V systéme Android nemožno nájsť alebo nainštalovať aplikáciu Apple Music

V obchode Google Play existuje známy problém, v dôsledku ktorého sa na zariadeniach s určitým rozlíšením obrazovky nezobrazuje aplikácia Apple Music a ďalšie aplikácie. Ak aplikáciu Apple Music v obchode Google Play na týchto zariadeniach predsa len nájdete, môže sa vám zobraziť chybová správa, že aplikácia Apple Music nie je s vaším zariadením kompatibilná.

Ak aplikáciu Apple Music nemôžete nájsť alebo obchod Google Play uvádza, že aplikácia nie je s vaším zariadením kompatibilná, pomocou nasledujúcich krokov skúste na zariadení so systémom Android zmeniť rozlíšenie. Aplikáciu si takisto môžete stiahnuť priamo z webovej stránky spoločnosti Apple.

Zmena nastavení rozlíšenia

  1. Na zariadení so systémom Android prejdite do menu Nastavenia > Zobrazenie > Rozlíšenie obrazovky.
    Cesta k nastaveniam v časti Rozlíšenie obrazovky sa môže na vašom zariadení líšiť.    
  2. Nastavte rozlíšenie obrazovky na predvolenú hodnotu pre vaše zariadenie. Ak neviete, ktorá možnosť je predvolená, vyskúšajte rozlíšenie FHD+. Ak rozlíšenie FHD+ nepomôže, vyskúšajte rozlíšenie WQHD+.
  3. Vymažte vyrovnávaciu pamäť a dáta obchodu Google Play. Prečítajte si, ako vymazať vyrovnávaciu pamäť a dáta aplikácie.
  4. Otvorte na zariadení aplikáciu Google Play a vyhľadajte aplikáciu Apple Music.

Ak aplikáciu Apple Music stále nemôžete nájsť alebo nainštalovať, resetujte nastavenia zariadenia. Obnovia sa tým aj nastavenia zobrazenia.

Vymazaním vyrovnávacej pamäte a dát obchodu Google Play sa môžu zmeniť nastavenia niektorých aplikácií. Po dokončení postupu nezabudnite nastavenia skontrolovať.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: