Kreslenie v aplikáciách Numbers a Keynote na iPhone, iPade a iPode touch

Na podporovaných zariadeniach môžete pomocou ceruzky Apple Pencil alebo prstom kresliť priamo do tabuliek a prezentácií.

Môžete tiež pomocou ceruzky Apple Pencil označiť tieto objekty a rolovať v tabuľke alebo prezentácii. Na to je potrebné zapnúť funkciu Označiť a posúvať.

Pridanie kresby

 1. Pomocou ceruzky Apple Pencil môžete jednoducho začať kresliť kamkoľvek do tabuľky alebo na snímke. Ak chcete kresliť prstom alebo ak ste zapli funkciu Označiť a posúvať ceruzkou Apple Pencil, klepnite na tlačidlo Vložiť , na tlačidlo Médiá  a na tlačidlo Kresba. Potom môžete kresliť kdekoľvek.
 2. Ak chcete zmeniť nástroj na kreslenie, klepnite na nástroj v dolnej časti obrazovky. Pomocou nasledujúcich nástrojov môžete vkladať rôzne efekty a funkcie:
  • Ak chcete nakresliť nový vyplnený tvar, klepnite na nástroj Výplň  a začnite kresliť. Ak chcete vyplniť oblasť, klepnite na nástroj Výplň  a potom klepnite na oblasť, ktorú chcete vyplniť.
  • Ak chcete niečo vymazať, klepnite na nástroj Zmizík  a potiahnite prstom alebo ceruzkou cez kresbu.
  • Ak chcete upraviť časti kresby, klepnite na nástroj Výber  a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite ceruzkou alebo prstom.
 3. Ak chcete kresliť inou farbou, klepnite na farebný kruh a vyberte farbu. Potiahnutím doľava môžete farbu vybrať presnejšie.
 4. Ak chcete zmeniť veľkosť a nepriehľadnosť štetca, dvakrát klepnite na nástroj, klepnite na veľkosť štetca a potom klepnite na novú veľkosť, prípadne potiahnutím posuvníka upravte nepriehľadnosť.
 5. Poslednú akciu zrušíte klepnutím na tlačidlo Odvolať 
 6. Po skončení klepnite na tlačidlo Hotovo.

Zmena veľkosti alebo presunutie kresby

Pridané kresby môžete presúvať alebo môžete meniť ich veľkosť:

 • Kresbu zväčšíte alebo zmenšíte tak, že na ňu klepnete a potom potiahnete úchyty jej poľa.
 • Kresbu presuniete tak, že na ňu klepnete a potom ju potiahnete.


Úprava častí kresby

 1. Ak je to potrebné, klepnite na kresbu a potom vo vyskakovacom menu klepnite na položku Upraviť kresbu.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na nástroj Výber a potom klepnite na časť kresby, ktorú chcete upraviť, alebo okolo nej potiahnite prstom. Okolo výberu sa zobrazí obrys.
 3. Vo vyskakovacom menu klepnite na požadovanú možnosť:
  • Ak chcete zmeniť veľkosť výberu, klepnite na položku Zmeniť veľkosť a potiahnite úchyty poľa okolo výberu.
  • Ak chcete jednu kresbu rozdeliť na dve, klepnite vo vyskakovacom menu na položku Oddeliť.
  • Výber môžete tiež vystrihnúť, skopírovať, vložiť, vymazať alebo duplikovať.


Animácia kresby

Kresby v Keynote a Numbers môžete animovať.

Animovanie kresby v Keynote

Kresbu v prezentácii Keynote môžete animovať tak, aby vyzerala, že sa práve kreslí (pomocou efektu Začiatok) alebo vymazáva (pomocou efektu Koniec).

Pri animovaní kresby v Keynote na iPhone, iPade alebo iPode touch postupujte takto:

 1. Vyberte snímku s kresbou a klepnutím alebo kliknutím vyberte kresbu.
 2. Znova klepnite na kresbu a vo vyskakovacom menu vyberte položku Animovať.
 3. Vyberte efekt Začiatok alebo Koniec. 
 4. Vo vyskakovacom menu vyberte položku Vykreslenie čiary a klepnutím na položku Prehrať zobrazte náhľad animácie.
 5. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Na Macu môžete animovať kresbu, ktorú ste pridali do prezentácie v aplikácii Keynote na iPhone alebo iPade.

 1. Vyberte kresbu na snímke.
 2. Kliknite na tlačidlo Animovať  a vyberte efekt Začiatok alebo Koniec.
 3. Kliknite na položku Pridať efekt, v menu vyberte položku Vykreslenie čiary a upravte ďalšie možnosti, ako je napríklad trvanie.
 4. Kliknutím na položku Náhľad spustite animáciu. 

Animovanie kresby v Numbers

Kresbu môžete v Numbers animovať tak, aby vyzerala, že sa práve kreslí.

Pri animovaní kresby v Numbers na iPhone, iPade alebo iPode touch postupujte takto:

 1. Ak sa nachádzate v režime kreslenia, klepnite na možnosť Hotovo. V opačnom prípade prejdite do ďalšieho kroku.
 2. Klepnutím vyberte kresbu.
 3. Klepnite na tlačidlo Formát  a potom klepnite na možnosť Kresba.
 4. Zapnite možnosť Animovať kresbu a potom nastavte možnosti, ako napríklad trvanie.
 5. Ak chcete prehrať animáciu, klepnite na možnosť Prehrať alebo Prehrať kresbu.

Na Macu môžete animovať kresbu, ktorú ste pridali do tabuľky v aplikácii Numbers na iPhone alebo iPade:

 1. Vyberte kresbu v tabuľke Numbers.
 2. Kliknite na tlačidlo Formát , vyberte možnosť Animovať kresbu a potom nastavte ďalšie možnosti, ako napríklad trvanie.
 3. Ak chcete prehrať animáciu, kliknite na bočnom paneli Formát na možnosť Prehrať alebo kliknite na možnosť Prehrať kresbu na stránke.


Zdieľanie alebo uloženie kresby

V Numbers a Keynote môžete kresbu zdieľať alebo uložiť ako súbor obrázka (.png). Ak ste kresbu v Numbers animovali, môžete ju zdieľať alebo uložiť ako filmový súbor (.m4v).

 1. Klepnutím vyberte kresbu. Potom vyberte možnosť Zdieľať. Ak ste kresbu v Numbers animovali, vyberte možnosť Zdieľať ako obrázok alebo Zdieľať ako film.
 2. Vyberte spôsob odoslania obrázka alebo filmu, napríklad prostredníctvom aplikácie Mail, Správy alebo inej služby. Ak chcete daný obsah uložiť do aplikácie Fotky, vyberte položku Uložiť obrázok (alebo položku Uložiť video v prípade animovaných kresieb v Numbers).

Na Macu môžete zdieľať alebo uložiť kresbu, ktorú ste pridali do tabuľky alebo prezentácie v aplikácii Numbers alebo Keynote na iPhone alebo iPade.

 1. V tabuľke alebo prezentácii s kresbou kliknite so stlačeným klávesom Control na kresbu.
 2. Vyberte možnosť Zdieľať. Ak ste kresbu animovali, vyberte možnosť Zdieľať ako obrázok alebo Zdieľať ako film.
 3. Vyberte spôsob odoslania obrázka alebo filmu, napríklad prostredníctvom aplikácie Mail, Správy alebo inej služby. Ak chcete obrázok (alebo film v prípade animovaných kresieb v aplikácii Numbers) uložiť do aplikácie Fotky, vyberte položku Pridať do aplikácie Fotky.


Ako zapnúť funkciu ceruzky Apple Pencil Označiť a posúvať

Štandardne môžete ceruzkou Apple Pencil začať kresliť. Aplikáciu Numbers alebo Keynote môžete namiesto toho nastaviť tak, aby ste ceruzkou Apple Pencil mohli označovať objekty a rolovať v dokumentoch:*

 1. V aplikácii Numbers alebo Keynote klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na ceruzku Apple Pencil a potom zapnite funkciu Označiť a posúvať.

Ak to vaša ceruzka Apple Pencil podporuje, môžete zapnúť funkciu Prepnúť dvojitým klepnutím. V prípade použitia funkcie Prepnúť dvojitým klepnutím stačí dvakrát klepnúť na spodnú časť ceruzky Apple Pencil, čím zapnete a vypnete funkciu Označiť a posúvať.

Ak chcete do tabuľky alebo prezentácie pridať kresbu pri zapnutej funkcii Označiť a posúvať, klepnite na tlačidlo Vložiť , na tlačidlo Médiá  a potom na tlačidlo Kresba.

* Aplikácie Pages, Numbers a Keynote majú každá samostatné nastavenie funkcie Označiť a posúvať. Ak napríklad zapnete funkciu Označiť a posúvať v aplikácii Pages, nebude to mať vplyv na aplikáciu Keynote ani Numbers.


Dátum zverejnenia: