piano Roll je už možné stlačením klávesov Command-Option krokovať úpravy automatizácie.

Prístupnosť 

 • VoiceOver teraz oznamuje typ stopy vybratej v dialógovom okne Nová stopa.
 • VoiceOver teraz pri práci s rozsahmi v oblasti stôp vyslovuje názvy stôp.

Pluginy

 • Pri prepínaní na predvoľby, ktoré obsahujú rôzny počet ovládacích prvkov, sa už neočakávane nemení veľkosť okna s pluginmi.

Flex

 • Zapnutie možnosti Sledovať tempo a výšku v editore rozsahov už tiež zapne funkciu Flex v editore stôp (ak ešte nie je aktívna).

Všeobecné informácie

 • GarageBand už pri používaní hudobnej klávesnice neočakávane nedrží tóny.
 • V nastaveniach GarageBandu je možné nastaviť hlasitosť a zvuk metronómu.
 • LCD displej GarageBandu znova zobrazuje čas až v milisekundách.
 • Do projektov GarageBandu sa teraz ukladajú nastavenia obídenia Master echa a Master reverbu.
 • Odvolanie po zmene tóniny projektu už správne vráti Apple Loops do pôvodnej tóniny.
 • Stopy softvérových nástrojov už po vypnutí zámku stopy správne reagujú na vstup MIDI.
 • Počas prehrávania je už možné nahrávať zvuk.
Dátum zverejnenia: