Kreslenie v Numbers a Keynote na iPhone, iPade a iPode touch

Na podporovaných zariadeniach môžete pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom kresliť priamo do tabuliek a prezentácií.

Pridanie kresby

 1. Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete jednoducho začať kresliť kamkoľvek do tabuľky alebo na snímke. Ak chcete kresliť prstom alebo ak máte zapnuté vyberanie a rolovanie pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite na položky Tlačidlo Pridať nové > Tlačidlo Médiá > Tlačidlo Kreslenie Kreslenie a začnite kresliť na ľubovoľnom mieste.
 2. Ak chcete zmeniť nástroj na kreslenie, klepnite na nástroj v dolnej časti obrazovky. Pomocou nasledujúcich nástrojov môžete vkladať rôzne efekty a funkcie:
  • Ak chcete nakresliť nový vyplnený tvar, klepnite na nástroj Nástroj Výplň a začnite kresliť. Ak chcete vyplniť oblasť, klepnite na nástroj Nástroj Výplň a potom klepnite na oblasť, ktorú chcete vyplniť.
  • Ak chcete niečo vymazať, klepnite na nástroj Zmizík  a potiahnite cez kresbu.
  • Ak chcete upraviť časti kresby, klepnite na nástroj Nástroj Výber a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite ceruzkou alebo prstom.
 3. Ak chcete kresliť inou farbou, klepnite na farebný kruh a vyberte farbu. Potiahnutím doľava môžete farbu vybrať presnejšie.
 4. Ak chcete zmeniť veľkosť alebo nepriehľadnosť štetca, dvakrát klepnite na nástroj, klepnite na veľkosť štetca a potom klepnite na novú veľkosť, prípadne potiahnutím posuvníka upravte nepriehľadnosť.
 5. Poslednú akciu zrušíte klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odvolať
 6. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Zmena veľkosti alebo presunutie kresby

Pridané kresby môžete presúvať alebo môžete meniť ich veľkosť:

 • Kresbu zväčšíte alebo zmenšíte tak, že na ňu klepnete a potom potiahnete úchyty jej poľa.
 • Kresbu presuniete tak, že na ňu klepnete a potom ju potiahnete.

Úprava častí kresby

 1. Ak je to potrebné, klepnite na kresbu a potom vo vyskakovacom menu klepnite na položku Upraviť kresbu.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na nástroj Nástroj Výber a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite prstom. Okolo výberu sa zobrazí obrys.
 3. Vo vyskakovacom menu klepnite na požadovanú možnosť:
  • Ak chcete výber zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na položku Zmeniť veľkosť a potiahnite úchyty poľa okolo výberu.
  • Ak chcete jednu kresbu rozdeliť na dve, klepnite vo vyskakovacom menu na položku Oddeliť.
  • Výber môžete tiež vystrihnúť, skopírovať, vložiť, vymazať alebo duplikovať.

Animovanie kresby v Keynote

Pomocou efektu Vykreslenie čiary môžete dosiahnuť to, že obrázok sa pri zobrazení snímky v prezentácii postupne nakreslí alebo naopak postupne zmizne.

 1. Vyberte snímku s kresbou a klepnutím vyberte kresbu.
 2. Znova klepnite na kresbu a vo vyskakovacom menu vyberte položku Animovať.
 3. Ak chcete, aby sa obrázok postupne nakreslil, vyberte možnosť Začiatok. Ak chcete, aby obrázok postupne zmizol, vyberte možnosť Koniec. 
 4. Vo vyskakovacom menu vyberte položku Vykreslenie čiary a klepnutím na položku Prehrať zobrazte náhľad animácie.
 5. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Vyberanie a rolovanie pomocou ceruzky Apple Pencil

Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete dokument rolovať a vyberať v ňom objekty. Prejdite do menu Nastavenia > [Názov aplikácie] a zapnite možnosť Vyberať a rolovať ceruzkou Apple Pencil.

Ak chcete pridať kresbu pri zapnutom vyberaní a rolovaní pomocou ceruzky Apple Pencil, klepnite na položky Tlačidlo Pridať nové > Tlačidlo Médiá Kreslenie.

Dátum zverejnenia: