Ak ste stratili diaľkový ovládač k Apple TV

Na ovládanie Apple TV potrebujete diaľkový ovládač. Ak ste stratili diaľkový ovládač dodaný spolu s Apple TV, môžete Apple TV ovládať pomocou zariadenia so systémom iOS alebo si môžete kúpiť nový ovládač.

Ovládanie Apple TV pomocou zariadenia so systémom iOS

Skôr než začnete, skontrolujte splnenie nasledujúcich podmienok:

 • Uistite sa, že zariadenie Apple TV je pripojené k televízoru, zapnuté a pripojené k domácej Wi-Fi sieti.
 • Ak je zariadenie Apple TV vypnuté, môžete ho zapnúť bez ovládača. Stačí odpojiť od Apple TV napájanie a znova ho pripojiť.
 • Ak máte nové zariadenie Apple TV, ktoré sa ešte nenastavilo, pripojte Apple TV k Wi-Fi routeru pomocou ethernetového kábla. 

Vykonaním nasledujúcich krokov potom nastavte ovládač Apple TV Remote v ovládacom centre alebo v aplikácii Apple TV Remote.

Používanie ovládača Apple TV Remote v ovládacom centre

Ak ste zariadenie so systémom iOS nastavili na ovládanie Apple TV, ovládač Apple TV Remote sa automaticky pridá do ovládacieho centra pri aktualizácii na systém iOS 12 alebo novší.

Ak ste zariadenie so systémom iOS nenastavili na ovládanie Apple TV alebo ak máte staršiu verziu systému iOS, postupujte takto:

 1. Uistite sa, že zariadenie so systémom iOS je pripojené k tej istej Wi-Fi sieti ako Apple TV.
 2. Pridajte ovládač Apple TV Remote do ovládacieho centra a potom ovládacie centrum otvorte.
 3. Klepnite na ikonu  a potom vyberte príslušné zariadenie Apple TV.
 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte na zariadení so systémom iOS štvorciferný kód zobrazený na Apple TV.

Ovládač Apple TV Remote v ovládacom centre funguje len s Apple TV 4K a Apple TV HD. Ak máte Apple TV (3. generácia), môžete na ovládanie Apple TV používať aplikáciu Apple TV Remote.

Používanie aplikácie Apple TV Remote

 1. Stiahnite si aplikáciu Apple TV Remote z obchodu App Store do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.
 2. Uistite sa, že zariadenie so systémom iOS je pripojené k tej istej Wi-Fi sieti ako Apple TV.
 3. Otvorte aplikáciu Apple TV Remote, klepnite na položku Pridať Apple TV a potom klepnite na príslušné zariadenie Apple TV.
 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte na zariadení so systémom iOS štvorciferný kód zobrazený na Apple TV.

Zakúpenie nového ovládača

V prípade potreby si môžete kúpiť nový ovládač Siri Remote alebo Apple TV Remote pre Apple TV v obchode Apple Online Store alebo Apple Store, prípadne od iného predajcu.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: