Apple ID a súkromie

Apple ID chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.


 • Po prihlásení použitím vášho Apple ID budú na tomto iPhone povolené služby ako iCloud, App Store, iMessage a Nájsť môj iPhone.
 • Niektoré dáta vrátane vašich kontaktov, kalendárov, fotiek, dokumentov, zdravia, aktivít a dát ďalších apiek budú pre vaše pohodlie odoslané do Apple a uchované ako záloha.
 • Vaše zariadenie bude taktiež priradené k vášmu Apple ID s cieľom poskytovať lepšie služby a podporu.

Vaše Apple ID a všetky služby Apple sú od základov navrhnuté tak, aby chránili vaše súkromie. Snažíme sa zhromažďovať len tie dáta, ktoré potrebujeme na vylepšovanie vašich skúseností. Pri ich zhromažďovaní sa domnievame, že je pre vás dôležité vedieť, aké dáta zhromažďujeme a prečo ich potrebujeme, aby ste sa mohli správne rozhodnúť.

Apple ID je osobný účet, ktorý vám umožňuje pristupovať k službám spoločnosti Apple ako iCloud, App Store, iTunes Store, iMessage a FaceTime a k vášmu obsahu na všetkých vašich zariadeniach a na webe. Vaše Apple ID obsahuje informácie, ktoré používate na prihlasovanie, ako aj všetky kontaktné, platobné a bezpečnostné informácie, ako sú napríklad dôveryhodné telefónne čísla alebo bezpečnostné otázky, ktoré používate v službách spoločnosti Apple. Zároveň sa s cieľom poskytovania kvalitnejších služieb a podpory uchováva aj názov vášho zariadenia a ďalšie hardvérové identifikátory. Tieto informácie vám taktiež umožňujú jednoducho zistiť stav záruky vášho zariadenia. Na stránke účtu Apple ID (https://appleid.apple.com/sk) môžete upraviť informácie vo svojom Apple ID a pozrieť si zoznam svojich zariadení.

Keď sa prihlásite pomocou svojho Apple ID, budú na tomto iPhone povolené služby ako iCloud, iTunes Store, App Store, iMessage, FaceTime a Nájsť môj iPhone. Informácie o vašom účte Apple ID sa použijú s jednotlivými službami a niektoré dáta z vášho zariadenia vrátane vašich kontaktov, kalendárov, fotiek, dokumentov, zdravia, aktivít, tabov v Safari a dát ďalších apiek budú pre vaše pohodlie odoslané do Apple a uchované ako záloha.

iCloud a súkromie

Prihlásenie do iCloudu

Počas používania iCloudu sú určité dáta, ktoré sú uchované na vašom zariadení, automaticky odosielané a uchované u spoločnosti Apple. Umožňuje vám to automaticky pristupovať k vašim dátam na všetkých vašich zariadeniach a počítačoch („Zariadenia“) prihlásených do iCloudu. Tieto dáta môžu zahŕňať:

 • Kontakty 
 • Kalendáre 
 • Pripomienky 
 • Záložky 
 • Taby v Safari
 • Zdravotné dáta 
 • Dáta domácnosti
 • Poznámky
 • Fotky
 • Dokumenty
 • Dáta Walletu
 • Kľúčenku a heslá
 • Nastavenia zariadenia a účtu
 • Dáta apiek tretích strán, ktoré používajú iCloud

Bude povolená aj iCloud záloha, ktorá pomáha zabezpečiť, aby ste mali aktuálnu zálohu dát zo zariadenia pre prípad, že ho bude potrebné vymeniť alebo obnoviť.

V Nastaveniach na svojom zariadení môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať jednotlivé funkcie iCloudu a špecifikovať dáta, ktoré budú odosielané do iCloudu.

Zabezpečenie dát v iCloude

iCloud chráni vaše informácie šifrovaním dát počas ich prenosu, uchovaním dát v iCloude v šifrovanom formáte a používaním zabezpečených tokenov na autentifikáciu. Pre určité informácie používa Apple šifrovanie medzi koncovými užívateľmi. Znamená to, že k týmto informáciám máte prístup len vy a len na zariadeniach prihlásených do iCloudu. Nikto iný, dokonca ani spoločnosť Apple, nemá prístup k informáciám, ktoré sú zabezpečené šifrovaním medzi koncovými užívateľmi. Viac informácií o zabezpečení iCloudu nájdete na stránke https://support.apple.com/sk-sk/HT202303.

V niektorých prípadoch môžu byť dáta z iCloudu uchované na serveroch partnerov tretích strán, spoločnosť Apple však nikdy neposkytuje šifrovacie kľúče žiadnym tretím stranám.

iCloud Kľúčenka

iCloud Kľúčenka zabezpečuje aktuálnosť a dostupnosť vašich užívateľských mien a hesiel z webových stránok v Safari, informácií o kreditných kartách a informácií o Wi-Fi sieťach na všetkých vašich zariadeniach. Zároveň uchováva informácie o účtoch, ktoré používate v apkách a službách Mail, Kontakty, Kalendáre, Správy, Facebook, Twitter, LinkedIn a ďalších internetových účtoch a automaticky pridáva tieto informácie na všetky vaše zariadenia.

iCloud Kľúčenka používa šifrovanie medzi koncovými užívateľmi a je navrhnutá tak, že k týmto informáciám máte prístup len vy a len na zariadeniach prihlásených do iCloudu. Nikto iný, dokonca ani spoločnosť Apple, nemá prístup k dátam vo vašej iCloud Kľúčenke. iCloud Kľúčenku môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach iCloudu.

iCloud záloha

Počas používania iCloud zálohy môže vaša záloha obsahovať fotky, videá, správy (iMessage, SMS a MMS), dáta apky Zdravie a ďalších apiek, polohové nastavenia (napríklad pripomienky založené na polohe, ktoré ste si nastavili), Visual Voicemail, nastavenia zariadenia, charakteristiky zariadenia a ďalšie dáta z vášho iOS zariadenia v závislosti od vašich nastavení.

Zálohovanie dát konkrétnej apky v iCloude môžete zastaviť. Prejdite do Nastavení a klepnite na svoje Apple ID, iCloud, Spravovať úložisko, Záloha, v časti Zálohy vyberte iOS zariadenie, ktoré práve používate, a vypnite prepínače apiek, ktoré nechcete zálohovať.

iCloud zálohu môžete úplne vypnúť v nastaveniach iCloudu a namiesto toho zálohovať iOS zariadenie v počítači prostredníctvom iTunes. Ak chcete z iCloudu odstrániť všetky dáta záloh, môžete pred vypnutím iCloud zálohy vymazať jednotlivé zálohy. V opačnom prípade budú zálohované dáta uchované po dobu 180 dní.

Zdieľanie dát pomocou iCloudu

Ak používate iCloud na verejné alebo súkromné zdieľanie súborov v apkách Poznámky, Pages, Numbers, Keynote a vybraných apkách tretích strán, zdieľané súbory budú uchované spoločnosťou Apple, ktorá k nim bude môcť pristupovať. Vaše meno a priezvisko priradené k vášmu účtu a názov súboru budú dostupné pre všetkých užívateľov, ktorí majú prístup k odkazu na zdieľané dáta bez ohľadu na to, či ich zdieľate verejne alebo súkromne. Identita účastníkov súkromného zdieľania bude dostupná len pre užívateľov, ktorí boli pozvaní a prijali pozvánku do súkromného zdieľania.

iCloud a apky

Niektoré apky využívajú iCloud na uchovávanie dát a obsahu, ktorý ste poskytli danej apke, takže môžete pristupovať k dátam na všetkých svojich zariadeniach prihlásených do iCloudu. Apka môže v iCloude uchovať všetky vaše dáta alebo len ich časť. Apky tretích strán môžu požiadať o vaše vyhľadanie, takže ostatným užívateľom danej apky sa pri vyhľadávaní pomocou Apple ID zobrazí vaše meno a priezvisko.

Apke môžete zabrániť uchovávať dáta v iCloude tak, že ju vypnete v časti Apky využívajúce iCloud v nastaveniach iCloudu.

Nájsť môj iPhone

Keď sa na svojom zariadení prihlásite a povolíte iCloud, automaticky sa zapnú určité funkcie služby Nájsť môj iPhone. Medzi tieto funkcie patrí možnosť prehrania zvuku na zariadení, zamknutia zariadenia na diaľku a zobrazenia správy na zariadení, prípadne vymazanie zariadenia na diaľku. Ak zároveň povolíte lokalizačné služby, služba Nájsť môj iPhone vám zároveň pomôže zobraziť polohu zariadenia na mape a umožní zobraziť miesto, na ktorom bolo naposledy pripojené podporované príslušenstvo. Ak sa rozhodnete povoliť funkciu Odoslať poslednú polohu, bude do Apple automaticky odoslaná posledná známa poloha zariadenia vždy, keď batéria zariadenia klesne pod kritickú úroveň.

Ak službu Nájsť môj iPhone povolíte na iPhone, bude automaticky povolená aj na všetkých spárovaných Apple Watch. Službu Nájsť môj iPhone môžete povoliť aj pre Apple Watch, čím ju povolíte na spárovanom iPhone.

Počas používania služby Nájsť môj iPhone bude poloha vášho zariadenia, ako aj informácie o vašom zariadení a účte, odoslaná do spoločnosti Apple, kde bude uchovaná s cieľom poskytovania tejto služby. Poloha vášho zariadenia je odosielaná do spoločnosti Apple len v prípade, ak aktívne požiadate o polohu zariadenia alebo príslušenstva. Spoločnosť Apple uchová informácie o polohe a sprístupní ich pre vás na 24 hodín. Po uplynutí tohto času budú informácie o polohe zariadenia vymazané.

Službu Nájsť môj iPhone môžete na zariadení vypnúť tak, že otvoríte Nastavenia > Apple ID > iCloud > Nájsť môj iPhone a vypnete prepínač Nájsť môj iPhone.

Nájsť priateľov a Zdieľať moju polohu

Ak ste povolili lokalizačné služby, môžete zdieľať aktuálnu polohu svojho zariadenia s ľubovoľnými osobami pomocou funkcií Nájsť priateľov a Zdieľať moju polohu. Počas používania týchto funkcií je vaša poloha odoslaná do spoločnosti Apple len v prípade, ak o ňu aktívne požiada priateľ, s ktorým ju zdieľate. Následne bude uchovaná po dobu 2 hodín a po uplynutí toho času vymazaná.

Funkcie Nájsť priateľov a Zdieľať moju polohu sú povolené len v prípade, ak sa aktívne rozhodnete zdieľať svoju polohu s inými osobami.

Služby spoločnosti Apple, ktoré vyžadujú iCloud

Ak chcete používať služby spoločnosti Apple ako Apple Pay, Zdieľanie aktivity, Domácnosť, Handoff, Univerzálna schránka a automatické odomykanie pomocou Apple Watch, musíte sa na svojom zariadení prihlásiť do iCloudu. Nemusíte však používať všetky funkcie iCloudu. V nastaveniach iCloudu na svojom zariadení môžete vypnúť ľubovoľné funkcie iCloudu, ktoré nechcete používať.

Odhlásenie z iCloudu

Ak chcete zastaviť používanie iCloudu na svojom iOS zariadení a ľubovoľných spárovaných Apple Watch, môžete sa odhlásiť z iCloudu. Prejdite do Nastavení, klepnite na svoje Apple ID a potom klepnite na tlačidlo Odhlásiť sa. Ak chcete zastaviť používanie iCloudu na svojom Macu, prejdite do panela iCloud v Systémových nastaveniach a odhláste sa z iCloudu. Zrejme bude potrebné zadať heslo vášho Apple ID.

Rodinné zdieľanie

Rodinné zdieľanie vám umožňuje zdieľať medzi členmi rodiny obsah, polohu a informácie týkajúce sa používania zariadenia. Ľubovoľní členovia vašej rodiny budú môcť pristupovať k vašim nákupom a prezerať si vašu históriu nákupov. Ak povolíte zdieľanie nákupov, organizátorovi vašej rodiny budú zároveň doručované príjmové doklady zo všetkých nákupov uskutočnených v obchodoch App Store, Apple Books a iTunes. Ak chcete skryť nákupy, vypnite možnosť Zdieľať moje nákupy v nastaveniach Rodinného zdieľania. Ak vyberiete možnosť zdieľania vašej polohy s členmi rodiny, všetci členovia rodiny, s ktorými svoju polohu zdieľate, si budú môcť prezerať polohu všetkých vašich zariadení, pokiaľ sa na svojom zariadení v časti Systémové služby v nastaveniach Lokalizačných služieb nerozhodnete zakázať funkciu Nájsť môj iPhone. Ak povolíte funkciu Čas pred obrazovkou pre rodinu, budete si môcť prezerať určité informácie týkajúce sa používania zariadení členov rodiny a nastaviť vybrané limity. Navzájom si prezerať informácie týkajúce sa používania zariadenia môžu len členovia rodiny, ktorí majú pridelené práva.

iMessage a FaceTime

Keď sa na iPhone prihlásite pomocou svojho Apple ID, budete automaticky prihlásení do služieb iMessage a FaceTime. Vaše Apple ID alebo telefónne čísla sa zobrazia osobám, ktoré kontaktujete, a ostatné osoby vás budú môcť kontaktovať pomocou vášho Apple ID a emailových adries alebo telefónnych čísiel vo vašom účte. Viac informácií o iMessage, FaceTime a súkromí nájdete v Nastavenia > Správy > O iMessage, FaceTime a súkromí.

iTunes Store, App Store a Apple Music

Keď sa na iPhone prihlásite pomocou svojho Apple ID, budete automaticky prihlásení do iTunes Storu, App Storu a Apple Music, takže môžete rýchlo a jednoducho nakupovať alebo začať používať Apple Music. Všetky nákupy, ktoré uskutočníte, budú zaznamenané v našich systémoch, takže si zakúpené položky môžete kedykoľvek znovu stiahnuť. Ak používate Apple Music, vaša história počúvania môže byť uchovaná a použitá na poskytovanie osobných odporúčaní v časti Pre vás. Zdieľanie histórie počúvania môžete vypnúť v nastaveniach Apple Music.

Ak je vo vašom regióne dostupná služba iTunes Match a používate ju, iCloud bude zhromažďovať informácie o médiách vo vašej knižnici iTunes a buď ich priradí k skladbám, ktoré sú dostupné v iTunes Store, alebo odošle skladby, ktoré sa nepodarilo priradiť. K týmto skladbám bude potom možné pristupovať zo všetkých vašich oprávnených zariadení.

Viac informácií o iTunes Store, App Store a Apple Music nájdete v časti O obchodoch a súkromí.

Game Center

Keď sa na iPhone prihlásite pomocou svojho Apple ID, budete automaticky prihlásení do Game Center. Game Center vám umožňuje zapojiť sa do aktivít súvisiacich s hraním hier, predovšetkým do účasti v tabuľkách, hier pre viacerých hráčov a sledovania úspechov.

Počas používania Game Center môžu ostatní užívatelia vidieť vašu prezývku v Game Center a ľubovoľné súvisiace dáta. Počas hrania hier, ktoré podporujú viacerých hráčov, budú môcť ostatní užívatelia pristupujúci do Game Center z rovnakej hry, v rovnakej Wi-Fi sieti, lokálnej sieti alebo v dosahu Bluetooth vidieť, že ste nablízku (pokiaľ túto funkciu nevypnete) a zobrazí sa im vaša prezývka. Vaše skutočné meno sa zobrazí len užívateľom, ktorých ste požiadali o priateľstvo. Užívatelia, ktorých ste o priateľstvo nepožiadali, uvidia len vašu prezývku.

Dáta týkajúce sa používania

Zhromažďujeme aj dáta týkajúce sa používania iCloudu s cieľom poskytovať túto službu a vylepšovať jej kvalitu. Aby sme vedeli poskytnúť pomoc pri riešení potenciálnych problémov zákazníkov, môže byť časť týchto dát priradená k vášmu Apple ID. Vašu IP adresu môžeme použiť na stanovenie mesta a krajiny, z ktorej pristupujete k službe, no tieto informácie neuchovávame.

S informáciami prijatými spoločnosťou Apple sa po celý čas bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: