Apka Apple TV a súkromie

Apka Apple TV chráni vaše osobné údaje a ponecháva vám plnú kontrolu nad tým, čo zdieľate.

  • Apka Apple TV ponúka na jednom mieste všetky vaše obľúbené TV seriály a filmy a odporúča ďalší obsah, ktorý by sa vám mohol páčiť.
  • Spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o vašich nákupoch, stiahnutých položkách, aktivite v apke Apple TV, obsahu, ktorý sledujete v apke Apple TV a v pripojených apkách na všetkých svojich podporovaných zariadeniach, a o tom, kde tento obsah sledujete. Tieto informácie používame na poskytovanie služby a vylepšovanie apky Apple TV pre vás a ostatných užívateľov.
  • Na základe informácií o vašich nákupoch, sťahovaní, aktivitách v apke Apple TV a obsahu, ktorý sledujete a kde, pre vás pripravujeme individuálne prispôsobené funkcie a ponuky šité na mieru. Používanie dát na tieto účely môžete odmietnuť nižšie popísaným postupom.
  • Informácie o filmoch a TV seriáloch, ktoré nakupujete a sťahujete, používame na doručovanie reklamy, takže sa vám pri vyhľadávaní v App Store, Apple News a Akciách (ak sú vo vašej oblasti k dispozícii) budú zobrazovať relevantné reklamy. V súvislosti s týmito reklamami máte nižšie popísané možnosti voľby.
  • V záujme identifikovať podvody a predchádzať im je pri pokuse o uskutočnenie nákupu vypočítané skóre dôvery zariadenia. Na výpočet tohto skóre slúžia informácie týkajúce sa používania zariadenia vrátane približného množstva uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť skutočné hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

Apple TV vám umožňuje na jednom mieste sledovať vaše obľúbené TV seriály a filmy. Môžete sledovať obsah, ktorý ste si vypožičali alebo kúpili od spoločnosti Apple. V prípade dostupnosti môžete tiež získať prístup k obsahu cez Apple TV+, kanálom Apple TV a z pripojených apiek tretích strán určených na prehrávanie videí. Prístup k celému tomuto obsahu môžete získať pomocou apky Apple TV na všetkých svojich podporovaných zariadeniach, ktoré sú prihlásené použitím rovnakého Apple ID.

Keď si aktivujete zariadenie alebo sa prihlásite do apky Apple TV, spoločnosť Apple na základe sériového čísla vášho zariadenia určí, či spĺňate podmienky na využitie ponúkaných služieb.

Poskytovanie apky Apple TV

Na poskytovanie služieb a funkcií apky Apple TV používame vaše osobné údaje. Medzi tieto údaje patria napríklad informácie o vašom účte a platobné údaje, ktoré si môžete prezerať a upravovať v Nastaveniach.

Spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o vašich nákupoch a o obsahu, ktorý sledujete v apke Apple TV na všetkých vašich podporovaných Apple zariadeniach, ktoré sú prihlásené použitím rovnakého Apple ID. Spoločnosť Apple ukladá tieto informácie spolu s vaším Apple ID, aby bolo možné zobraziť obsah, ktorý sledujete na všetkých svojich podporovaných Apple zariadeniach. Ak apke tretej strany povolíte pripojenie k apke Apple TV, spoločnosť Apple bude tieto informácie zhromažďovať aj z danej apky na všetkých vašich podporovaných zariadeniach. Keď začnete používať apku Apple TV, automaticky sa pripoja apky Apple s podporovaným obsahom, ako je napríklad Apple Music.

Informácie o obsahu, ktorý sledujete, zahŕňajú prehrávaný obsah, čas jeho prehratia, zariadenie, na ktorom bol daný obsah prehraný, a miesto v obsahu, na ktorom ste sledovanie pozastavili alebo zastavili. Zhromažďujeme aj podrobnú históriu celej aktivity kanálov Apple TV vrátane obsahu Apple TV+.

Ak apke Apple TV povolíte prístup k vašej polohe, vaša poloha sa použije na poskytovanie obsahu, ktorý je dostupný vo vašom regióne.

Vylepšovanie apky Apple TV

Spoločnosť Apple zhromažďuje informácie o tom, ako používate apku Apple TV, vrátane toho, ktoré z jej funkcií používate (napríklad Nasledujúce alebo Knižnica), vyhľadávaných položiek, hlásení, na ktoré reagujete, a stránok s obsahom, ktoré si prezeráte alebo ktoré sa vám zobrazujú, ako aj informácie o chybách a zlyhaniach v rámci apky. Tieto informácie používame spolu s informáciami o obsahu, ktorý sledujete, na vylepšovanie a optimalizovanie apky Apple TV pre vás a ostatných užívateľov. Okrem toho zhromažďujeme informácie o vašom zariadení, ako napríklad typ zariadenia, verzia vášho operačného systému a množstvo voľného miesta na zariadení. Tieto informácie môžeme používať na zhodnotenie, či môžete požadovaný obsah stiahnuť, či je zariadenie pripojené pomocou Wi-Fi alebo mobilnej siete a na porozumenie všeobecným trendom používania úložiska zariadenia. Napríklad informácie o voľnom mieste na vašom zariadení nám pomohli vyvinúť funkciu, ktorá vám umožňuje kupovať filmy na iPhone bez potreby ich sťahovania počas nákupu.

Prispôsobenie apky Apple TV

Apku Apple TV prispôsobujeme tak, aby sme vám pomohli objavovať obsah, ktorý je pre vás najrelevantnejší. Napríklad na základe filmov, ktoré ste si pozreli, vám môžeme odporučiť filmy, ktoré by vás mohli zaujímať. Na prispôsobenie používame informácie o obsahu, ktorý sledujete, vašich nákupoch, sťahovaniach a ďalších aktivitách v apke Apple TV.

Ak nechcete, aby spoločnosť Apple používala informácie o obsahu, ktorý sledujete na tomto zariadení v apke Apple TV, na prispôsobenie obsahu na všetkých vašich zariadeniach podporujúcich apku Apple TV, môžete funkcie prispôsobenia vypnúť v Nastaveniach. V iOS a iPadOS prejdite do Nastavenia > TV > Použiť históriu prehrávania. V tvOS prejdite do Nastavenia > Apky > TV > Použiť históriu prehrávania.

Reklamy

Informácie o filmoch a TV seriáloch, ktoré nakupujete od spoločnosti Apple, používame na zaistenie, že reklamy v App Store sú relevantné. Vytvárame skupiny ľudí zvané segmentmi, ktoré majú podobné charakteristiky, a tieto skupiny používame na poskytovanie cielených reklám. Informácie o vás sa používajú na zistenie, ktorým segmentom ste priradení, a ktoré reklamy sa vám tak budú zobrazovať. S cieľom ochrany vášho súkromia sa cielené reklamy poskytujú len ak kritéria cielenia spĺňa viac ako 5 000 ľudí. Okrem toho používame podobné informácie na to, aby boli reklamy v Apple News a Akciách relevantnejšie, avšak spôsobom, ktorý je spojený s identifikátorom špecifickým pre Apple News a ktorý nie je priradený vášmu Apple ID.

Ak nechcete dostávať reklamy cielené na vaše záujmy z reklamnej platformy spoločnosti Apple, môžete sa rozhodnúť zapnúť Obmedzenie sledovanie, čím sa vaše Apple ID odhlási z prijímania takýchto reklám na zariadeniach, na ktorých ste prihlásení pomocou rovnakého Apple ID.

Ďalšie informácie o reklamovaní a súkromí v reklamách vo vyhľadávaní a apke Novinky nájdete na adrese https://support.apple.com/sk-sk/HT205223

Informácie o odhlásení z reklám v App Store a Apple News založených na vašich záujmoch nájdete na adrese https://support.apple.com/sk-sk/HT202074

Zdieľanie s tretími stranami

Strategickým partnerom, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Apple na poskytovaní našich produktov a služieb, ktorí pomáhajú ponúkať produkty Apple zákazníkom a predávajú reklamy v mene spoločnosti Apple v App Store, Apple News a Akciách, sme povinní poskytovať niektoré neosobné informácie. Môžeme napríklad zdieľať neosobné informácie o vašich transakciách a aktivite sledovania obsahu strategickým partnerom apky Apple TV ako sú napríklad vlastníci obsahu, aby mohli vyhodnocovať záujem o svoj kreatívny obsah, plniť požiadavky súvisiace s autorskými honorármi a účtovníctvom a vylepšovať príslušné produkty a služby.

Uchovávanie dát

Osobné údaje priradené k vašim nákupom, sťahovaným položkám a aktivite sledovania obsahu v apke Apple TV uchovávame rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od obchodných potrieb, zmluvných záväzkov a právnych požiadaviek. V prípade stiahnutých a zakúpených položiek to často znamená potrebu doby uchovávania dát minimálne desať rokov. Uchovávame tiež záznam o vašich nákupoch a sťahovaní obsahu minimálne po dobu, kým máte u nás vytvorený účet, čo vám umožňuje si stiahnuť obsah v súlade s platnými podmienkami. Niektoré informácie, ako sú napríklad transakcie (nie však uložené detaily o vašich kartách), sa môžu uchovávať vo forme obchodných záznamov aj po tom, ako svoj účet zrušíte alebo prestanete používať apku Apple TV.

Vyčistenie histórie prehrávania

Históriu prehrávania v apke Apple TV môžete vyčistiť v Nastaveniach. V iOS a iPadOS prejdite v apke Apple TV do Účet > Vyčistiť históriu prehrávania. V tvOS prejdite do Nastavenia > Apky > TV > Vyčistiť históriu prehrávania. Odstránia sa tým všetky TV seriály a filmy z poradia Nasledujúce a zruší sa priradenie histórie prehrávania k vášmu účtu. Vzťahuje sa to na všetky zariadenia, ktoré používajú rovnaké Apple ID.

Z poradia Nasledujúce môžete odstrániť individuálne položky dlhým zatlačením na epizódu a výberom možnosti Odstrániť z nasledujúcich. Ak v rovnakom menu vyberiete možnosť Odstrániť z naposledy pozeraných, daná epizóda sa prestane používať na vytváranie prispôsobených odporúčaní. V súlade s požiadavkami súvisiacimi s vykazovaním a autorskými honorármi však spoločnosť Apple uchová záznamy histórie prehrávania kanálov Apple TV a obsahu Apple TV+.

Pripojené apky tretích strán

Aby bolo možné zdieľať so spoločnosťou Apple informácie o obsahu, ktorý sledujete v podporovaných apkách tretích strán, musíte daným apkám povoliť pripojenie k apke Apple TV. Pri nastavovaní apky Apple TV sa môže zobraziť výzva na povolenie pripojenia viacerých apiek súčasne. Niektoré z týchto apiek ešte nemusíte mať v zariadení nainštalované. Ak si ich neskôr nainštalujete, použijú sa nastavenia, ktoré ste vybrali. Nastavenia jednotlivých apiek môžete neskôr zmeniť v Nastaveniach bez ohľadu na to, či ste pripojenie povolili.

Ak sa kedykoľvek rozhodnete odpojiť od apky Apple TV niektorú z apiek tretích strán, môžete ju odpojiť v apke Apple TV a spoločnosť Apple prestane z tejto apky zhromažďovať dáta týkajúce sa prehrávania. V iOS a iPadOS prejdite v apke Apple TV do Účet > Pripojené apky, vyberte apku tretej strany a vypnite ju. V tvOS prejdite do Nastavenia > Apky > TV > Pripojiť k TV, vyberte apku tretej strany a vypnite ju. Pri odstraňovaní apky tretej strany z apky Apple TV môžete vymazať všetky informácie súvisiace s dátami prehrávania, ktoré spoločnosť Apple zhromaždila o obsahu prehranom z danej apky, pomocou možnosti Odstrániť a vyčistiť históriu prehrávania. Zároveň môžete kedykoľvek vymazať všetky informácie súvisiace s dátami prehrávania, ktoré spoločnosť Apple zhromaždila o všetkom obsahu tretích strán prehrávanom v apke Apple TV, a to pomocou postupu vyčistenia histórie prehrávania uvedeného vyššie. Vyčistením histórie prehrávania niektorým z vyššie uvedených spôsobov vyčistíte len dáta prehrávania apiek tretích strán, ktoré sú uchované a používané spoločnosťou Apple pre apku Apple TV. Nemá to vplyv na dáta prehrávania uchované samostatne poskytovateľom apky tretej strany (napr. v samotnej apke alebo na vlastných serveroch).

Mali by ste si tiež prečítať podmienky, zásady ochrany osobných údajov a postupy podporovaných apiek tretích strán, aby ste pochopili, akým spôsobom používajú a zdieľajú vaše dáta prehrávania a súvisiace informácie.

Zabraňovanie podvodom a iným škodlivým aktivitám

Niektoré osobné údaje zhromažďujeme aj s cieľom predchádzania podvodom a iným škodlivým aktivitám v apke Apple TV. Medzi tieto údaje patria informácie o zariadení, napríklad jeho typ a verzia softvéru, informácie o polohe (ak sú k dispozícii), história sťahovania a nákupov a ďalšie záznamy o interakcii s apkou Apple TV.

Keď sa pokúsite uskutočniť nákup, vypočítame na vašom zariadení skóre dôvery zariadenia použitím informácií týkajúcich sa používania zariadenia vrátane približného počtu uskutočnených telefónnych hovorov a prijatých a odoslaných emailov. Odoslanie týchto dát je navrhnuté tak, aby spoločnosť Apple nedokázala zistiť hodnoty na vašom zariadení, na základe ktorých bolo skóre vypočítané. Skóre je po určitý čas uchované na našich serveroch.

S informáciami zhromažďovanými spoločnosťou Apple sa bude po celý čas zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na stránke www.apple.com/sk/privacy.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: