Pridanie pekinskej alebo šanghajskej dopravnej karty do služby Apple Pay

Prečítajte si, ako môžete do iPhonu alebo hodiniek Apple Watch pridať dopravnú kartu, aby ste mohli v Pekingu a Šanghaji platiť za verejnú dopravu cez Apple Pay so zapnutým režimom Expresná doprava.

Zostatok na svojej fyzickej pekinskej alebo šanghajskej dopravnej karte môžete previesť do aplikácie Wallet a používať ho na platby cez Apple Pay.1 V aplikácii Wallet si môžete vytvoriť aj novú dopravnú kartu. Prvá dopravná karta, ktorú si do aplikácie Wallet pridáte, sa stane vašou expresnou dopravnou kartou.2

Vytvorenie novej dopravnej karty v aplikácii Wallet na používanie so službou Apple Pay na iPhone

Na vytvorenie novej pekinskej alebo šanghajskej dopravnej karty v aplikácii Wallet, ktorú budete používať na iPhone, potrebujete:3

 • iPhone 6, iPhone 6 Plus alebo novší s nastaveným Face ID, Touch ID alebo kódom,
 • debetnú kartu China UnionPay pre Peking alebo kreditnú či debetnú kartu China UnionPay pre Šanghaj, ktorú je potrebné pridať do aplikácie Wallet,
 • systém iOS 11.3 alebo novší,
 • pripojenie na internet,
 • účet Apple ID prihlásený do iCloudu,
 • oblasť zariadenia nastavenú na kontinentálnu Čínu.

Ako vytvoriť dopravnú kartu v aplikácii Wallet:

 1. Otvorte Wallet a klepnite na znamienko plus Znamienko plus.
 2. Klepnite na položku Pokračovať. V kontinentálnej Číne sa môže vyžadovať vytvorenie alebo aktualizácia 6-ciferného kódu.
 3. Klepnite na možnosť Pekinská dopravná karta alebo Šanghajská dopravná karta.
 4. Vyberte sumu, ktorú chcete vložiť na svoju dopravnú kartu. Ak používate šanghajskú dopravnú kartu, okrem vkladanej sumy sa vám naúčtuje aj vratná záloha vo výške 20 RMB.
 5. Postupujte podľa pokynov a vytvorte novú dopravnú kartu na iPhone.

Vytvorenie novej dopravnej karty v aplikácii Wallet na používanie so službou Apple Pay na hodinkách Apple Watch

Na vytvorenie novej dopravnej karty v aplikácii Wallet, ktorú budete používať so službou Apple Pay na hodinkách Apple Watch, potrebujete:3

 • hodinky Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 alebo novšie spárované s iPhonom 6, iPhonom 6 Plus alebo novším,4
 • systém watchOS 4.3 alebo novší a iOS 11.3 alebo novší.

Ako vytvoriť novú dopravnú kartu v aplikácii Wallet a pridať ju do hodiniek Apple Watch:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch.
 2. Potiahnite prstom nahor a klepnite na možnosť Wallet a Apple Pay.
 3. Klepnite na položku Pridať kartu.
 4. Klepnite na položku Pokračovať. V kontinentálnej Číne sa môže vyžadovať vytvorenie alebo aktualizácia 6-ciferného kódu.
 5. Klepnite na možnosť Pekinská dopravná karta alebo Šanghajská dopravná karta.
 6. Vyberte sumu, ktorú chcete vložiť na svoju dopravnú kartu. Ak používate šanghajskú dopravnú kartu, okrem vkladanej sumy sa vám naúčtuje aj vratná záloha vo výške 20 RMB.
 7. Postupujte podľa pokynov a vytvorte novú kartu.
 8. Začnite platiť za verejnú dopravu cez Apple Pay.

Obrazovka zobrazujúca dopravnú kartu v aplikácii Wallet

Prevod zostatku z dopravnej karty do aplikácie Wallet na iPhone

Na prevod zostatku z fyzickej dopravnej karty do aplikácie Wallet na iPhone potrebujete:3

 • iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo novší s nastaveným Face ID, Touch ID alebo kódom,
 • systém iOS 11.3 alebo novší,
 • účet Apple ID prihlásený do iCloudu,
 • oblasť zariadenia nastavenú na kontinentálnu Čínu,
 • v Šanghaji dopravnú kartu s písmenom U pred číslom,
 • zostatok na dopravnej karte najmenej 1 RMB v Pekingu a viac ako 20 RMB v Šanghaji. Ak používate šanghajskú dopravnú kartu, z prevádzaného zostatku sa vám odpočíta vratná záloha vo výške 20 RMB.

Ako previesť zostatok z fyzickej dopravnej karty do iPhonu:2

 1. Otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na znamienko plus Znamienko plus.
 2. Klepnite na položku Pokračovať.
 3. Klepnite na možnosť Pekinská dopravná karta alebo Šanghajská dopravná karta.
 4. Klepnite na položku Previesť existujúcu kartu.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte požadované štyri číslice z čísla karty. Pomôcť vám môžu obrázky uvedené nižšie.
 6. Priložte hornú časť iPhonu k stredu dopravnej karty. Ponechajte ho položený na karte, kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie Karta pridaná. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

Pekinská dopravná karta

V prípade pekinskej dopravnej karty overte posledné štyri číslice z čísla karty.

 

Šanghajská dopravná karta

V prípade šanghajskej dopravnej karty overte prvé štyri číslice z čísla karty.

Ak používate šanghajskú dopravnú kartu, po prevode zostatku z fyzickej dopravnej karty do aplikácie Wallet si môžete uplatniť pôvodnú zálohu tak, že vrátite fyzickú kartu jej vydavateľovi. Refundovateľná záloha 20 RMB, ktorá sa odčítala zo zostatku pri prevode do aplikácie Wallet, zostane v aplikácii Wallet. Uplatniť si ju môžete v aplikácii Shanghai Transit. Postupujte pri tom podľa pokynov vydavateľa dopravnej karty.

Prevod zostatku z dopravnej karty v aplikácii Wallet     

Prevod zostatku z dopravnej karty do aplikácie Wallet na hodinkách Apple Watch

Na prevod zostatku z dopravnej karty do hodiniek Apple Watch potrebujete:3

 • hodinky Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2 alebo novšie spárované s iPhonom 7, iPhonom 7 Plus alebo novším,4
 • systém watchOS 4.3 alebo novší a iOS 11.3 alebo novší,
 • v Šanghaji dopravnú kartu s písmenom U pred číslom.

Ako previesť zostatok z fyzickej dopravnej karty do hodiniek Apple Watch:2

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Potiahnite prstom nahor a klepnite na možnosť Wallet a Apple Pay.
 3. Klepnite na položku Pridať kartu.
 4. Klepnite na položku Pokračovať.
 5. Klepnite na možnosť Pekinská dopravná karta alebo Šanghajská dopravná karta.
 6. Klepnite na položku Previesť existujúcu kartu.
 7. Postupujte podľa pokynov na prenos zostatku.

Presun dopravnej karty z iPhonu do hodiniek Apple Watch

Ako presunúť dopravnú kartu z iPhonu do hodiniek Apple Watch:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch a klepnite na tab Moje hodinky. Ak máte viacero hodiniek, vyberte jedny z nich.
 2. Klepnite na položku Wallet a Apple Pay.
 3. Rolujte nadol na dopravnú kartu, ktorú chcete presunúť do hodiniek Apple Watch. Vedľa karty potom klepnite na tlačidlo Pridať.

V aplikácii Watch môžete dopravnú kartu tiež presunúť späť do iPhonu. Pekinskú ani šanghajskú dopravnú kartu nemôžete presunúť počas jazdy verejnou dopravou.

Na rozdiel od kreditných a debetných kariet v aplikácii Wallet môžu byť dopravné karty vždy uložené len v jednom zariadení.

Čo ďalej

Ako platiť za verejnú dopravu pomocou služby Apple Pay

Pomoc s pridaním dopravnej karty do služby Apple Pay

V aplikáciách Beijing Transit a Shanghai Transit si napríklad môžete pridávať peniaze na dopravnú kartu v aplikácii Wallet alebo požiadať o refundáciu peňazí z dopravnej karty. Postupujte pri tom podľa pokynov vydavateľa dopravnej karty.

 1. Služba Apple Pay nie je dostupná pre deti do 13 rokov. Vek sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.
 2. Informácie o tom, ktoré dopravné karty sa dajú pridať do služby Apple Pay, vám poskytne vydavateľ karty.
 3. Ak sa na iPhone alebo hodinkách Apple Watch odhlásite z iCloudu alebo si vypnete Face ID, Touch ID alebo kód, všetky kreditné, debetné a dopravné karty sa z daného zariadenia odstránia. Keď dopravnú kartu z nejakého zariadenia odstránite, zostatok sa zachová a bude sa dať preniesť do toho istého alebo iného iPhonu alebo hodiniek Apple Watch, na ktorých máte pripojenie k sieti a prihlásili ste sa do iCloudu s rovnakým Apple ID.
 4. Hodinky Apple Watch (1. generácia) a Apple Watch Edition (1. generácia) nie sú kompatibilné s expresnou dopravnou kartou pre Apple Pay v kontinentálnej Číne.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: