Používanie obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine v apkách Pages, Numbers a Keynote

Prečítajte si, ako vytvárať a upravovať dokumenty písané sprava doľava.

Pri používaní obojsmerného jazyka je predvolený smer textu, textových polí a tabuliek sprava doľava. Smer písania sa určí podľa vybranej klávesnice vo chvíli, keď do dokumentu prvýkrát zadáte text. 


Pridanie klávesnice

Apky Pages, Numbers a Keynote podporujú používanie obojsmerných jazykov, ako je napríklad arabčina alebo hebrejčina. Ak chcete používať obojsmerné jazyky, zmeňte si nastavenia klávesnice.

Na Macu:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Klávesnica.
 2. Kliknite na položku Vstupné zdroje.
 3. Kliknite na tlačidlo Pridať 
 4. Vyberte jazyk a klávesnicu.
 5. Kliknite na Pridať.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch: 

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Všeobecné.
 3. Klepnite na položku Klávesnica.
 4. Klepnite na Klávesnice.
 5. Klepnite na položku Pridať novú klávesnicu a potom vyberte jazyk.


Pridanie preferovaného jazyka

Ak sa váš jazyk nezobrazuje v zozname preferovaných jazykov, môžete si ho v každom zariadení pridať.

Na Macu:

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a potom kliknite na Jazyk a región.
 2. V časti Preferované jazyky kliknite na tlačidlo Pridať 
 3. Vyberte jazyk a klávesnicu.
 4. Kliknite na Pridať.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch: 

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Všeobecné.
 3. Klepnite na Jazyk a región.
 4. Klepnite na iné jazyky a potom vyberte svoj jazyk.

Po zmene jazykových nastavení skontrolujte, či sú preferované jazyky uvedené v časti Jazyk a región správne.


Vytvorenie dokumentu

Po pridaní obojsmerného jazyka vyberte šablónu, pomocou ktorej chcete dokument vytvoriť. 

 • Na Macu vyberte Súbor > Nový a potom vyberte šablónu. V pravom dolnom rohu vyberte obojsmerný jazyk a kliknite na položku Vybrať.
 • Na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Nový dokument , na paneli s nástrojmi vyberte obojsmerný jazyk a potom klepnite na šablónu.
 • Online na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Nový dokument , vyberte obojsmerný jazyk, vyberte šablónu a potom kliknite na Vybrať.

Nastavenie jazyka existujúceho dokumentu

Novovytvorený dokument bude používať jazyk vášho zariadenia. Prečítajte si, ako zmeniť jazyk na Macu a na iPhone, iPade alebo iPode touch

Jazyk existujúceho dokumentu zmeňte podľa postupu určeného pre vaše zariadenie.

Na Macu:

 1. Vyberte položky Súbor > Rozšírené > Jazyk a región.
 2. Vyberte jazyk.
 3. Kliknite na OK.

Na iPhone alebo iPade:

 1. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Jazyk a región.
 2. Klepnite na položku Jazyk a vyberte jazyk.
 3. Klepnite na položku Región a vyberte región.
 4. Klepnite na Hotovo.


Práca s obojsmerným textom a tabuľkami

Jeden dokument môže obsahovať text písaný sprava doľava aj text písaný zľava doprava. Prečítajte si, ako zmeniť smer textu pri písaní, textu v tabuľke alebo na iných miestach.

Zmena smeru pri písaní

 • Na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Formát  a potom klepnite na tlačidlo Sprava doľava Tlačidlo Sprava doľava.
 • Na Macu kliknite na tlačidlo Formát , vyberte tab Text a potom kliknite na tlačidlo Sprava doľava Tlačidlo Sprava doľava.
 • Online na stránke iCloud.com kliknite na tlačidlo Formát Tlačidlo Formát, vyberte tab Text a potom kliknite na tlačidlo Sprava doľava Tlačidlo Sprava doľava

Zmena smeru v tabuľke

 • Na iPhone alebo iPade klepnite na tabuľku, klepnite na tlačidlo Formát , vyberte tab Tabuľka, rolujte nadol a potom klepnite na Obrátený smer tabuľky.
 • Na Macu kliknite na tabuľku, kliknite na tlačidlo Formát , vyberte tab Tabuľka a potom kliknite na jedno z tlačidiel Obrátený smer tabuľky (Tlačidlo Obrátený smer tabuľky alebo Tlačidlo Obrátený smer tabuľky).
 • Online na stránke iCloud.com kliknite na tabuľku, kliknite na tlačidlo Formát Tlačidlo Formát, vyberte tab Tabuľka a potom kliknite na jedno z tlačidiel Obrátený smer tabuľky (Tlačidlo Obrátený smer tabuľky alebo Tlačidlo Obrátený smer tabuľky).

Zmena smeru celého hárka

Ak chcete zmeniť smer všetkých tabuliek na jednom hárku v dokumente Numbers:

 1. Klepnite alebo kliknite na hárok.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Obrátený smer hárka.

Používanie protiľahlých strán

Keď v dokumente Pages zapnete dvojstrany a zároveň používate obojsmerný jazyk, strany sa budú automaticky zobrazovať sprava doľava.

Ak chcete používať dvojstrany v novom dokumente, vo výbere šablón vyberte šablónu knihy. V existujúcom dokumente zapnite dvojstrany podľa postupu určeného pre vaše zariadenie:

 • Na Macu kliknite v pravom hornom rohu na tlačidlá Možnosti dokumentu  a vyberte Protiľahlé strany.
 • Na iPhone alebo iPade klepnite na tlačidlo Viac , klepnite na Nastavenie dokumentu, rolujte nadol a zapnite možnosť Protiľahlé strany.


Práca s obojsmerným textom v grafoch

Pri používaní obojsmerného jazyka sa budú text, formátované čísla, dátumy a popisy v grafoch zobrazovať sprava doľava.

 

Dátum zverejnenia: