Nemôžete odosielať alebo prijímať správy pomocou hodiniek Apple Watch

Prečítajte si, ako postupovať, keď sa vám zobrazuje upozornenie alebo červený výkričník alebo vám neprichádzajú správy.

Zobrazuje sa červený výkričník

Ak sa vám vedľa správy zobrazuje ikona červeného výkričníka alebo text Nedoručené, klepnite na toto upozornenie a skúste správu znova odoslať. Ak sa správa napriek tomu neodošle, vyskúšajte kroky uvedené nižšie. 

Nemôžete odosielať alebo prijímať správy

Po každom kroku skúste správu znova odoslať alebo prijať pomocou hodiniek Apple Watch.

 

Skontrolujte ovládacie centrum

Ak sa vám na ciferníku hodiniek zobrazuje ikona Nerušiť alebo Režim lietadlo, je potrebné, aby ste tieto nastavenia vypli v ovládacom centre.

Potiahnite prstom nahor po ciferníku a klepnutím na zvýraznené ikony vypnite nastavenie Nerušiť alebo Režim lietadlo.

Skontrolujte pripojenie

Skontrolujte, či sa vaše hodinky Apple Watch dokážu pripojiť k vášmu iPhonu pomocou mobilného alebo Wi-Fi pripojenia. Na odosielanie a prijímanie SMS alebo MMS správ pomocou hodiniek Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) je potrebné, aby bol spárovaný iPhone zapnutý a pripojený k Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Nemusí sa však nachádzať v blízkosti.

Ak iPhone nie je pripojený alebo zapnutý, stále môžete pomocou hodiniek Apple Watch odosielať a prijímať správy iMessages. Hodinky Apple Watch musia byť však pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

Prečítajte si, ako sa vaše hodinky Apple Watch pripájajú, a získajte pomoc v prípade, že sa vaše zariadenia odpoja.

 

Skúste odoslať správu zo svojho iPhonu

Ak nedokážete v iPhone odosielať alebo prijímať správy, skúste správy opraviť v iPhone

 

Uistite sa, že ste prihlásení

V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na záložku Moje hodinky a potom klepnite na položky Všeobecné > Apple ID. 

 

Skontrolujte nastavenia služby iMessage

V iPhone prejdite do častí Nastavenia > Správy a skontrolujte, či je služba iMessage zapnutá.

Klepnite na položku Odosielanie a prijímanie a skontrolujte, či používate to isté Apple ID, ako používajú vaše hodinky Apple Watch. 

Ak nie ste prihlásení, prihláste sa do služby iMessage so svojím Apple ID

Odhláste sa zo služby iMessage

Klepnite na položky Nastavenia > Správy > Odosielanie a prijímanie. Klepnite na svoje Apple ID a potom na položku Odhlásiť sa. 

Klepnite na položky Nastavenia > Správy. Vypnite službu iMessage a znova ju zapnite.

Znova sa prihláste do služby iMessage

Klepnite na položky Nastavenia > Správy > Odosielanie a prijímanie > Apple ID pre iMessage a prihláste sa.

 

Reštartujte hodinky Apple Watch a iPhone

Tu je návod na reštartovanie hodiniek Apple Watch a iPhonu.

 

Vyhľadajte aktualizácie

Tu je návod na aktualizovanie hodiniek Apple Watch a iPhonu.

 

Kontaktujte nás

Skôr ako sa na nás obrátite, zrušte spárovanie hodiniek Apple Watch a potom ich znova spárujte. Ak ani tak nemôžete odosielať alebo prijímať správy, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: