Apple ID a súkromie

Apple ID chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.


 • Po prihlásení použitím vášho Apple ID budú na tomto iPhone zapnuté služby ako iCloud, App Store, iMessage a Nájsť môj iPhone.
 • Niektoré dáta vrátane vašich kontaktov, kalendárov, fotiek, dokumentov, zdravia, aktivít a dát ďalších apiek budú pre vaše pohodlie odoslané do Apple a uchované ako záloha.
 • Vaše zariadenie bude taktiež priradené k vášmu Apple ID s cieľom poskytovať lepšie služby a podporu.

Vaše Apple ID a všetky služby Apple sú od základov navrhnuté tak, aby chránili vaše súkromie. Snažíme sa zhromažďovať len tie dáta, ktoré potrebujeme na vylepšovanie vašich skúseností. Pri ich zhromažďovaní sa domnievame, že je pre vás dôležité vedieť, aké dáta zhromažďujeme a prečo ich potrebujeme, aby ste sa mohli správne rozhodnúť.

Apple ID je osobný účet, ktorý vám umožňuje pristupovať k službám spoločnosti Apple ako iCloud, App Store, iTunes Store, iMessage a FaceTime a k vášmu obsahu na všetkých vašich zariadeniach a na webe. Vaše Apple ID obsahuje informácie, ktoré používate na prihlasovanie, ako aj všetky kontaktné, platobné a bezpečnostné informácie, ako sú napríklad dôveryhodné telefónne čísla alebo bezpečnostné otázky, ktoré používate v službách spoločnosti Apple. Zároveň sa s cieľom poskytovania kvalitnejších služieb a podpory uchováva aj názov vášho zariadenia a ďalšie hardvérové identifikátory. Na stránke účtu Apple ID (https://appleid.apple.com/sk) môžete upraviť informácie vo svojom Apple ID a pozrieť si zoznam svojich zariadení.

Keď sa prihlásite pomocou svojho Apple ID, budú na tomto iPode povolené služby ako iCloud, iTunes Store, App Store, iMessage, FaceTime a Nájsť môj na iPhone. Informácie o vašom účte Apple ID sa použijú s jednotlivými službami a niektoré dáta z vášho zariadenia vrátane vašich kontaktov, kalendárov, fotiek, dokumentov, zdravia, aktivít, tabov v Safari a dát ďalších apiek budú pre vaše pohodlie odoslané do Apple a uchované ako záloha.

iCloud a súkromie

Prihlásenie do iCloudu

Počas používania iCloudu sú určité dáta, ktoré sú uchované na vašom zariadení, automaticky odosielané a uchované u spoločnosti Apple. Umožňuje vám to automaticky pristupovať k vašim dátam na všetkých vašich zariadeniach a počítačoch („Zariadenia“) prihlásených do iCloudu. Tieto dáta môžu zahŕňať:

 • Kontakty
 • Kalendáre
 • Pripomienky
 • Záložky
 • Taby v Safari
 • Zdravotné dáta
 • Dáta domácnosti
 • Poznámky
 • Fotky
 • Dokumenty
 • Dáta Walletu
 • Kľúčenku a heslá
 • Nastavenia zariadenia a účtu
 • Dáta apiek tretích strán, ktoré používajú iCloud

Bude povolená aj iCloud záloha, ktorá pomáha zabezpečiť, aby ste mali aktuálnu zálohu dát zo zariadenia pre prípad, že ho bude potrebné vymeniť alebo obnoviť.

V Nastaveniach na svojom zariadení môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať jednotlivé funkcie iCloudu a špecifikovať dáta, ktoré budú odosielané do iCloudu.

Zabezpečenie dát v iCloude

iCloud chráni vaše informácie šifrovaním dát počas ich prenosu, uchovaním dát v iCloude v šifrovanom formáte a používaním zabezpečených tokenov na autentifikáciu. Pre určité informácie používa Apple E2EE šifrovanie (end-to-end encryption). Znamená to, že k týmto informáciám máte prístup len vy a len na zariadeniach prihlásených do iCloudu. Nikto iný, dokonca ani spoločnosť Apple, nemá prístup k informáciám, ktoré sú zabezpečené E2EE šifrovaním (end-to-end encryption). Viac informácií o zabezpečení iCloudu nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT202303.

V niektorých prípadoch môžu byť dáta z iCloudu uchované na serveroch partnerov tretích strán, spoločnosť Apple však nikdy neposkytuje šifrovacie kľúče žiadnym tretím stranám.

iCloud Kľúčenka

iCloud Kľúčenka zabezpečuje aktuálnosť a dostupnosť vašich užívateľských mien a hesiel z webových stránok v Safari, informácií o kreditných kartách a informácií o Wi-Fi sieťach na všetkých vašich zariadeniach. Zároveň uchováva informácie o účtoch, ktoré používate v apkách a službách Mail, Kontakty, Kalendáre, Správy, Facebook, Twitter, LinkedIn a ďalších internetových účtoch a automaticky pridáva tieto informácie na všetky vaše zariadenia.

iCloud Kľúčenka používa šifrovanie medzi koncovými užívateľmi a je navrhnutá tak, že k týmto informáciám máte prístup len vy a len na zariadeniach prihlásených do iCloudu. Nikto iný, dokonca ani spoločnosť Apple, nemá prístup k dátam vo vašej iCloud Kľúčenke. iCloud Kľúčenku môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach iCloudu.

iCloud záloha

Počas používania iCloud zálohy môže vaša záloha obsahovať fotky, videá, správy (iMessage, SMS a MMS), dáta apky Zdravie a ďalších apiek, polohové nastavenia (napríklad pripomienky založené na polohe, ktoré ste si nastavili), Visual Voicemail, nastavenia zariadenia, charakteristiky zariadenia a ďalšie dáta z vášho iOS a iPadOS zariadenia v závislosti od vašich nastavení.

Zálohovanie dát konkrétnej apky v iCloude môžete zastaviť. Prejdite do menu Nastavenia > vaše Apple ID > iCloud > Spravovať úložisko > Zálohy, v časti Zálohy vyberte iOS alebo iPadOS zariadenie, ktoré práve používate, a vypnite prepínače apiek, ktoré nechcete zálohovať.

iCloud zálohu môžete úplne vypnúť v nastaveniach iCloudu a namiesto toho zálohovať iOS alebo iPadOS zariadenie v počítači prostredníctvom iTunes. Ak chcete z iCloudu odstrániť všetky dáta záloh, môžete pred vypnutím iCloud zálohy vymazať jednotlivé zálohy. V opačnom prípade budú zálohované dáta uchované po dobu 180 dní.

Zdieľanie dát pomocou iCloudu

Ak používate iCloud na verejné alebo súkromné zdieľanie súborov v apkách Poznámky, Pages, Numbers, Keynote a vybraných apkách tretích strán, zdieľané súbory budú uchované spoločnosťou Apple, ktorá k nim bude môcť pristupovať. Vaše meno a priezvisko priradené k vášmu účtu a názov súboru budú dostupné pre všetkých užívateľov, ktorí majú prístup k odkazu na zdieľané dáta bez ohľadu na to, či ich zdieľate verejne alebo súkromne. Identita účastníkov súkromného zdieľania bude dostupná len pre užívateľov, ktorí boli pozvaní a prijali pozvánku do súkromného zdieľania.

iCloud a apky

Niektoré apky využívajú iCloud na uchovávanie dát a obsahu, ktorý ste poskytli danej apke, takže môžete pristupovať k dátam na všetkých svojich zariadeniach prihlásených do iCloudu. Apka môže v iCloude uchovať všetky vaše dáta alebo len ich časť. Apky tretích strán môžu požiadať o vaše vyhľadanie, takže ostatným užívateľom danej apky sa pri vyhľadávaní pomocou Apple ID zobrazí vaše meno a priezvisko.

Apke môžete zabrániť uchovávať dáta v iCloude tak, že ju vypnete v časti Spravovať apky, ktoré vás môžu vyhľadať.

Nájsť môj

Keď sa na svojich zariadeniach prihlásite a povolíte iCloud, automaticky sa zapnú určité funkcie služby Nájsť môj. Medzi tieto funkcie patrí možnosť prehrania zvuku na zariadení, zamknutia zariadenia na diaľku a zobrazenia správy na zariadení, prípadne vymazanie zariadenia na diaľku. Vaše zariadenia s bezpečnostným čipom budú tiež chránené zámkom aktivácie a nebude ich možné vymazať alebo opätovne aktivovať bez vášho hesla. Funkcia Nájsť môj na vašom iPhone ho takisto automaticky zapne na každých spárovaných Apple Watch. Funkciu Nájsť môj môžete zapnúť aj pre Apple Watch, ktoré ju zapnú na vašom spárovanom iPhone.

Počas používania služby Nájsť môj bude poloha vášho zariadenia, ako aj informácie o vašom zariadení a účte, odoslaná do spoločnosti Apple, kde bude uchovaná s cieľom poskytovania tejto služby. Poloha vášho zariadenia je odosielaná do spoločnosti Apple len v prípade, ak aktívne požiadate o polohu zariadenia alebo príslušenstva. Spoločnosť Apple uchová informácie o polohe a sprístupní ich pre vás na 24 hodín. Po uplynutí tohto času budú informácie o polohe zariadenia vymazané. Keď máte povolené lokalizačné služby, môžete sa tiež rozhodnúť zdieľať aktuálnu polohu svojho zariadenia pomocou funkcií Nájsť môj a Zdieľať moju polohu. Počas používania týchto funkcií je poloha vášho zariadenia odosielaná do spoločnosti Apple len v prípade, ak bude aktívne požiadaná priateľom, s ktorým svoju polohu zdieľate. Informácie o polohe sa zachovajú na 2 hodiny. Po uplynutí tohto času budú informácie o polohe zariadenia vymazané. Funkcie Nájsť môj a Zdieľať moju polohu sú zapnuté, len ak sa aktívne rozhodnete zdieľať s niekým svoju polohu.

Funkcia Nájsť môj vám pomôže lokalizovať vaše zariadenia na mape v prípade, že máte zapnuté Lokalizačné služby. Ak sa rozhodnete používať funkciu Poslať poslednú polohu, posledná známa poloha vášho zariadenia sa automaticky odošle do spoločnosti Apple vždy, keď batéria vášho zariadenia dosiahne kriticky nízku úroveň nabitia.

Funkcia Nájsť môj dokáže pomôcť nájsť zariadenia pomocou funkcie Hľadanie offline, dokonca aj keď nie sú pripojené na internet. Ak je Hľadanie offline zapnuté, vaše zariadenia zistia prítomnosť chýbajúcich zariadení cez Bluetooth. Ak sa nájde chýbajúce zariadenie, vaše zariadenia použijú Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie na bezpečné nahlásenie jeho polohy späť vlastníkovi. Nahlasovanie polohy je šifrované medzi dvomi koncovými zariadeniami a spoločnosť Apple nedokáže zistiť polohu žiadneho offline zariadenia, ako ani toho, ktoré jeho polohu nahlasuje. Hľadanie offline môžete vypnúť na iPhone ak prejdete na Nastavenia > vaše Apple ID > Nájsť môj > Nájsť môj iPhone > Hľadanie offline.

Nájsť môj a Zámok aktivácie môžete vypnúť na svojom iOS alebo iPadOS zariadení ak prejdete na Nastavenia > vaše Apple ID > Nájsť môj > Nájsť môj iPhone alebo iPadOS a vypnete prepínač Nájsť môj iPhone alebo iPad a na macOS zariadení ak prejdete na Systémové nastavenia > iCloud > Nájsť môj Mac.

Službu Nájsť môj iPod a Zámok aktivácie môžete na svojom iOS zariadení vypnúť tak, že otvoríte Nastavenia > Apple ID > iCloud > Nájsť môj iPhone alebo Nájsť môj iPad a vypnete prepínač Nájsť môj iPad alebo Nájsť môj iPhone. Na macOS zariadení to urobíte tak, že prejdete do Nastavenia > iCloud > Nájsť môj Mac.

Služby spoločnosti Apple, ktoré vyžadujú iCloud

Ak chcete používať služby spoločnosti Apple ako Apple Pay, Zdieľanie aktivity, Domácnosť, Handoff, Univerzálna schránka a odomykanie pomocou Apple Watch, musíte sa na svojom zariadení prihlásiť do iCloudu. Apple používa váš iCloud plán na overenie vašej spôsobilosti nastaviť a používať funkciu Bezpečné nahrávanie na kamere v apke Domácnosť. Apple nemá prístup k obsahu nahrávok vašej kamery. Nemusíte však používať všetky funkcie iCloudu. V nastaveniach iCloudu na svojom zariadení môžete vypnúť ľubovoľné funkcie iCloudu, ktoré nechcete používať.

Odhlásenie z iCloudu

Ak chcete zastaviť používanie iCloudu na svojom iOS alebo iPadOS zariadení a ľubovoľných spárovaných Apple Watch, môžete sa odhlásiť z iCloudu. Prejdite do menu Nastavenia > vaše Apple ID a klepnite na tlačidlo Odhlásiť sa. Ak chcete zastaviť používanie iCloudu na svojom Macu, prejdite do panela iCloud v Systémových nastaveniach a odhláste sa z iCloudu. Zrejme bude potrebné zadať heslo vášho Apple ID.

Rodinné zdieľanie

Rodinné zdieľanie vám umožňuje zdieľať určitý obsah, polohu, predplatné a informácie o používaní obrazovky medzi členmi rodiny. Rozhodnúť sa, ktoré funkcie sa majú zdieľať, môže organizátor rodiny. Ak je Rodinné zdieľanie povolené pre Apple Music, Apple TV, Arcade alebo News+, členovia rodiny sa budú naďalej prihlasovať do každej služby pomocou svojich Apple ID a svoje jednotlivé knižnice a odporúčania si uchovajú súkromné, a zároveň budú môcť využívať výhody rodinného plánu. Podobne dáva zapnutie Rodinného zdieľania pre úložisko iCloud každému členovi rodiny prístup k plánu rodinného úložiska, a zároveň sa ponechajú oddelené individuálne účty a súbory.

Ak je povolené Zdieľanie nákupov, členovia vašej rodiny budú mať automaticky prístup k mnohým vašim minulým a budúcim nákupom v App Store, Apple Books a Apple Music, pokiaľ sa nerozhodnete tieto nákupy skryť. Ak to chcete urobiť, môžete skryť jednotlivé nákupy v iTunes, Apple Books a App Store, prípadne vypnúť funkciu Zdieľať moje nákupy v nastaveniach vášho osobného rodinného zdieľania. K nákupom v App Store, Apple Books a Apple Music bude naďalej dostávať potvrdenia o nákupe organizátor rodiny, a to aj v prípade, ak ste svoje nákupy skryli.

Ak sa rozhodnete zdieľať svoju polohu s rodinou, všetci jej členovia budú automaticky môcť vidieť polohu všetkých vašich zariadení v apke Nájsť môj, takže vám môžu pomôcť nájsť stratené zariadenie alebo uvidieť vašu aktuálnu polohu na mape. Spravovať alebo vypnúť zdieľanie polohy s jednotlivými členmi rodiny môžete v nastaveniach Nájsť môj na svojom zariadení.

Ak ste organizátor rodiny a povolíte Čas pred obrazovkou pre rodinu, budete môcť zobrazovať niektoré informácie o používaní zariadení vašej rodiny. Organizátor rodiny môže navyše nastaviť pre rodinu limity pre Čas pred obrazovkou, ktoré sa pre deti automaticky použijú. Organizátor rodiny môže udeliť povolenie členom rodiny zobrazovať informácie o Čase pred obrazovkou iných členov rodiny

iMessage a FaceTime

Keď sa na iPhone prihlásite pomocou svojho Apple ID, budete automaticky prihlásení do služieb iMessage a FaceTime. Vaše Apple ID alebo telefónne čísla sa zobrazia osobám, ktoré kontaktujete, a ostatné osoby vás budú môcť kontaktovať pomocou vášho Apple ID a emailových adries alebo telefónnych čísiel vo vašom účte. Viac informácií o iMessage, FaceTime a súkromí nájdete v Nastavenia > Správy > O iMessage, FaceTime a súkromí.

iTunes Store, App Store a Hudba

Keď sa na iPhone prihlásite pomocou svojho Apple ID, budete automaticky prihlásení do iTunes Storu, App Storu a Apple Music, takže môžete rýchlo a jednoducho nakupovať alebo začať používať Apple Music. Všetky nákupy, ktoré uskutočníte, budú zaznamenané v našich systémoch, takže si zakúpené položky môžete kedykoľvek znovu stiahnuť. Ak používate Apple Music, vaša história počúvania môže byť uchovaná a použitá na poskytovanie osobných odporúčaní v časti Pre vás. Zdieľanie histórie počúvania môžete vypnúť v nastaveniach Apple Music.

Ak je vo vašom regióne dostupná služba iTunes Match a používate ju, iCloud bude zhromažďovať informácie o médiách vo vašej knižnici iTunes a buď ich priradí k skladbám, ktoré sú dostupné v iTunes Store, alebo odošle skladby, ktoré sa nepodarilo priradiť. K týmto skladbám bude potom možné pristupovať zo všetkých vašich oprávnených zariadení.

Viac informácií o iTunes Store, App Store a Hudbe nájdete v časti O obchodoch a súkromí.

Dáta týkajúce sa používania

Zhromažďujeme aj dáta týkajúce sa používania iCloudu s cieľom poskytovať túto službu a vylepšovať jej kvalitu. Aby sme vedeli poskytnúť pomoc pri riešení potenciálnych problémov zákazníkov, môže byť časť týchto dát priradená k vášmu Apple ID. Vašu IP adresu môžeme použiť na stanovenie mesta a krajiny, z ktorej pristupujete k službe, no tieto informácie neuchovávame.

S informáciami zhromažďovanými spoločnosťou Apple sa po celý čas bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: