Používanie režimu Expresná doprava so službou Apple Pay v kontinentálnej Číne

Platenie za verejnú dopravu v kontinentálnej Číne nebolo ešte nikdy také jednoduché a pohodlné. Prečítajte si, ako môžete na iPhone alebo hodinkách Apple Watch používať so službou Apple Pay režim Expresná doprava.

Ak chcete v kontinentálnej Číne používať režim Expresná doprava so službou Apple Pay, musíte si najskôr nastaviť si dopravnú kartu so službou Apple Pay na kompatibilnom zariadení. Sú to iPhone 6s či novší s najnovšou verziou systému iOS alebo hodinky Apple Watch Series 3 či novšie s najnovšou verziou systému watchOS.* Zistiť, ktoré zariadenia sú kompatibilné s vašou dopravnou kartou, môžete od príslušnej dopravnej spoločnosti.

*V závislosti od lokality možno budete môcť používať hodinky Apple Watch Series 1 alebo Apple Watch Series 2.

Platenie za verejnú dopravu pomocou dopravnej karty cez Apple Pay

Prostredníctvom režimu Expresná doprava môžete cez službu Apple Pay platiť za verejnú dopravu, napríklad za metro alebo autobusy.1

 1. Vojdite do turniketu a podržte hornú stranu iPhonu alebo displej hodiniek Apple Watch v blízkosti stredu skenera na turnikete, kým neucítite vibráciu.
 2. Na obrazovke sa zobrazí Hotovo a symbol zaškrtnutia. iPhone alebo hodinky Apple Watch musia byť zapnuté, ale nemusia byť pripojené k sieti. Pri používaní režimu Expresná doprava sa nemusíte overovať cez Face ID, Touch ID ani kód a nemusíte ani zariadenie prebúdzať, odomykať ho alebo na ňom otvárať apku.
 3. Vyjdite z turniketu a podržte hornú stranu iPhonu alebo displej hodiniek Apple Watch v blízkosti stredu skenera na turnikete, kým neucítite vibráciu.

Na kompatibilnom iPhonenajnovšou verziou systému iOS sú expresné karty v režime Rezerva k dispozícii až päť hodín od chvíle, keď iPhone začne vyžadovať nabitie. Stlačením bočného tlačidla na vybíjajúcom sa iPhone môžete skontrolovať, či máte expresné karty k dispozícii. Ak to však budete robiť príliš často, rezerva pre expresné karty sa môže výrazne znížiť. Ak sa iPhone rozhodnete vypnúť, táto funkcia nebude k dispozícii.

Ak chcete platiť v obchodoch svojou predvolenou kreditnou alebo debetnou kartou, musíte postupovať nasledovne:

 • Na iPhone s Touch ID stlačte dvakrát tlačidlo Domov (ak je iPhone zamknutý) alebo vyberte požadovanú kartu v apke Wallet a skôr, ako priložíte iPhone k čítačke, overte svoju totožnosť.
 • Na iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR alebo novšom stlačte dvakrát bočné tlačidlo a skôr, ako priložíte iPhone k čítačke, overte sa pomocou Face ID.

Ak potrebujete, aby vám s dopravnou kartou v Apple Pay pomohla obsluha, najprv zariadenie prepnite do servisného režimu.

 • Na iPhone otvorte apku Wallet a klepnite na tlačidlo Viac ikona Viac. Otvorte servisný režim a overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.
 • Ak máte hodinky Apple Watch, zložte si ich zo zápästia, odomknite ich zadaním kódu a dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Vyberte dopravnú kartu, zatlačte na obrazovku, klepnite na možnosť Servisný režim a požiadajte pracovníka obsluhy, aby hodinky podržal displejom smerom nadol.

Zmena expresnej dopravnej karty

Prvá dopravná karta, ktorú si do apky Wallet pridáte, sa stane vašou expresnou dopravnou kartou. Ak pridáte viac dopravných kariet a budete chcieť zmeniť expresnú dopravnú kartu, použite nasledujúci postup.

iPhone

 1. Prejdite do apky Nastavenia a potom klepnite na Wallet a Apple Pay.
 2. Na iPhone 6s, iPhone 6s Plus alebo novšom klepnite na položku Expresná dopravná karta. Na iPhone 6 a iPhone 6 Plus klepnite na možnosť Automatická dopravná karta.
 3. Vyberte novú dopravnú kartu a overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte apku Watch.
 2. Prejdite na tab Moje hodinky, klepnite na položku Wallet a Apple Pay a potom klepnite na položku Expresná dopravná karta.
 3. Vyberte novú kartu a overte sa zadaním kódu na hodinkách Apple Watch.

Ak nechcete nastaviť režim Expresná doprava pre žiadnu kartu, jednoducho vyberte možnosť Žiadna.


Apple Watch a iPhone s dopravnou kartou

Kontrola zostatku na dopravnej karte

Na iPhone otvorte apku Wallet a klepnite na dopravnú kartu. Zobrazí sa aktuálny zostatok.

Na hodinkách Apple Watch stlačte dvakrát bočné tlačidlo a potiahnutím prstom prejdite na dopravnú kartu, kde si môžete pozrieť zostatok.

Môžete dostávať hlásenia o nízkom zostatku. Ak ich chcete dostávať, otvorte apku Wallet, klepnite na dopravnú kartu a potom klepnite na tlačidlo Viac ikona Viac. Klepnite na položku Zostatok, potom klepnite na položku Žiadna pripomienka a podľa pokynov si nastavte hlásenia.

Ak sa zostatok na dopravnej karte neaktualizuje

 1. Na iPhone otvorte apku Wallet.
 2. Klepnite na dopravnú kartu.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac .
 4. Zapnite servisný režim a overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Ak chcete servisný režim vypnúť, klepnite na kartu. Ak je zostatok aj naďalej nesprávny, reštartujte iPhone.

Pridanie peňazí na dopravnú kartu

Ak chcete na dopravnú kartu pridať peniaze, použite kreditnú alebo debetnú kartu China UnionPay, ktorú ste pridali do apky Wallet. Minimálna a maximálna suma, ktorú možno do iPhonu alebo hodiniek Apple Watch pridať, sa u jednotlivých dopravných spoločností môže líšiť.

Na iPhone:

 1. Otvorte apku Wallet.
 2. Klepnite na dopravnú kartu, na ktorú chcete pridať peniaze.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac ikona Viac, klepnite na položku Pridať peniaze a potom zvoľte sumu a klepnite na položku Pridať.
 4. Vyberte kreditnú alebo debetnú kartu UnionPay a dokončite transakciu s použitím Face ID, Touch ID alebo kódu.

Na hodinkách Apple Watch:

 1. Otvorte apku Wallet.
 2. Klepnite na dopravnú kartu.
 3. Rolujte na časť Možnosti karty a klepnite na položku Pridať peniaze.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pred cestou skontrolujte, či máte na dopravnej karte Apple Pay dostatok peňazí na celú trasu. Takisto sa uistite, že máte batériu dostatočne nabitú na to, aby vydržala celú cestu.

Peniaze môžete pridávať aj prostredníctvom apky príslušnej dopravnej spoločnosti.

 1. V Šanghaji sa dá pomocou dopravnej karty platiť za metro, autobusy, trajekty a maglev.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: