Poznámky k vydaniu GarageBandu pre macOS

Prečítajte si o súčasnej verzii a predchádzajúcich verziách GarageBandu pre macOS.

Poznámky k vydaniu GarageBandu pre macOS 10.4.6

Nové funkcie alebo vylepšenia

 • Na príkaz Prejsť na ľavý lokátor alebo Prejsť na pravý lokátor teraz možno pri prechádzaní projektu skladby používať klávesové príkazy.
 • Informácie o obsahu zabezpečenia aktualizácií softvéru Apple nájdete na tejto webovej stránke: https://support.apple.com/sk-sk/HT201222.

Stabilita a spoľahlivosť

 • GarageBand sa už pri zdieľaní v SoundCloude neočakávane neukončuje.

Prístupnosť

 • VoiceOver teraz správne oznamuje stav tlačidla nahrávania.

Pluginy

 • V GarageBande teraz fungujú jednotky Audio Units, ktoré používajú ochranu proti kopírovaniu PACE.
 • Graf v ekvalizéri kanála teraz zobrazuje vplyv celkového nastavenia zosilnenia.

Flex

 • Klávesový príkaz Zobraziť/skryť Flex teraz funguje podľa očakávania.

Smart Controls

 • Funkcia Smart Controls na zamknutej stope sa teraz po odomknutí stopy okamžite zobrazí ako aktívna.

Import

 • Súbory teraz možno do GarageBandu potiahnuť priamo z apky Hudba.

MIDI ovládače/ovládacie povrchy

 • Skripty LUA pre externé MIDI ovládača teraz fungujú ďalej, aj keď je Logic Remote pripojený k GarageBandu.

Úpravy

 • Na tabe s notami pre Piano Roll sa teraz zachovávajú vykonané zmeny hodnoty kvantizácie aj po uložení, zatvorení a opätovnom otvorení skladby.


Predchádzajúce verzie

GarageBand 10.4.5

Prístupnosť

 • VoiceOver teraz spoľahlivo oznamuje stav ovládacích prvkov v okne nastavení GarageBandu.

Pluginy

 • Pluginy, ktoré používajú ochranu proti kopírovaniu PACE, teraz s GarageBandom fungujú správne.
 • Hodnoty ovládacích prvkov syntetizátora Alchemy sa teraz aktualizujú v súlade so zmenami hodnôt príslušných ovládacích prvkov.

Úpravy

 • Zmena veľkosti okna Smart Controls alebo editora už nespôsobuje stratu fokusu z vybraných stôp.
 • Vo vyskakovacom menu Articulation Set je teraz možné vybrať možnosť None (Žiadna).

Odvolanie

 • Po zmene hodnoty kvantizácie v inšpektore Piano Roll teraz funguje funkcia Odvolať.

Všeobecné informácie

 • Zmeniť veľkosť okien editora je teraz jednoduchšie.
 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého bola úvodná obrazovka GarageBandu pri spustení niekedy prázdna.

GarageBand 10.4.4

Nové funkcie

 • Osem producentských balíkov so zvukmi, za ktoré netreba platiť poplatky, od najväčších súčasných autorov hitov, ako sú Boys Noize, Mark Lettieri, Mark Ronson, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch a TRAKGIRL.
 • Balíky zvukov so zvukmi žánrov slap house a modern ambient a zbierkou 808 bicích zostáv, basových vzoriek a slučiek.
 • Dokopy vám pribudne 2800 slučiek, 50 zostáv a 120 predvolieb.

Stabilita a spoľahlivosť

 • GarageBand sa už nezasekáva, keď otvoríte okno Naučte sa hrať a sieťové pripojenie nie je k dispozícii.

Výkon

 • V GarageBande sa už nezobrazuje otáčajúci sa kurzor čakania, keď umiestňujete slučky do stopy potiahnutím z Findera.

Sampler

 • Inštancie Samplera v skladbách vytvorených v GarageBande pre systémy iOS a iPadOS sa teraz pri otváraní v GarageBande pre systém macOS načítavajú správne.

Obsah

 • Predvoľby softvérových nástrojov je teraz možné filtrovať podľa názvu balíka zvukov v knižnici predvolieb.

Automatizácia

 • Tlačidlo na zobrazenie/skrytie automatizácie teraz funguje správne, ak stopa aktuálne neobsahuje žiadne body automatizácie.
 • Automatizácia podľa oblasti v editore Piano Roll teraz zmení farbu na sivú, keď je automatizácia zakázaná.

Naučte sa hrať

 • Odstránil sa problém, ktorý spôsoboval, že v lekciách interpretov niekedy nefungoval zvukový výstup, ak sa predtým otvorila a prehrala základná lekcia.

Odvolanie

 • Po nahradení súboru filmu a následnom odvolaní sa už nezachováva zvuk z práve nahradeného filmu.

Ovládacie povrchy a MIDI ovládače

 • GarageBand teraz poskytuje podporu skriptov LUA pre vývojárov MIDI ovládačov iných výrobcov.

Všeobecné informácie

 • GarageBand už nezobrazuje upozornenie udalosti prístupu k funkciám prístupnosti, keď aktivujete kláves na klaviatúre Piano Roll pomocou funkcie VoiceOver.
 • Tlačidlo Master echo už po kliknutí na tlačidlo Master neočakávane nebliká.
 • Udalosti Sustainu MIDI teraz reagujú správne bez ohľadu na počiatočnú pozíciu prehrávacej hlavy na časovej osi.

GarageBand 10.4.3

GarageBand 10.4.2

Prístupnosť

 • Pluginy je teraz možné otvoriť v zobrazení Ovládacie prvky, vďaka čomu sú ich funkcie k dispozícii pri používaní funkcie VoiceOver.

Úpravy

 • Keď je stopa stlmená, hlavička rozsahu sa teraz v Editore audia aktualizuje správne.

Obsah

 • Zvuky z kolekcie 808 Bass teraz znejú a prehrávajú sa správne.

Všeobecné informácie

 • Na tabe Rozsah v Editore audia sa po zrušení výberu priečinka verzie a jeho opätovnom vybratí časová kvantizácia pre rozsahy audia zobrazuje podľa očakávania.

 

GarageBand 10.4.1

Nové funkcie a vylepšenia

 • Nový vylepšený dizajn v systéme macOS Big Sur.
 • Lepší výkon a efektívnosť v počítačoch Mac s čipom Apple Silicon.
 • Umožňuje prispôsobenie farieb oblastí vo vašich skladbách.
 • Pridáva 1 800 Apple Loops v rôznych žánroch vrátane hip-hopu, chill rapu, future bass, new disco, bass house a ďalších.
 • Pridáva viac ako 190 zvukových predvolieb nástrojov a 50 vintage a moderných bicích zostáv.

Stabilita a spoľahlivosť

 • GarageBand už neprestane reagovať pri potiahnutí horného okraja displeja Smart Controls, čo sa predtým niekedy stávalo.

Výkon

 • Keď sa GarageBand používa na sekundárnom displeji, apka je teraz po ukončení režimu celej obrazovky okamžite viditeľná.

Prístupnosť

 • VoiceOver teraz poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri zobrazení alebo skrytí hlavnej stopy. 
 • VoiceOver teraz poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri zobrazení alebo skrytí automatizácie. 
 • VoiceOver teraz poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri zobrazení alebo skrytí knižnice. 
 • VoiceOver teraz poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri zobrazení alebo skrytí vodiacich líšt. 
 • VoiceOver teraz poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri prepínaní prichytenia k mriežke. 
 • VoiceOver teraz poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri približovaní alebo odďaľovaní. 

Apple Loops

 • Transpozícia teraz funguje spoľahlivo po potiahnutí zvukovej slučky Apple Loop do prázdnej časti oblasti Tracks.
 • Vytváranie slučiek Apple Loops z oblastí teraz funguje v prípadoch, keď je koniec oblasti blízko konca skladby.

Flex Time

 • Keď je pre zvukovú oblasť zapnutá kvantizácia, hodnota Sila sa automaticky nastaví na 100.

Smart Controls

 • Výber iného tabu v zobrazení Smart Control s dvomi tabmi teraz funguje spoľahlivo.

Pluginy

 • Novo vložené inštancie pluginu Space Designer teraz zobrazujú správnu dĺžku reverbu.
 • Ak potiahnete plugin na novú pozíciu alebo do prázdneho slotu, prispôsobené nastavenia sa už neresetujú na predvolené hodnoty.

Import

 • GarageBand teraz zobrazí upozornenie, keď sa importuje zvukový súbor, ktorý neobsahuje informácie o tempe.
 • GarageBand teraz zobrazí dialógové okno pri importovaní zvukového súboru s informáciami o tempe do prázdneho projektu.

Všeobecné informácie

 • GarageBand teraz správne otvára súbory .CAF vytvorené pomocou apky Nahrávky, ktoré boli zdieľané s Finderom alebo Mailom.
 • Keď je aktívny režim vytvárania verzií, GarageBand už nezobrazuje chybu Kruhová štruktúra počas nahrávania MIDI cez existujúci priečinok Verzia, ktorý je pokrytý inou oblasťou.
 • Menu kvantizácie teraz zostáva viditeľné aj po vypnutí a opätovnom zapnutí funkcie Flex Time.
 • Merače úrovne pre hlavný výstup na ovládacej lište teraz naďalej fungujú, keď je výstup nastavený na mono.
 • Uloženie skladby, ktorá obsahuje film, už nespôsobí, že GarageBand zobrazí dialógové okno s výzvou na nahradenie súboru filmu.
 • Importovanie zvukového súboru s rovnakým názvom, aký má existujúci súbor v skladbe, už neprepíše existujúci súbor.

GarageBand 10.3.5

• Táto aktualizácia obsahuje zlepšenia stability a opravy chýb.

GarageBand 10.3.4

GarageBand 10.3.3

Nové funkcie alebo vylepšenia

 • Prehliadač slučiek vám už umožňuje filtrovanie podľa typu slučky.

Stabilita a spoľahlivosť

 • GarageBand sa už neočakávane neukončuje pri druhom otvorení úvodu do lekcie hry na gitaru v tej istej relácii Naučte sa hrať.

Úpravy

 • Klávesy na klaviatúre v editore Piano Roll už majú očakávanú veľkosť.

Všeobecné informácie

 • Otvorené systémové okná v GarageBande už okamžite po vykonaní zmeny v systémových nastaveniach zmenia režim zo svetlého na tmavý a naopak.
 • Merač úrovne vstupu už funguje v okne s nastavením funkcie Naučte sa hrať.

GarageBand 10.3.2

Výkon

 • GarageBand sa už nezasekáva pri otváraní knižnice zvukov, poznámkového bloku, prehliadača slučiek či prehliadača médií, keď sú otvorené Smart Controls.

Knižnica zvukov

 • Pri otváraní GarageBandu v Macu, v ktorom bola knižnice zvukov presunutá pomocou programu Logic Pro alebo MainStage a ku ktorému nie je pripojená externá jednotka s knižnicou, sa teraz zobrazí dialógové okno s informáciou, že na prístup k zvukom je potrebné pripojiť jednotku.
 • Po presune knižnice v programe Logic Pro alebo MainStage je už možné knižnicu zvukov preinštalovať v GarageBande a potom odpojiť externú jednotku, ktorá obsahuje danú knižnicu.
 • Pri otváraní projektu v GarageBande pre iOS v systéme macOS sa teraz správne vyhľadávajú súbory impulznej odozvy pre čínske a japonské tradičné nástroje.

Naučte sa hrať

 • Pri lekciách výučby hrania obsahujúcich neštandardné ladenie sa teraz otvorí okno s nápovedami pre ladenie.
 • Akordy sa teraz na paneli Nácvik akordov zobrazujú správne.
 • Panel Nácvik akordov opäť poskytuje vizuálnu spätnú väzbu pri hraní správnych a nesprávnych akordov.

Všeobecné informácie

 • GarageBand teraz podporuje funkciu potiahnutia a pustenia z apky Nahrávky.
 • V nových vytvorených projektoch sa teraz správne zobrazuje inšpektor Smart Controls.
 • LCD displej sa okamžite aktualizuje, aby odrážal akcie „odvolať“ a „zopakovať“ uskutočnené pri zmenách tónin.
 • Po ukončení režimu na celú obrazovku zostane teraz okno GarageBandu otvorené.
 • Značka konca skladby sa teraz dá umiestniť s lepšou presnosťou.

GarageBand pre macOS 10.3.1

 • Vyriešil sa problém, v dôsledku ktorého nebolo možné dostať sa k jednotkám Audio Units od iných výrobcov a k pluginu PlatinumVerb.

GarageBand pre macOS 10.3

Nové funkcie a vylepšenia

 • Dvaja noví bubeníci hrajú metličkami v klasickom a džezovom štýle.
 • Viac než 20 bezplatných lekcií interpretov na stiahnutie, v ktorých sa naučíte hrať rôzne hity na klavíri a gitare priamo od umelcov, ktorí ich preslávili.
 • Zahŕňa 1 000 nových slučiek pre elektronickú hudbu a urban štýl pokrývajúce žánre reggaeton, future bass a chill rap.
 • Zahŕňa 400 zvieracích, strojových a hlasových zvukových efektov. Prečítajte si, ako môžete stiahnuť nové zvuky.
 • Hranie a nahrávanie pomocou tradičných nástrojov pochádzajúcich z kontinentálnej Číny a Japonska za sprievodu bubnov guzheng, koto a taiko.
 • Možnosť pridať do skladby klasický zvuk vďaka piatim zvukovým predvoľbám klasického melotrónu.
 • Aktualizácie kompatibility s GarageBandom pre iOS.

Stabilita a spoľahlivosť

 • GarageBand sa už neočakávane neukončuje pri načítaní niektorých zvukových predvolieb vytvorených v programe Logic Pro.

Úpravy

 • V GarageBande je teraz možné upravovať dáta panorámy MIDI.
 • Značka pomocníka pre nástroj označenia teraz zobrazuje celkovú dĺžku aktuálneho výberu a jeho začiatok a koniec.
 • V editore Piano Roll je teraz možné stlačením klávesov Command-Option krokovať úpravy automatizácie.

Prístupnosť 

 • VoiceOver teraz oznamuje typ stopy vybratej v dialógovom okne Nová stopa.
 • VoiceOver teraz pri práci s rozsahmi v oblasti stôp vyslovuje názvy stôp.

Pluginy

 • Pri prepínaní na predvoľby, ktoré obsahujú rôzny počet ovládacích prvkov, sa už neočakávane nemení veľkosť okna s pluginmi.

Flex

 • Zapnutie možnosti Sledovať tempo a výšku v editore rozsahov teraz tiež zapne funkciu Flex v editore stôp (ak ešte nie je aktívna).

Všeobecné informácie

 • GarageBand už pri používaní hudobnej klávesnice neočakávane nedrží tóny.
 • V nastaveniach GarageBandu je možné nastaviť hlasitosť a zvuk metronómu.
 • LCD displej GarageBandu znova zobrazuje čas až v milisekundách.
 • Do projektov GarageBandu sa teraz ukladajú nastavenia obídenia Master echa a Master reverbu.
 • Odvolanie po zmene tóniny projektu teraz správne vráti Apple Loops do pôvodnej tóniny.
 • Stopy softvérových nástrojov teraz po vypnutí zámku stopy správne reagujú na vstup MIDI.
 • Počas prehrávania je teraz možné nahrávať zvuk.
Dátum zverejnenia: