Používanie obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine v Pages, Numbers a Keynote

Prečítajte si, ako vytvárať a upravovať dokumenty písané sprava doľava.

Pri používaní obojsmerného jazyka je predvolený smer textu, textových polí a tabuliek sprava doľava. Smer písania sa určí podľa vybranej klávesnice vo chvíli, keď do dokumentu prvýkrát zadáte text. 

Kontrola jazyka

Aplikácie Pages, Numbers a Keynote podporujú používanie obojsmerných jazykov, ako je napríklad arabčina alebo hebrejčina. Prečítajte si, ako pridať jazyk medzi vstupné zdroje na Macuako pridať klávesnicu na iPhone, iPade alebo iPode touchako zmeniť jazyk na stránke iCloud.com.


Vytvorenie dokumentu

Po pridaní obojsmerného jazyka vyberte šablónu, pomocou ktorej chcete dokument vytvoriť. 

 • Na Macu: Vyberte položky Súbor > Nový a potom vyberte šablónu. V pravom dolnom rohu vyberte obojsmerný jazyk a kliknite na položku Vybrať.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na tlačidlo Pridať, v ľavom hornom rohu vyberte obojsmerný jazyk a potom klepnite na šablónu.
 • Na stránke iCloud.com: Kliknite na tlačidlo Pridať, v pravom hornom rohu vyberte obojsmerný jazyk, vyberte šablónu a kliknite na položku Vybrať.

Nastavenie jazyka existujúceho dokumentu

Novovytvorený dokument bude používať jazyk vášho zariadenia. Prečítajte si, ako zmeniť jazyk na Macu a na iPhone, iPad alebo iPode touch

Jazyk existujúceho dokumentu zmeňte podľa postupu určeného pre vaše zariadenie.

V Macu:

 1. Vyberte položky Súbor > Rozšírené > Jazyk a región.
 2. Vyberte jazyk.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Klepnite na tlačidlo Viac a potom klepnite na položku Jazyk a región.
 2. Klepnite na položku Jazyk a vyberte jazyk.
 3. Klepnite na položku Región a vyberte región.
 4. Klepnite na položku Hotovo.


Práca s obojsmerným textom a tabuľkami

Jeden dokument môže obsahovať text písaný sprava doľava aj text písaný zľava doprava. Prečítajte si, ako zmeniť smer textu pri písaní, textu v tabuľke alebo na iných miestach.

Zmena smeru pri písaní

 • Na Macu alebo na stránke iCloud.com: Kliknite na tlačidlo Formát a potom kliknite na tlačidlo Sprava doľava.
 • Na iPhone alebo iPode touch: Klepnite na tlačidlo Formát a potom na tlačidlo Sprava doľava.

Zmena smeru v tabuľke

 • Na Macu alebo na stránke iCloud.com: Kliknite na tabuľku, kliknite na tlačidlo Formát a potom kliknite na možnosť Obrátený smer tabuľky alebo Obrátený smer tabuľky.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na tabuľku, klepnite na tlačidlo Formát, rolujte nadol a klepnite na položku Obrátený smer tabuľky.

Zmena smeru celého hárka

Ak chcete zmeniť smer všetkých tabuliek na jednom hárku v dokumente Numbers:

 1. Klepnite alebo kliknite na hárok.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Obrátený smer hárka.

Používanie dvojstrán

Keď v dokumente Pages zapnete dvojstrany a zároveň používate obojsmerný jazyk, strany sa budú automaticky zobrazovať sprava doľava.

Ak chcete používať dvojstrany v novom dokumente, vo výbere šablón vyberte šablónu knihy. V existujúcom dokumente zapnite dvojstrany podľa postupu určeného pre vaše zariadenie:

 • Na Macu: Kliknite v pravom hornom rohu na Možnosti dokumentu a vyberte položku Protiľahlé strany.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na tlačidlo Viac, klepnite na položku Nastavenie dokumentu , klepnite na tlačidlo Inšpektor dokumentu a potom rolujte nadol a zapnite možnosť Protiľahlé strany.


Práca s obojsmerným textom v grafoch

Pri používaní obojsmerného jazyka sa budú text, formátované čísla, dátumu a popisy v grafoch zobrazovať sprava doľava.

Dátum zverejnenia: