Apple ID a súkromie

Apple ID chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.


  • Po prihlásení použitím vášho Apple ID budú na tomto iPhone zapnuté služby ako iCloud, App Store, iMessage a Nájsť.
  • Niektoré dáta vrátane vašich kontaktov, kalendárov, fotiek, dokumentov, zdravia, aktivít a dát ďalších apiek budú pre vaše pohodlie odoslané do Apple a uchované ako záloha.
  • Vaše zariadenie bude taktiež priradené k vášmu Apple ID s cieľom poskytovať lepšie služby a podporu.

Vaše Apple ID a všetky služby Apple sú od základov navrhnuté tak, aby chránili vaše súkromie. Snažíme sa zhromažďovať len tie dáta, ktoré potrebujeme, aby sme vám vedeli ponúknuť stále lepší užívateľský zážitok. Myslíme si, že pri ich zhromažďovaní je dôležité, aby ste vedeli aké dáta zhromažďujeme a prečo ich potrebujeme, vďaka čomu sa môžete informovane rozhodnúť.

Apple ID je osobný účet, ktorý vám umožňuje pristupovať k službám spoločnosti Apple, ako iCloud, App Store a ďalšie online obchody spoločnosti Apple, iMessage a FaceTime, a k vášmu obsahu na všetkých vašich zariadeniach a na webe. Vaše Apple ID obsahuje informácie, ktoré používate na prihlasovanie, ako aj všetky kontaktné, platobné a bezpečnostné informácie, ako sú napríklad dôveryhodné telefónne čísla alebo bezpečnostné otázky, ktoré používate v službách spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple uchováva aj názov vášho zariadenia a ďalšie hardvérové identifikátory s cieľom poskytovania kvalitnejších služieb a podpory vrátane zobrazenia stavu záruky vášho zariadenia a overenia spôsobilosti zariadenia pre ponúkané služby. Na stránke účtu Apple ID (appleid.apple.com) môžete upraviť informácie vo svojom Apple ID a pozrieť si zoznam svojich zariadení.

Keď sa prihlásite pomocou svojho Apple ID, budú na tomto iPhone zapnuté služby ako iCloud, iTunes Store, App Store, iMessage, FaceTime a Nájsť. Informácie o vašom Apple ID účte sa použijú s jednotlivými službami a niektoré dáta z vášho zariadenia vrátane vašich kontaktov, kalendárov, fotiek, dokumentov, zdravia, aktivít, tabov v Safari a dát ďalších apiek budú odoslané spoločnosti Apple a uchované ako záloha.

iCloud a súkromie

Prihlásenie do iCloudu

Počas používania iCloudu sú určité dáta, ktoré sú uchované na vašom zariadení, automaticky odosielané a uchované u spoločnosti Apple. Umožňuje vám to automaticky pristupovať k vašim dátam na všetkých vašich zariadeniach a počítačoch („Zariadenia“) prihlásených do iCloudu. Tieto dáta môžu zahŕňať:

• Kontakty

• Kalendáre

• Pripomienky

• Záložky

• Taby v Safari

• Zdravotné dáta

• Dáta domácnosti

• Poznámky

• Fotky

• Dokumenty

• Dáta Walletu

• Kľúčenku a heslá

• Nastavenia zariadenia a účtu

• Dáta apiek tretích strán, ktoré používajú iCloud

Bude zapnutá aj iCloud záloha, ktorá pomáha zabezpečiť, aby ste mali aktuálnu zálohu dát zo zariadenia pre prípad, že ho bude potrebné vymeniť alebo obnoviť.

V Nastaveniach na svojom zariadení môžete kedykoľvek upraviť jednotlivé funkcie iCloudu a špecifikovať dáta, ktoré budú do iCloudu odosielané.

Zabezpečenie dát v iCloude

iCloud chráni vaše informácie šifrovaním dát počas ich prenosu, uchovaním dát v iCloude v šifrovanom formáte a používaním zabezpečených tokenov na autentifikáciu. Pre určité informácie používa Apple E2EE šifrovanie (end-to-end encryption). Znamená to, že k týmto informáciám máte prístup len vy a len na zariadeniach prihlásených do iCloudu. Nikto iný, dokonca ani spoločnosť Apple, nemá prístup k informáciám, ktoré sú zabezpečené E2EE šifrovaním. Viac informácií o zabezpečení iCloudu nájdete na stránke https://support.apple.com/HT202303.

V niektorých prípadoch môžu byť dáta z iCloudu uchované na serveroch partnerov tretích strán, spoločnosť Apple však nikdy neposkytuje šifrovacie kľúče žiadnym tretím stranám.

iCloud Kľúčenka

iCloud Kľúčenka zabezpečuje aktuálnosť a dostupnosť vašich užívateľských mien a hesiel z webových stránok v Safari, informácií o kreditných kartách a informácií o Wi-Fi sieťach na všetkých vašich zariadeniach. Zároveň uchováva informácie o účtoch, ktoré používate v apkách a službách Mail, Kontakty, Kalendáre, Správy, Facebook, Twitter, LinkedIn a ďalších internetových účtoch a automaticky pridáva tieto informácie na všetky vaše zariadenia.

iCloud Kľúčenka používa E2EE šifrovanie a je navrhnutá tak, že k týmto informáciám máte prístup len vy a len na zariadeniach prihlásených do iCloudu. Nikto iný, dokonca ani spoločnosť Apple, nemá prístup k dátam vo vašej iCloud Kľúčenke. iCloud Kľúčenku môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach iCloudu.

iCloud záloha

Počas používania iCloud zálohy môže vaša záloha obsahovať fotky, videá, správy (iMessage, SMS a MMS), dáta apky Zdravie a ďalších apiek, polohové nastavenia (napríklad pripomienky založené na polohe, ktoré ste si nastavili), Visual Voicemail, nastavenia zariadenia, charakteristiky zariadenia a ďalšie dáta z vášho iOS a iPadOS zariadenia v závislosti od vašich nastavení.

Zálohovanie dát konkrétnej apky v iCloude môžete zastaviť. Otvorte Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Spravovať úložisko > Zálohy, v časti Zálohy vyberte svoje iOS alebo iPadOS zariadenie a klepnutím vypnite prepínače apiek, ktoré nechcete zálohovať.

iCloud zálohu môžete úplne vypnúť v nastaveniach iCloudu a namiesto toho zálohovať iOS alebo iPadOS zariadenie v počítači prostredníctvom Findera (macOS Catalina 10.15 alebo novší) alebo iTunes (macOS Mojave 10.14 alebo starší). Ak chcete z iCloudu odstrániť všetky dáta záloh, môžete pred vypnutím iCloud zálohy vymazať jednotlivé zálohy. V opačnom prípade budú zálohované dáta uchované po dobu 180 dní.

Zdieľanie dát pomocou iCloudu

Ak používate iCloud na verejné alebo súkromné zdieľanie súborov v apkách Poznámky, Pages, Numbers, Keynote a vybraných apkách tretích strán, zdieľané súbory budú uchované spoločnosťou Apple, ktorá k nim bude môcť pristupovať. Vaše meno a priezvisko priradené k vášmu účtu a názov súboru budú dostupné pre všetkých užívateľov, ktorí majú prístup k odkazu na zdieľané dáta bez ohľadu na to, či ich zdieľate verejne alebo súkromne. Identita účastníkov súkromného zdieľania bude dostupná len pre užívateľov, ktorí boli pozvaní a prijali pozvánku do súkromného zdieľania.

iCloud a apky

Niektoré apky využívajú iCloud na uchovávanie dát a obsahu, ktorý ste poskytli danej apke, takže môžete pristupovať k dátam na všetkých svojich zariadeniach prihlásených do iCloudu. Apka môže v iCloude uchovať všetky vaše dáta alebo len ich časť. Apky tretích strán môžu požiadať o vaše vyhľadanie, aby sa užívateľom týchto apiek zobrazilo vaše meno a priezvisko, keď vás hľadajú pod Apple ID.

Apke môžete zabrániť uchovávať dáta v iCloude tak, že vypnete nastavenie príslušnej apky. Otvorte Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a klepnutím vypnite apky zobrazené v zozname apiek využívajúcich iCloud.

Nájsť

Keď sa na svojom zariadení prihlásite a povolíte iCloud, automaticky sa zapnú určité funkcie služby Nájsť. Medzi tieto funkcie patrí možnosť prehrania zvuku na zariadení, zamknutia zariadenia na diaľku a zobrazenia správy na zariadení, prípadne vymazanie zariadenia na diaľku. Vaše zariadenia s bezpečnostným čipom budú tiež chránené zámkom aktivácie a nebude ich možné vymazať alebo opätovne aktivovať bez vášho hesla. Služba Nájsť na vašom iPhone ho takisto automaticky zapne na každých spárovaných Apple Watch. Službu Nájsť môžete zapnúť aj pre Apple Watch, ktoré ju zapnú na vašom spárovanom iPhone.

Počas používania služby Nájsť bude poloha vášho zariadenia, ako aj informácie o vašom zariadení a účte, odoslaná do spoločnosti Apple, kde bude uchovaná s cieľom poskytovania tejto služby. Poloha vášho zariadenia je odosielaná do spoločnosti Apple len v prípade, ak aktívne požiadate o polohu zariadenia alebo príslušenstva. Spoločnosť Apple uchová informácie o polohe a sprístupní ich pre vás na 24 hodín. Po uplynutí tohto času budú informácie o polohe zariadenia vymazané. Keď máte zapnuté lokalizačné služby, môžete sa tiež rozhodnúť zdieľať aktuálnu polohu svojho zariadenia pomocou služby Nájsť a funkcie Zdieľať moju polohu. Počas používania týchto funkcií je poloha vášho zariadenia odosielaná do spoločnosti Apple len v prípade, ak bude aktívne požiadaná priateľom, s ktorým svoju polohu zdieľate. Informácie o polohe sa zachovajú na 2 hodiny. Po uplynutí tohto času budú informácie o polohe zariadenia vymazané. Služba Nájsť a funkcia Zdieľať moju polohu sú zapnuté, len ak sa aktívne rozhodnete zdieľať s niekým svoju polohu.

Služba Nájsť vám pomôže lokalizovať vaše zariadenia na mape v prípade, že máte zapnuté Lokalizačné služby. Ak sa rozhodnete používať funkciu Poslať poslednú polohu, posledná známa poloha vášho zariadenia sa automaticky odošle do spoločnosti Apple vždy, keď batéria vášho zariadenia dosiahne kriticky nízku úroveň nabitia.

Služba Nájsť vám umožňuje nájsť zariadenia, dokonca aj keď nie sú pripojené na internet. Využíva na to sieť služby Nájsť, čo je crowdsourcovaná sieť tvorená Apple zariadeniami, ktoré sa do nej zapojili. Zariadenia v sieti služby Nájsť používajú na detegovanie stratených zariadení alebo kompatibilných položiek vo svojom okolí bezdrôtovú technológiu Bluetooth a vlastníkovi zariadenia potom nahlásia ich približnú polohu. Táto interakcia je zabezpečená použitím E2EE šifrovania a spoločnosť Apple nedokáže zistiť polohu žiadneho offline zariadenia ani zariadenia, ktoré nahlásilo jeho polohu. Ak je vaše zariadenie zapojené do siete služby Nájsť, môže byť vyhľadávané touto sieťou a zároveň anonymne pomáhať hľadať iné stratené zariadenia. Ak nechcete, aby bolo vaše zariadenie zapojené do siete služby Nájsť, otvorte Nastavenia > [vaše meno] > Nájsť a klepnutím vypnite možnosť Sieť služby Nájsť.

Službu Nájsť a funkciu Zámok aktivácie môžete vypnúť na svojom iOS alebo iPadOS zariadení v Nastavenia > [vaše meno] > Nájsť > Nájsť môj iPhone alebo Nájsť môj iPad, kde klepnutím vypnete možnosť Nájsť môj iPhone alebo Nájsť môj iPad. Na Macu otvorte Systémové nastavenia > Apple ID > Nájsť môj Mac a v zozname apiek na Macu, ktoré využívajú iCloud, zrušte zaškrtnutie možnosti Nájsť môj Mac.

Služby spoločnosti Apple, ktoré vyžadujú iCloud

Ak chcete používať služby spoločnosti Apple, ako Apple Pay, Zdieľanie aktivity, Domácnosť, Handoff, Univerzálna schránka a odomykanie pomocou Apple Watch, musíte sa na svojom zariadení prihlásiť do iCloudu. Apple používa váš iCloud plán na overenie vašej spôsobilosti nastaviť a používať funkciu Bezpečné nahrávanie na kamere v apke Domácnosť. Apple nemá prístup k obsahu nahrávok vašej kamery. Nemusíte však používať všetky funkcie iCloudu. V nastaveniach iCloudu na svojom zariadení môžete vypnúť ľubovoľné funkcie iCloudu, ktoré nechcete používať.

Odhlásenie z iCloudu

Ak chcete zastaviť používanie iCloudu na svojom iOS alebo iPadOS zariadení a ľubovoľných spárovaných Apple Watch, môžete sa odhlásiť z iCloudu. Otvorte Nastavenia > [vaše meno] a klepnite na Odhlásiť sa. Ak chcete zastaviť používanie iCloudu na svojom Macu, otvorte Systémové nastavenia > Apple ID > Prehľad a odhláste sa z iCloudu. Zrejme bude potrebné zadať heslo vášho Apple ID.

Komunikácia s vami

Spoločnosť Apple môže používať informácie o vašom účte, napríklad o produktoch spoločnosti Apple, ktoré vlastníte, a vašich odberoch služieb spoločnosti Apple, na posielanie komunikácie o iCloude a ďalších produktoch, službách a ponukách spoločnosti Apple, ktoré by vás mohli zaujímať vrátane Apple One. Ak si predplatíte odber Apple One, môžeme vám posielať emaily a push hlásenia o funkciách jednotlivých služieb, ktoré odoberáte. Na stránke appleid.apple.com môžete zmeniť nastavenia emailu a odhlásiť sa z prijímania týchto emailov.

Rodinné zdieľanie

Rodinné zdieľanie vám umožňuje zdieľať určitý obsah, polohu, predplatné a informácie o používaní obrazovky medzi členmi rodiny. Rozhodnúť sa, ktoré funkcie sa majú zdieľať, môže organizátor rodiny. Ak je Rodinné zdieľanie zapnuté pre Apple Music, Apple TV, Apple Arcade alebo Apple News+, členovia rodiny sa budú naďalej prihlasovať do každej služby pomocou svojich Apple ID a svoje jednotlivé knižnice a odporúčania si uchovajú súkromné, a zároveň budú môcť využívať výhody rodinného plánu. Podobne dáva zapnutie Rodinného zdieľania pre iCloud úložisko každému členovi rodiny prístup k plánu rodinného úložiska, a zároveň sa ponechajú oddelené individuálne účty a súbory.

Ak je zapnuté Zdieľanie nákupov, členovia vašej rodiny budú mať automaticky prístup k mnohým vašim minulým a budúcim nákupom v App Store, Apple Books a Apple Music, pokiaľ sa nerozhodnete tieto nákupy skryť. Ak to chcete urobiť, môžete skryť jednotlivé nákupy v iTunes, Apple Books a App Store, prípadne vypnúť funkciu Zdieľať moje nákupy v nastaveniach vášho osobného rodinného zdieľania. Potvrdenia o nákupoch v App Store, Apple Books a Apple Music bude organizátor rodiny dostávať naďalej aj v prípade, ak ste svoje nákupy skryli.

Ak sa rozhodnete zdieľať svoju polohu s rodinou, všetci jej členovia budú automaticky môcť vidieť polohu všetkých vašich zariadení v apke Nájsť, takže vám môžu pomôcť nájsť stratené zariadenie alebo uvidieť vašu aktuálnu polohu na mape. Spravovať alebo vypnúť zdieľanie polohy s jednotlivými členmi rodiny môžete v nastaveniach apky Nájsť na svojom zariadení.

Ak ste organizátor rodiny a povolíte Čas pred obrazovkou pre rodinu, budete môcť zobrazovať niektoré informácie o používaní zariadení vašej rodiny. Organizátor rodiny môže navyše nastaviť pre rodinu limity pre Čas pred obrazovkou, ktoré sa pre deti automaticky použijú. Organizátor rodiny môže udeliť povolenie členom rodiny zobrazovať informácie o Čase pred obrazovkou iných členov rodiny

iMessage a FaceTime

Keď sa na iPhone prihlásite pomocou svojho Apple ID, budete automaticky prihlásení do služieb iMessage a FaceTime. Vaše Apple ID alebo telefónne čísla sa zobrazia osobám, ktoré kontaktujete, a ostatné osoby vás budú môcť kontaktovať pomocou vášho Apple ID a emailových adries alebo telefónnych čísiel vo vašom účte. Viac informácií o iMessage, FaceTime a súkromí nájdete v Nastavenia > Správy > O iMessage, FaceTime a súkromí.

iTunes Store, App Store a Hudba

Keď sa na iPhone prihlásite pomocou svojho Apple ID, budete automaticky prihlásení do iTunes Storu, App Storu a Apple Music, takže môžete rýchlo a jednoducho nakupovať alebo začať používať Apple Music. Všetky nákupy, ktoré uskutočníte, budú zaznamenané v našich systémoch, takže si zakúpené položky môžete kedykoľvek znovu stiahnuť. Ak používate Apple Music, vaša história počúvania môže byť uchovaná a použitá na poskytovanie osobných odporúčaní v časti Pre vás. Zdieľanie histórie počúvania môžete vypnúť v nastaveniach Apple Music.

Ak je vo vašom regióne dostupná služba iTunes Match a používate ju, iCloud bude zhromažďovať informácie o médiách vo vašej knižnici iTunes a buď ich priradí k skladbám, ktoré sú dostupné v iTunes Store, alebo odošle skladby, ktoré sa nepodarilo priradiť. K týmto skladbám bude potom možné pristupovať zo všetkých vašich oprávnených zariadení.

Spôsoby platby, darčekové karty a pridávanie prostriedkov k zostatku v Apple ID

Ak chcete nakupovať v apkách App Store, iTunes, Hudba a ďalších, musíte do svojho Apple ID pridať platný spôsob platby. Ak chcete pridať spôsob platby v systéme iOS, otvorte Nastavenia > [vaše meno] > Platba a dodanie, klepnite na Pridať spôsob platby a vyplňte príslušné platobné údaje. Platobné údaje môžete zadať manuálne alebo odfotením svojej platobnej karty. Ak sa rozhodnete pridať platobné údaje odfotením platobnej karty, vaše zariadenie vytiahne relevantné informácie z obrázka karty a vyplní ich v príslušných povinných poliach. Spoločnosť Apple tento obrázok neuvidí ani ho neuloží. Spoločnosť Apple zhromažďuje a uchováva informácie o poskytnutých spôsoboch platby vrátane čísla účtu a dátumu exspirácie na uskutočňovanie nákupov, dodržiavanie zákonov a predchádzanie podvodom. Spoločnosti Apple môžete poskytnúť aj fakturačnú a doručovaciu adresu, ktoré môžu byť použité na účely marketingu a analýzy, ako aj na dodržiavanie zákonov a predchádzanie podvodom.

Keď máte zapnutú službu Apple Pay, spoločnosť Apple zároveň skontroluje, či je niektorý zo spôsobov platby v Apple Pay spôsobilý na pridanie do vášho Apple ID ako registrovaný spôsob platby, a zobrazí tieto spôsoby platby v časti Nájdené vo Wallete. Keď uskutočníte transakciu pomocou Apple ID, spoločnosť Apple môže tiež skontrolovať, či je niektorý zo spôsobov platby registrovaných v Apple ID spôsobilý pre Apple Pay. Ak sa nájde takýto spôsob platby, spoločnosť Apple preň môže povoliť Apple Pay, aby boli vaše platobné údaje lepšie chránené. Spôsoby platby môžete kedykoľvek upraviť v Nastavenia > [vaše meno] > Platba a dodanie.

Pomocou spôsobov platby previazaných s vaším Apple ID môžete kupovať darčekové karty spoločnosti Apple a zdieľať ich s príjemcami. Na zdieľanie musíte spoločnosti Apple poskytnúť emailovú adresu príjemcu, vaše meno a čiastku na darčekovej karte. Ak chcete, môžete spolu s darčekovou kartou poslať aj správu. Spoločnosť Apple použije informácie o príjemcovi na účely predaja a uplatňovania darčekových kariet, dodržiavanie zákonov a predchádzanie podvodom.

Darčekovú kartu Apple môžete uplatniť aj tak, že si pripíšete jej hodnotu k zostatku vo svojom Apple ID. Informácie o darčekovej karte budú po jej uplatnení priradené k zostatku vo vašom Apple ID a spoločnosť Apple ich môže použiť na dodržiavanie zákonov a predchádzanie podvodom. Určité informácie týkajúce sa uplatnenia darčekovej karty, napríklad čísla uplatnených darčekových kariet, môžu byť použité aj na prispôsobenie vašej užívateľskej skúsenosti s uplatňovaním darčekových kariet a komunikáciu medzi spoločnosťou Apple a vami. Ak nechcete, aby boli informácie o darčekovej karte používané na prispôsobenie, môžete túto funkciu vypnúť v iTunes Store, kde rolovaním prejdete nadol, klepnete na Apple ID > Zobraziť Apple ID a klepnutím vypnete možnosť Prispôsobené odporúčania.

Dáta týkajúce sa používania

Zhromažďujeme aj dáta týkajúce sa používania iCloudu s cieľom poskytovať túto službu a vylepšovať jej kvalitu. Aby sme vedeli poskytnúť pomoc pri riešení potenciálnych problémov zákazníkov, môže byť časť týchto dát priradená k vášmu Apple ID. Vašu IP adresu môžeme použiť na stanovenie mesta a krajiny, z ktorej pristupujete k službe, no tieto informácie neuchovávame.

S informáciami zhromažďovanými spoločnosťou Apple sa po celý čas bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: