Vymazanie histórie apky Mapy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako z apky Mapy vymazať nedávne ciele a históriu vyhľadávania a ako upraviť miesta.

     

Vymazanie nedávnych cieľov alebo histórie vyhľadávania

  1. Otvorte apku Mapy.
  2. Podržte hornú časť vyhľadávacieho poľa a potiahnutím nahor zobrazte kartu vyhľadávania.
  3. Potiahnite požadovanú položku doľava a klepnite na možnosť Odstrániť.

Keď miesto odstránite z histórie apky Mapy, natrvalo sa tým vymaže zo zoznamu cieľov. Ak ste sa pomocou jedného Apple ID prihlásili na viacerých zariadeniach, miesto sa vymaže aj z histórie vyhľadávania na ostatných zariadeniach.

Ak chcete z histórie vymazať všetky hľadané miesta, ale zároveň si chcete nejaké časté miesto (napríklad reštauráciu) nechať uložené, pridajte si ho medzi obľúbené.

Úprava dôležitých miest

Vaše zariadenie sleduje, ktoré miesta ste v poslednej dobe navštívili, ako aj to, kedy a ako často tieto miesta navštevujete. Na základe týchto informácií vám apka Mapy môže poskytovať prispôsobené služby, ako je napríklad prediktívna navigácia zohľadňujúca premávku. Prečítajte si viac o súkromí a lokalizačných službách.

Dôležité miesta zmeníte takto:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby > Dôležité miesta.
  2. Zadajte kód, prípadne použite Touch ID alebo Face ID. 
  3. Klepnite na miesto, ktoré chcete upraviť.

Ak chcete vymazať celú históriu, klepnite na položku Vyčistiť históriu. Ak ste sa prihlásili do iCloudu, dôležité miesta sa vymažú aj na všetkých ostatných zariadeniach, na ktorých ste sa prihlásili pomocou rovnakého Apple ID.

Ďalšie možnosti apky Mapy

Dátum zverejnenia: