Používanie režimu Expresná doprava so službou Apple Pay v Pekingu a Šanghaji

Platenie za verejnú dopravu v Pekingu a Šanghaji nebolo ešte nikdy také jednoduché a pohodlné. Prečítajte si, ako môžete na iPhone alebo hodinkách Apple Watch používať so službou Apple Pay režim Expresná doprava.

Ak chcete v Pekingu alebo Šanghaji používať so službou Apple Pay režim Expresná doprava, najskôr si potrebujete nastaviť v službe Apple Pay dopravnú kartu na iPhone 6, iPhone 6 Plus alebo novšom alebo hodinkách Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 alebo novších.

Platenie za verejnú dopravu pomocou dopravnej karty cez Apple Pay

Pomocou režimu Expresná doprava môžete cez Apple Pay platiť za dopravné služby. V Pekingu môžete pomocou dopravnej karty platiť za metro a autobusy. V Šanghaji sa dá pomocou dopravnej karty platiť za metro, autobusy, trajekty a maglev.

Pri prechode turniketom (pri nástupe a výstupe) jednoducho podržte hornú časť iPhonu alebo displej hodiniek Apple Watch niekoľko centimetrov od stredu čítačky lístkov, kým neucítite vibráciu. Na obrazovke sa zobrazí text Hotovo a symbol zaškrtnutia. iPhone alebo hodinky Apple Watch musia byť zapnuté, ale nemusia byť pripojené k sieti. Pri používaní režimu Expresná doprava sa nemusíte overovať cez Face ID, Touch ID ani kód a nemusíte ani zariadenie prebúdzať, odomykať či otvárať na ňom aplikáciu.

V prípade iPhonov XS, iPhonov XS Max a iPhonov XR sú k dispozícii expresné karty s rezervou, ktorá vydrží až päť hodín od momentu, kedy je iPhone potrebné nabiť. Stlačením bočného tlačidla si môžete na vybitom iPhone skontrolovať, či máte k dispozícii expresné karty. Ak to budete kontrolovať často, môžete si znížiť rezervu na expresnej karte. Ak sa rozhodnete iPhone vypnúť, nebude táto funkcia k dispozícii.

Ak chcete platiť v obchodoch svojou predvolenou kreditnou alebo debetnou kartou, musíte postupovať nasledovne:

 1. Na iPhone s Touch ID stlačte dvakrát tlačidlo Domov (ak je iPhone zamknutý) alebo vyberte požadovanú kartu v aplikácii Wallet a skôr ako priložíte iPhone k čítačke, overte svoju totožnosť.
 2. Na iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR stlačte dvakrát bočné tlačidlo a skôr ako priložíte iPhone k čítačke, overte sa pomocou Face ID.

Možno budete potrebovať, aby vám s obsluhou dopravnej karty v službe Apple Pay pomohol dozorca. V takom prípade uveďte zariadenie do servisného režimu a podajte ho dozorcovi:

 • Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na ikonu ikona Viac. Otvorte servisný režim a overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.
 • Ak máte hodinky Apple Watch, zložte si ich zo zápästia, odomknite ich zadaním kódu a dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Vyberte dopravnú kartu, zatlačte na obrazovku, klepnite na možnosť Režim služby a požiadajte dozorcu, aby hodinky podržal displejom smerom nadol.

Zmena expresnej dopravnej karty

Prvá dopravná karta, ktorú pridáte do aplikácie Wallet, sa nastaví ako vaša expresná dopravná karta. Ak pridáte viac dopravných kariet a budete chcieť zmeniť expresnú dopravnú kartu, použite nasledujúci postup.

iPhone

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Wallet a Apple Pay.
 2. Na iPhone 6s, iPhone 6s Plus alebo novšom klepnite na položku Expresná dopravná karta. Na iPhone 6 a iPhone 6 Plus klepnite na možnosť Automatická dopravná karta.
 3. Vyberte novú dopravnú kartu a overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch.
 2. Prejdite na tab Moje hodinky a klepnite na položky Wallet a Apple Pay > Expresná dopravná karta.
 3. Vyberte novú kartu a overte sa zadaním kódu na hodinkách Apple Watch.

Ak nechcete nastaviť režim Expresná doprava pre žiadnu kartu, jednoducho vyberte možnosť Žiadna.


Apple Watch a iPhone s dopravnou kartou

Kontrola zostatku na dopravnej karte

Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na dopravnú kartu. Zobrazí sa aktuálny zostatok.

Na hodinkách Apple Watch stlačte dvakrát bočné tlačidlo a potiahnutím prstom prejdite na dopravnú kartu, kde si môžete pozrieť zostatok. Môžete tiež otvoriť aplikáciu Wallet, klepnúť na dopravnú kartu a zobraziť si aktuálny zostatok rolovaním nadol pomocou korunky Digital Crown.

Môžete si nechať zobrazovať hlásenia o nízkom zostatku. Ak ich chcete dostávať, otvorte aplikáciu Wallet, klepnite na dopravnú kartu a potom na ikonu ikona Viac. Klepnite na možnosť Zostatok > Žiadna pripomienka a podľa pokynov si nastavte hlásenia.

Pridanie peňazí na dopravnú kartu

Ak si chcete pridať peniaze na dopravnú kartu, použite debetnú kartu China UnionPay v Pekingu a kreditnú alebo debetnú kartu China UnionPay v Šanghaji. Tieto karty musíte mať pridané v aplikácii Wallet. Minimálna suma, ktorú si môžete pridať na iPhone, je 1 RMB v Pekingu a 10 RMB v Šanghaji. Minimálna suma, ktorú si môžete pridať na Apple Watch, je 10 RMB. Maximálna suma, ktorú je možné naraz pridať, je 500 RMB. Maximálny zostatok na dopravnej karte v aplikácii Wallet je 1 000 RMB.

Na iPhone:

 1. Otvorte aplikáciu Wallet.
 2. Klepnite na dopravnú kartu, na ktorú chcete pridať peniaze.
 3. Klepnite na ikonu ikona Viac, klepnite na položku Pridať peniaze a potom na možnosť Pridať.
 4. Vyberte kreditnú alebo debetnú kartu UnionPay a dokončite transakciu použitím Face ID, umiestnením prsta na Touch ID alebo zadaním kódu.

Na hodinkách Apple Watch:

 1. Otvorte aplikáciu Wallet.
 2. Klepnite na dopravnú kartu.
 3. Rolujte na časť Možnosti karty a klepnite na položku Pridať peniaze.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Skôr ako sa vydáte na cestu, uistite sa, že máte na dopravnej karte Apple Pay dostatok peňazí na celú trasu. Takisto sa uistite, že máte batériu dostatočne nabitú na to, aby vydržala celú cestu.

Peniaze môžete pridať aj pomocou aplikácií Beijing Transit a Shanghai Transit.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: