Používanie obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine v aplikáciách Pages, Numbers a Keynote

Prečítajte si, ako vytvárať a upravovať dokumenty písané sprava doľava.

Pri používaní obojsmerného jazyka je predvolený smer textu, textových polí a tabuliek sprava doľava. Smer písania sa určí podľa vybranej klávesnice vo chvíli, keď do dokumentu prvýkrát zadáte text. 

Pridanie klávesnice

Aplikácie Pages, Numbers a Keynote podporujú používanie obojsmerných jazykov, ako je napríklad arabčina alebo hebrejčina. Ak chcete používať obojsmerné jazyky, zmeňte si nastavenia klávesnice.

Na Macu:

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Klávesnica.
 2. Kliknite na položku Vstupné zdroje.
 3. Kliknite na tlačidlo pridania tlačidlo Pridať
 4. Vyberte jazyk a klávesnicu.
 5. Kliknite na položku Pridať.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch: 

 1. Prejdite do menu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Všeobecné.
 3. Klepnite na položku Klávesnica.
 4. Klepnite na položku Klávesnice.
 5. Klepnite na položku Pridať novú klávesnicu a potom vyberte jazyk.


Vytvorenie dokumentu

Po pridaní obojsmerného jazyka vyberte šablónu, pomocou ktorej chcete dokument vytvoriť. 

 • Na Macu: Vyberte položky Súbor > Nový a potom vyberte šablónu. V pravom dolnom rohu vyberte obojsmerný jazyk a kliknite na položku Vybrať.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na tlačidlo Pridať, v ľavom hornom rohu vyberte obojsmerný jazyk a potom klepnite na šablónu.
 • Na stránke iCloud.com: Kliknite na tlačidlo Pridať, v pravom hornom rohu vyberte obojsmerný jazyk, vyberte šablónu a kliknite na položku Vybrať.

Nastavenie jazyka existujúceho dokumentu

Novovytvorený dokument bude používať jazyk vášho zariadenia. Prečítajte si, ako zmeniť jazyk na Macu a na iPhone, iPad alebo iPode touch

Jazyk existujúceho dokumentu zmeňte podľa postupu určeného pre vaše zariadenie.

Na Macu:

 1. Vyberte položky Súbor > Rozšírené > Jazyk a región.
 2. Vyberte jazyk.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Klepnite na tlačidlo Viac a potom klepnite na položku Jazyk a región.
 2. Klepnite na položku Jazyk a vyberte jazyk.
 3. Klepnite na položku Región a vyberte región.
 4. Klepnite na položku Hotovo.


Práca s obojsmerným textom a tabuľkami

Jeden dokument môže obsahovať text písaný sprava doľava aj text písaný zľava doprava. Prečítajte si, ako zmeniť smer textu pri písaní, textu v tabuľke alebo na iných miestach.

Zmena smeru pri písaní

 • Na Macu alebo na stránke iCloud.com: Kliknite na tlačidlo Formát a potom kliknite na tlačidlo Sprava doľava.
 • Na iPhone alebo iPode touch: Klepnite na tlačidlo Formát a potom na tlačidlo Sprava doľava.

Zmena smeru v tabuľke

 • Na Macu alebo na stránke iCloud.com: Kliknite na tabuľku, kliknite na tlačidlo Formát a potom kliknite na možnosť Obrátený smer tabuľky alebo Obrátený smer tabuľky.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na tabuľku, klepnite na tlačidlo Formát, rolujte nadol a klepnite na položku Obrátený smer tabuľky.

Zmena smeru celého hárka

Ak chcete zmeniť smer všetkých tabuliek na jednom hárku v dokumente Numbers:

 1. Klepnite alebo kliknite na hárok.
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Obrátený smer hárka.

Používanie protiľahlých strán

Keď v dokumente Pages zapnete protiľahlé strany a zároveň používate obojsmerný jazyk, strany sa budú automaticky zobrazovať sprava doľava.

Ak chcete používať protiľahlé strany v novom dokumente, vo výbere šablón vyberte šablónu knihy. V existujúcom dokumente zapnite protiľahlé strany podľa postupu určeného pre vaše zariadenie:

 • Na Macu: Kliknite v pravom hornom rohu na Možnosti dokumentu a vyberte položku Protiľahlé strany.
 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na tlačidlo Viac, klepnite na položku Nastavenie dokumentu , klepnite na tlačidlo Inšpektor dokumentu a potom rolujte nadol a zapnite možnosť Protiľahlé strany.


Práca s obojsmerným textom v grafoch

Pri používaní obojsmerného jazyka sa budú text, formátované čísla, dátumy a popisy v grafoch zobrazovať sprava doľava.

Dátum zverejnenia: