Nemôžete odosielať alebo prijímať správy pomocou hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako postupovať, keď sa vám zobrazuje upozornenie alebo červený výkričník alebo vám neprichádzajú správy.

Zobrazuje sa červený výkričník

Ak sa vám vedľa správy zobrazuje červený výkričník  alebo text Nedoručené, klepnite na toto upozornenie a skúste správu znova odoslať. Ak sa správa napriek tomu neodošle, vyskúšajte kroky uvedené nižšie. 

 

Nemôžete odosielať alebo prijímať správy

Po každom kroku skúste správu znova odoslať alebo prijať pomocou hodiniek Apple Watch.

Skontrolujte ovládacie centrum

Ak sa vám na ciferníku hodiniek zobrazuje ikona Nerušiť alebo Režim lietadlo, je potrebné, aby ste tieto nastavenia vypli v ovládacom centre.

Na otvorenie ovládacieho centra stlačte bočné tlačidlo (v systéme watchOS 9 alebo staršom stlačte a podržte dolnú časť obrazovky a potom potiahnite nahor). Klepnutím na zvýraznené ikony Nerušiť a režim Lietadlo príslušné nastavenia vypnite.

Hodinky Apple Watch so zapnutou funkciou Nerušiť a ďalšie so zapnutým režimom Lietadlo

Skontrolujte pripojenie

Skontrolujte, či sa vaše hodinky Apple Watch dokážu pripojiť k vášmu iPhonu pomocou mobilného alebo Wi-Fi pripojenia. Na odosielanie a prijímanie SMS alebo MMS správ z modelov hodiniek Apple Watch pre mobilné siete je potrebné, aby bol spárovaný iPhone zapnutý a pripojený k Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Nemusí sa však nachádzať v blízkosti.

Ak iPhone nie je pripojený alebo zapnutý, stále môžete pomocou hodiniek Apple Watch odosielať a prijímať správy iMessages. Hodinky Apple Watch musia byť však pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

Prečítajte si, ako vaše hodinky Apple Watch vytvárajú pripojenia, a získajte pomoc v prípade, že sa vaše zariadenia odpoja.

Hodinky Apple Watch pripojené k iPhonu 

 

Skúste odoslať správu zo svojho iPhonu

Ak nedokážete v iPhone odosielať alebo prijímať správy, skúste správy opraviť v iPhone

 

Uistite sa, že ste prihlásení

Na iPhone otvorte apku Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na Všeobecné > Apple ID. 

Používateľ prihlásený pomocou e-mailu j.appleseed@icloud.com 

 

Skontrolujte nastavenia služby iMessage

V iPhone prejdite do častí Nastavenia > Správy a skontrolujte, či je služba iMessage zapnutá.

Klepnite na položku Odosielanie a prijímanie a skontrolujte, či používate to isté Apple ID, ako používajú vaše hodinky Apple Watch. 

Ak nie ste prihlásení, prihláste sa do služby iMessage so svojím Apple ID

Apka Nastavenia na iPhone zobrazujúca rôzne nastavenia Správ 

Odhláste sa zo služby iMessage

Klepnite na Nastavenia > Správy > Odosielanie a prijímanie. Klepnite na svoje Apple ID a potom na Odhlásiť sa. 

Klepnite na položky Nastavenia > Správy. Vypnite službu iMessage a znova ju zapnite.

Nastavenia iMessage na iPhone. 

Znova sa prihláste do služby iMessage

Klepnite na položky Nastavenia > Správy > Odosielanie a prijímanie > Apple ID pre iMessage a prihláste sa.

 

Reštartovanie hodiniek Apple Watch a iPhonu

Vyhľadanie aktualizácií

Kontaktujte nás

Skôr ako sa na nás obrátite, zrušte spárovanie hodiniek Apple Watch a potom ich znova spárujte. Ak ani tak nemôžete odosielať alebo prijímať správy, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: